Contexten - De collectie nu

Contexten, kelderverdieping Er was eens... De collectie nu. Photo Peter Cox
DIY archive, first floor. Installation view Once Upon a Time..., 2013, photo Peter Cox
Contexten LOGO EWE-4
onderzoeksproject

Contexten De collectie nu

02/11/2013 - doorlopend

Contexten biedt met delen uit het archief een kader voor de tentoongestelde werken, maar ook een extra achtergrond bij het basisverhaal dat ten grondslag ligt aan de collectiepresentatie. De vraag die daarbij wordt gesteld is welk belang het verleden heeft voor het heden en hoe het ons wellicht zelfs kan helpen een toekomstvisie te vormen. Daarnaast toont Contexten het publiek de onzichtbare ‘achterkant’ van het gepresenteerde verhaal. Een archief kan de discussies tussen de betrokkenen laten zien; museumdirecteuren, critici, kunstenaars, de galeriewereld en het publiek. Contexten laat zien dat het museum een levend instituut is dat voor en door mensen wordt gemaakt.

Contexten bevindt zich in enkele zalen tussen de kunstwerken. Het krijgt op iedere verdieping van het gebouw een andere vorm, maar is tegelijkertijd goed herkenbaar door een logo. Contexten zal zich gedurende de looptijd van de tentoonstelling verder uitbreiden.


Contexten per verdieping:

Kelderetage: 1904-1948 – ‘Burgerdeugd, kunst- en gemeenschapszin’ in Eindhoven rond 1936

Contexten geeft op deze verdieping een achtergrond bij de plaats (de klein stedelijke omgeving van Eindhoven), de tijd (de jaren dertig van de vorige eeuw) en de individuen die een rol speelden bij de oprichting van het museum. Dit gebeurt met als uitgangspunt de collectiepresentatie van de 26 schilderijen die werden aangekocht uit de privéverzameling van Henri van Abbe, de stichter van het museum. Met primaire bronnen in de vorm van onder meer brieven, nota’s, foto’s en inventarisboeken uit de eerste periode van het bestaan van het museum wordt een tijdsbeeld geschetst.

Begane grond: 1909-1975 – De moderne tijd in West-Europa en de Verenigde Staten

Op deze verdieping wordt Contexten gebruikt als een bron om kritisch te kijken naar de sociaal-politieke, culturele en kunsthistorische context van een aantal werken. Het museum laat zien hoe achtergrond-informatie gebruikt kan worden om een verhaal over de geschiedenis te vertellen. Tegelijkertijd kan die informatie duidelijk maken dat dit slechts een interpretatie is, slechts een van de verhalen die verteld kan worden. Er wordt ook gekeken naar dwarsverbanden tussen de verhalen en de relevantie en het belang ervan voor de huidige tijd.
Contexten reflecteert bijvoorbeeld op veranderingen in de opvattingen van individuele kunstenaars - die soms haaks op elkaar staan in dezelfde periode zoals bij bijvoorbeeld Van Doesburg en Willink - en gebeurtenissen in hun persoonlijke leven, zoals het gedwongen vertrek uit het vaderland door het opkomende nazisme bij Schwitters. Contexten gebruikt hiervoor bescheiden ingrepen tussen de collectiestukken met documentatiemateriaal uit het archief.

Eerste verdieping: 1965-1985 – Tegenculturen en Doe-het-zelfarchief

Op deze verdieping wordt de bezoeker in het doe-het-zelfarchief uitgenodigd om actief deelnemer te worden en het beschikbare archiefmateriaal te gebruiken om de een indruk te krijgen van de tijdsgeest in deze periode.
Contexten maakt op deze verdieping een ondeelbaar geheel uit van de collectiepresentatie. Hier worden collectie en archief als één gezien en kan de bezoeker op onderzoek uitgaan in de veelheid aan materialen die uit beide afdelingen afkomstig zijn en zelf kleine presentaties maken.

Samenstelling Contexten

Diana Franssen.

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage