Certain Trees

tentoonstelling

Certain Trees

06/11/2007 - 18/01/2008
Kunstenaar: Simon Cutts

Op zondag 4 november opent in de bibliotheek van het Van Abbemuseum de tentoonstelling Certain Trees, een overzicht van kunstenaarsboeken, gedichten en objecten, samengesteld door de kunstenaar en uitgever van kunstenaarsboeken Simon Cutts.

Deze presentatie toont een beeld van de ontwikkeling van het Engelse en Schotse kunstenaarsboek uit de periode 1964-2006. Kunstenaars en dichters uit die periode legden zich toe op de concrete poëzie, gedicht-objecten, handgedrukte boeken, woord-beelden en projecten in de openbare ruimte. Traditiegetrouw presenteerden zij hun werk en dat van hun geestverwanten in eigen tentoonstellingsruimtes en via de zogenoemde Small Publishers Press, een verbond tussen kleine alternatieve uitgeverijen. Mooie voorbeelden zijn te zien van het tijdschrift Tarasque en de Coracle Press en van Ian Hamilton Finlay en zijn Wild Hawthorn Press. Verder bevat de presentatie werk van kunstenaars en dichters als David Bellingham, Simon Cutts, Stuart Mills, Thomas & Laurie Clark en vele anderen.

Een bindende factor bij al deze kunstenaars is hun belangstelling voor de interactie tussen object en taal. Daarnaast is er de preoccupatie met natuur en het fenomeen van het ‘objet trouvé’. Gevonden teksten, woorden en objecten worden behandeld op een manier die hen volledig transformeert tot iets nieuws. Vaak wordt er gewerkt met landschappelijke thema’s, zoals de titel van de tentoonstelling ook al verraad.

De aandacht voor de taal is het meest opvallende kenmerk van de groep dichters en kunstenaars. Concrete poëzie speelt met taal op diverse niveaus. Als een typografisch onderzoek dat ook de betekenis van woorden kan aantasten of versterken. Maar taal kan ook een strategisch middel zijn met gebruikmaking van humor, poëzie en schoonheid. En taal kan gebruikt worden als puur uitdrukkingsmiddel wanneer men zich de opdracht stelt te onderzoeken hoe ver men kan gaan in het representeren van materie door taal.

De tentoonstelling werd samengesteld door Simon Cutts en conservator en hoofd bibliotheek Diana Franssen, en overgenomen van het Centre des livres d’ artistes uit het Franse Saint Yrieix-la-Perche. Na het Van Abbemuseum is deze tentoonstelling nog te zien in het Victoria & Albert Museum te Londen.

Publicatie
Een rijk geïllustreerde publicatie vergezelt deze tentoonstelling:
Certain Trees The Constructed Book, Poem and Object 1964-2006, met teksten van Simon Cutts, John Bevis en Harry Gilonis.
Bibliografie, 173 p. afb. in kleur. ISBN. 2-9512638-5-6. €18,-

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage