Bik Van der Pol. Pay Attention - Plug In #28

Plug In #28. Foto Peter Cox
Plug In #28. Foto Peter Cox
tentoonstelling

Bik Van der Pol. Pay Attention Plug In #28

02/06/2007 - 01/11/2009
Conservator: Bik van der Pol

Liesbeth Bik en Jos van der Pol werken sinds 1994 samen als Bik Van der Pol. Vaak werken ze op locatie, (her)gebruiken en re-activeren ze werk van anderen – afkomstig uit kunst, journalistiek, media of geschiedenis – en confronteren ze de bezoeker met een situatie zonder daarbij zelf als kunstenaars de volledige regie te willen hebben.

Hun oeuvre bestaat niet zozeer uit interpretaties als wel uit het creëren van verbindingen en samenhangende elementen die een communicatief platform genereren. Hiermee stellen zij voortdurend de functie en betekenis van kunst en kunstruimten ter discussie en vragen zij steeds weer om een actuele bijstelling of evaluatie van wat wij voor het gemak geschiedenis of algemeen gedachtegoed noemen. Het werk van Bik Van der Pol draagt bij aan een discussie die het Van Abbemuseum zelf bij voortduring wil entameren: wat is het maatschappelijk belang van musea voor hedendaagse kunst en hoe kan de kunst van nu een appél doen op de betrokkenheid van het publiek?

Plug In #28 Pay Attention bestaat uit een serie presentaties waarin de bezoeker als individu én als deelnemer aan de samenleving wordt aangesproken. Een museumzaal wordt tijdelijk tot ‘publiek domein’, waarin voorbeelden van vrijheid van meningsuiting in relatie tot censuur en particuliere verantwoordelijkheid ons onze eigen grenzen op laten zoeken. Het continue testen van ultieme democratische vrijheid ten opzichte van een besef van het maatschappelijk wenselijke gaan met elkaar in duel. Vanuit deze noties presenteerden Bik Van der Pol aan de hand van een scenario wisselende presentaties met werken uit de collectie van het Van Abbe op verschillende locaties in het museum.

In zaal B2.03 tonen zij een selectie van 140 boeken van de in 2006 opgeheven uitgeverij Loompanics Unlimited, Washington. Deze uitgeverij publiceerde decennialang handboeken waarvan ‘zowel je moeder als de staat liever niet hebben dat je ze leest.’ De onderwerpen variëren van praktische gidsen over ‘How To Develop A Low-Cost Family Food-Storage System’ tot minder algemeen acceptabele publicaties als ‘Gourmet Cannabis Cookery’ en controversiële zelfhulpboeken als ‘How To Start Your Own Country’, ‘Homemade Guns and Homemade Arms’, of ‘How To Clear Your Adult and Juvenile Criminal Records’. Op een kist ernaast staat ‘Little Liars (collection from Kiev, model 1-9)’, 2006-2007, in brons afgegoten radio’s uit de voormalige Sovjet Unie. Deze radio’s waren in ieder huishouden (meestal in de keuken) aanwezig, stonden de hele dag aan en ontvingen slechts één door de overheid gefiatteerde frequentie. Een wapenvergunning die Charles Esche, directeur van het museum, moest verwerven om een kunstwerk met geweer van Joseph Beuys in collectie te mogen hebben en Bruce Naumans litho ‘Pay Attention’, 1973 bieden een ironisch kader voor zoveel contrasten. Het staat de bezoeker vrij elk boek naar keuze in de hand te nemen en gebruik te maken van het kopieerapparaat, als een onderwerp hem of haar interesseert.

De drie wisselende presentaties waren opgesteld in zaal B0.07 en B0.08. ‘Act 1’, bestond uit drie werken van On Kawara (‘13 Jan. 1973’, ‘July 4 1973’, en ‘Lat. 31°25’N, Long. 8°41’E’, 1965), en hun werk ‘Kiev, 18-3-2006 (dia versie)’. De data en GPS-coördinaten op de schilderijen van Kawara geven impliciet lading aan een bepaalde dag en locatie. Wij weten wat er bedoeld wordt met een bepaalde datum, ook al weten we niet of die datum ertoe doet, en waarom. ‘Kiev, 18-3-2006 (dia versie)’, gebaseerd op een interview met de directeur van het Chernobyl Museum, handelt over een specifieke gebeurtenis en de representatie daarvan. Hoewel er geen directe verwijzing is naar de specifieke locatie en tijdstip van deze gebeurtenis, informeert het werk over de rol van het museum, het produceren van informatie, kennis en cultuur, en waar de macht daartoe berust.

In Act 2 toonden zij ‘Wall Drawing No. 256’, 1975 van Sol Lewitt en ‘Baldessari Sings Lewitt’, 1972. Baldessari brengt het werk van Sol Lewitt zingend voor het voetlicht. Door de conceptuele uitgangspunten van Sol Lewitt te zingen, dringen zij volgens Baldessari anders tot ons door dan wanneer wij ze in stilte lezen en herlezen.

In Act 3 was werk te zien van drie kunstenaars. ‘Les Grands Ensembles’, 1994-2001 van Pierre Huyghe toont een ‘conversatie’ tussen twee gebouwen, typische voorbeelden van de overbekende modernistische sociale woningbouwprojecten, eens utopie, droom en ontwerp voor een goed leven. De oplichtende ramen herinneren aan Spielberg’s film ‘Close Encounters of The Third Kind’. In de zaal direct daarnaast zijn fotomontages van een door Lissitzky ontworpen maar nooit gerealiseerd gebouw te zien, ‘Der Wolkenbügel’, 1925. Lissitzky zag deze gebouwen als een voorstel voor een nieuwe, rationele architectuur, als een tegenhanger ten opzichte van de toen al geldende trend van massieve wolkenkrabbers zoals er vele zijn gebouwd, in de verschillende verschijningsvormen van het wereldwijd verbreide modernisme. De schilder en graficus Richard Paul Lohse reflecteert door middel van zijn werk op de relatie tussen kunst en maatschappij. De systematische en rationele benadering van constructieve kunst was in zijn ogen de enige manier om naar de zich snel ontwikkelende wereld te kijken en haar in beeld te vatten. Zijn werk moet dan ook niet begrepen worden als formalistische oefeningen in kleur, maar als een kritische, objectieve representatie van maatschappelijke structuren, waarmee de sociale realiteit onderzocht kan worden. De constructieve kunst was vanwege haar filosofie en transparante werkmethode volgens Lohse voorbestemd een belangrijke rol te spelen in de omgang met een veranderende maatschappij en leefomgeving. Opnieuw is de wijze waarop informatie tot ons komt van belang. Hoe wordt informatie overgebracht, en op welke manieren kunnen wij het zien? En als wij denken dat wij het weten zien wij het dan ook, ook al wordt het niet direct zo gezegd of getoond?

- Bik Van der Pol & Myriam van Lier


Bik Van der Pol. Pay Attention is onderdeel van :

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage