Programma

Jo Baer, Zonder titel (Zwarte Ster) / Untitled (Black Star), 1960-1961. Collectie/collection Kröller-Müller Museum, Otterlo
tentoonstelling

Jo Baer

Triotentoonstelling 2009
20/06/2009 - 04/10/2009

Jo Baer (Seattle, 1929) is een kunstenaar die woont en werkt in Amsterdam. De tentoonstelling in het Van Abbemuseum volgt de gehele stilistische en...

Opening: 20/06/2009 15:00
Conservatoren: Annie Fletcher

All of the so-called abstract artists always have a tissue of meaning. I always did certainly... I meant layers. I meant boundaries. I meant very specific things always” (“Alle zogenaamde abstracte kunstenaars hebben altijd een meerduidige betekenis. Dit was bij mij zeker het geval…ik had een gelaagdheid. Ik stelde grenzen. Ik was altijd heel specifiek”) – Jo Baer, 1987

Reis door de schilderkunst

Jo Baer debuteerde in de jaren vijftig met abstractexpressionistisch werk. Tussen 1960 en 1975 maakte Jo Baer schilderijen die verwant waren aan de minimal art. Ze streefde in deze werken naar een volmaakt evenwicht tussen ruimte en afbeelding. Ze creëerde reeksen rechthoekige of vierkante schilderijen, vaak drieluiken met een centraal wit of grijs vlak en smalle zwarte of gekleurde strepen aan de randen. Op het hoogtepunt van haar roem wendde Baer zich af van de abstracte kunst en begon figuratie te bestuderen als een mogelijke manier om de maatschappelijke werkelijkheid te verbinden met de illusie van het schilderij.

In deze tentoonstelling in het Van Abbemuseum zijn de omzwervingen van Baer door de stromingen, scheidslijnen en debatten in de kunst van de afgelopen eeuw duidelijk zichtbaar. Simpel gezegd: op een bepaald moment veranderde ze van gedachten en was ze moedig genoeg om als consequentie daarvan een succesvolle carrière een nieuwe richting te geven. Ze heeft altijd polemische stukken geschreven en gepubliceerd, zoals haar nu beroemde artikel in Art in America met de titel ‘Ik ben niet langer een abstract kunstenaar’. In dit artikel voorspelde ze dat het modernistische schilderen zich zou manoeuvreren in een louter formele en naar zichzelf verwijzende doodlopende straat. Baer veroordeelde de neiging van kunstenaars zich in toenemende mate enkel met de formele eigenschappen van het schilderen bezig te houden, ten koste van een bredere intellectuele belangstelling en de noodzaak met de wereld te communiceren. Zoals ze zelf verklaarde: “Wie het discours wil bevorderen schildert en tekent in fragmenten, wat een open avontuur is: je laat een schilderij spreken (wat iets heel anders is dan schilderijen laten spreken over delen van schilderijen van anderen).

De solotentoonstelling omspant een periode van vijftig jaar en plaatst bekende abstracte werken uit Baers oeuvre zoals Untitled (Black Star) (19670-1961) of Vertical Flanking Diptych (Yellow Ochre) (1966-1974) naast werk dat gebaseerd is op wat zij zelf radicale figuratie noemt. Het werk loopt vanaf de jaren zeventig tot aan haar onlangs voltooide Memorial to the Art World Body (Nevermore) (2009). Het is de eerste keer dat dit allernieuwste schilderij te zien is. Het bevat elementen van wat ze een alternatief zelfportret noemt. In dit nieuwe schilderij heeft ze door andere kunstenaars (onder wie John Wesley en Bruce Robbins) gemaakte beelden van zichzelf opgenomen, die ze, zoals ze zelf suggereert, wellicht ‘terugsteelt’ door ze opnieuw te schilderen.

Blend special Times 3  Jo Baer - Lynda Benglis - Jutta Koether

In samenwerking met Blend magazine is een speciale uitgave verwezenlijkt waarbij het idee van een traditionele tentoonstellingscatalogus naar een hoger plan wordt getild. In plaats van een resumé van het tentoongestelde werk van de kunstenaars, staat de uitgave in het teken van speciaal vervaardigde interviews, fotoshoots en kunstwerken geïnspireerd door het oeuvre van het drietal. De speciale uitgave is te koop vanaf de opening en tijdens de expositie. Ook is de uitgave los verkrijgbaar in de winkel.
Verkoopprijs €5,95


Jo Baer is onderdeel van:

Home