Deze sokken niet wit - De jaren twintig - de collectie in context

László Moholy-Nagy, The Shooting Gallery, 1925 (herdruk 1973)
Marc Chagall, Hommage à Apollinaire, 1911-1912. Collectie Van Abbemuseum. Photo Peter Cox
dada-pamflet 1924 collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 30051001387114
Charley Toorop, Volkslogement, 1928. Photo Peter Cox
tentoonstelling

Deze sokken niet wit De jaren twintig - de collectie in context

09/06/2012 - 11/11/2012

Vanaf zaterdag 9 juni 2012 staat een deel van de collectie van het Van Abbemuseum centraal in de tentoonstelling Deze sokken niet wit, samengesteld door het kunstenaarsduo Bik Van der Pol. In deze tentoonstelling ligt de focus op collectiewerken uit de periode 1924-1929, de zogenaamde “roaring
twenties”; een periode van grote innovatie en bloei, maar tegelijkertijd van toenemende culturele conflicten, opkomend nationalisme en economische crisis. De periode heeft opvallend veel gelijkenissen met de huidige tijd waarin we leven.
De tentoonstelling bevat werken van onder meer Max Beckmann, Marc Chagall, Theo van Doesburg, Marcel Duchamp, Piet Mondriaan, Pablo Picasso, Charley Toorop, László Moholy-Nagy, Sigmar Polke, Lawrence Weiner en Andy Warhol. Deze werken worden getoond in de context van tekst- en beeldmateriaal uit de archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam en films en gebruiksvoorwerpen uit de jaren twintig.

Ook is er een wandel- en/of fietsroute door Eindhoven langs gebouwen uit die tijd zoals de Witte Dame, de voormalig Philips fabrieken op Strijp-S, de Ventoseflat en het voormalig protestants gezellenhuis aan de Guido Gezellestraat.

De roaring twenties en nu: parallellen

Vandaag de dag is de wereld waarin wij leven - en met name Europa, het deel van de wereld dat wij zo goed denken te kennen - snel aan het veranderen. De transformatie van sociaaldemocratie naar een globaal, neoliberaal kapitalisme en de daarmee gepaard gaande privatisering van voorheen publiek bezit, leidt tot een verlies van de openbare ruimte in de breedste zin van haar betekenis.
De huidige crisissfeer roept herinneringen op aan de periode 1924-1929. Deze sokken niet wit wil niet bewijzen dat toen en nu hetzelfde zijn, maar wil wel met de collectie van het museum als werkkapitaal onderzoeken of er verbanden zijn te leggen met vandaag. En of we aan de hand daarvan kunnen speculeren over wat we nu ervaren in onze samenleving en waar we naar toe gaan.
Deze sokken niet wit concentreert zich op de periode 1924-1929, maar waaiert uit omdat tijdgeest nooit op zichzelf staat. Zo zijn er ook sleutelwerken uit de collectie te zien van voor en na deze jaren en wil Bik Van der Pol de periode tot leven brengen door de kunstwerken in verband te brengen met ander beeldmateriaal, zoals films, boekjes en posters.

De ‘roaring twenties’ was een tijd van paradoxen en extremen. De Weimar Republiek beleefde in deze periode - na extreme inflatie - haar hoogtepunt. Er was sprake van grote innovatie en bloei, maar tegelijkertijd van toenemende culturele conflicten en maatschappelijke polarisatie, met als gevolg verwarring,angst en nationalisme. Enerzijds was het de tijd van grote maatschappelijke, wetenschappelijke en filosofische doorbraken, waaronder de  emancipatiebeweging en het vrouwenkiesrecht, de uitvinding van de radio, de televisie en de film. Deze media maakten een ongekende bloeiperiode door. Anderzijds was er ook extreem fundamentalisme, euforische speculatie enconsumentisme in combinatie met massawerkeloosheid, bankencrises, oververhitte beurzen en uiteindelijk de beurskrach in 1929.

Deze sokken niet wit

De titel van de tentoonstelling is afgeleid uit een Dadadocument gericht aan de “H.H. Redakteuren en Journalisten”, aangetroffen in de collectie van het IISG. Dit pamflet, opgesteld naar aanleiding van de hevige kritiek die Van Doesburg en consorten over zich heen kregen na de zogenaamde ‘Dada-Veldtocht’, meldt - gekscherend - dat de sokken die Theo van Doesburg op de Dada soirées droeg niet wit waren, maar ’gris-perle’. Niet alles is wat het lijkt te zijn of zou moeten zijn, lijkt het pamflet te zeggen. Het beeld dat de media creëren stemt niet (altijd) overeen met de werkelijkheid. De wijze waarop informatie tot stand komt, wat bewaard wordt en waarom, is van belang want juist dit creëert een
beeld van een verleden en een heden. Hoe wordt informatie overgebracht en op welke manieren kunnen wij ernaar kijken? En als wij denken dat wij weten wat wij denken te weten, zien wij het dan ook, ook al wordt het niet direct zo gezegd of getoond?

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.