Didier Vermeiren - Collection de Solides

tentoonstelling

Didier Vermeiren Collection de Solides

13/09/2003 - 30/11/2003
Kunstenaar: Didier Vermeiren

Collection de Solides is de eerste museale solotentoonstelling van Didier Vermeiren (B, 1951) sinds 1995.

De tentoonstelling en de bijbehorende publicatie zijn opgebouwd rond de meest recente sculpturen en fotografische werken (gerealiseerd tussen 1997 en 2003) van de Belgische kunstenaar.

In het internationaal erkende oeuvre van Vermeiren zijn twee groepen werken te onderscheiden, de zogenaamde sokkels en chariots. In de tentoonstelling zorgen een aantal van deze werken voor een context voor de nu ontwikkelde derde groep, de serie solides plastiques. De naam heeft betrekking op de transformatie van klei, van zacht en kneedbaar tijdens de verwerking tot hard en solide na het bakproces. Sculpturen verwijzen bij Vermeiren steeds naar andere sculpturen. Klei, een essentieel maar uiteindelijk onzichtbaar element uit het productieproces, wordt nu beeld. Binnen het veld en de geschiedenis van de beeldhouwkunst verdiept hij zijn bewust afgebakend territorium nauwkeurig verder. De beelden belichten de verschillende verhoudingen tussen lichaam en massa, sculptuur en sokkel, vorm en gietvorm, stilstand en beweging, de positie van de sculptuur in de ruimte en de relatie met de toeschouwer.

De beeldhouwer modelleert traditioneel een vorm (positief) en realiseert een mal (negatief) om een sculptuur te produceren. Didier Vermeiren werkt voortdurend met het omwisselen en het verleggen van deze bewegingen. In zijn fotografisch werk sinds 1977 is een gelijkaardige benadering waar te nemen. Een foto stopt de blik, geeft de voorkeur aan een bepaalde positie van waaruit de sculptuur kan worden geobserveerd. Voor het Van Abbemuseum presenteert Vermeiren een nieuwe serie foto’s waarin op het eerste zicht wordt afgestapt van dit unieke standpunt. Sinds het begin van de jaren negentig tracht hij een sculptuur vanuit een oneindig aantal hoekpunten te fotograferen. Door een lange belichting te hanteren gaat het volume van het beeld bewegen en verliest de sculptuur schijnbaar zijn zwaartekracht.

F. van Lanschot Bankiers NV te ’s-Hertogenbosch is hoofdsponsor van de tentoonstelling en de publicatie

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage