Journal #8 - Manon de Boer en Brussel

journal8
tentoonstelling

Journal #8 Manon de Boer en Brussel

19/02/2005 - 16/05/2005
Conservator: Phillip van den Bossche
Kunstenaars: Sven Augustijnen, Herman Asselberghs, Peter Downsbrough, Dominique Gonzalez-Foerster, Franciska Lambrechts, Deimantas Narkevi?ius, Imogen Stidworthy , Robert Suermondt

De laatste aflevering van de serie journal-tentoonstellingen sluit thematisch aan bij de collectiepresentatie NEDERLAND NIET NEDERLAND. Beeldend kunstenaar Manon de Boer (NL, 1966) en conservator Phillip van den Bossche hebben samen een video- en filmprogramma met als uitgangspunt Brussel samengesteld.

De tentoonstelling geeft echter geen geografische inkijk of biedt geen topografisch zicht op de stad. journal # 8 vertrekt in de eerste plaats vanuit een aantal vragen over identiteit en gemeenschap. Beeldend kunstenaars, theatermensen, schrijvers en dansers komen en gaan in Brussel. Het is een culturele plek waar mensen elkaar ontmoeten en verschillende talen door elkaar spreken. Biedt de Belgische hoofdstad een bijzondere biotoop of speelt de identiteit van de stad uiteindelijk niet zo’n grote rol? Is het begrip ‘gemeenschap’ misschien een inspirerend alternatief voor ‘nationaliteit’? In de tentoonstelling en de publicatie wordt vanuit een subjectieve invalshoek gezocht naar mogelijke formuleringen en omschrijvingen.

De geselecteerde kunstenaars wonen allemaal in Brussel, hebben er een tijdlang gewoond of hebben een persoonlijke relatie met Manon de Boer. Zelf woont en werkt ze in de stad sinds 1994. De video’s en films in journal # 8 vormen een reeks cirkelvormige bewegingen met uiteenlopende snijpunten, verhalen over een persoonlijke context, losse lijnen tussen Brussel, Parijs en São Paulo. Het gaat om beelden en emoties tussen woorden en zinnen, transparantie, het voortdurend zoeken naar nieuwe vormen, het open kijken, vertalen en formuleren van de ‘vreemdeling’.

De vertellende, hardop twijfelende en denkende stem tussen taal en beeld en de grijstonen tussen ‘objectief’ en ‘subjectief’ vormen een rode draad in de geselecteerde werken van Sven Augustijnen (B, 1970), Els Opsomer (B, 1968), Deimantas Narkevicius (LT, 1964), Franciska Lambrechts (B, 1967), Robert Suermondt (CH, 1961), Herman Asselberghs (B, 1962), Dominique Gonzalez-Foerster (F, 1967), Imogen Stidworthy (GB, 1963) en Peter Downsbrough (USA, 1940).

Het film- en videoprogramma wordt tweemaal per dag vertoond en bestaat uit:

Sven Augustijnen, Le Guide du Parc, 2001
(11.00 uur en 13.55 uur)

De gids vertelt over het Koninklijk Park te Brussel: de historische feiten, het sociologische verhaal, de verschillen tussen overdag en ’s avonds, etc. Beetje bij beetje wordt een mogelijke werkelijkheid tussen documentaire en fictie ontrafeld en wordt de gids het onderwerp.

Franciska Lambrechts, Allons travailler. Waarom? Waarom? Waarom?, 1991
(11.45 uur en 14.30 uur)

De enige reden om iets te doen is de sociale obsessie dat iets gedaan moet worden. De hoofdpersonages in de film zijn jong. Alles is mogelijk maar wat te doen: idealen en desillusies, het experiment en de lichtheid versus de leegte, de zinloosheid en de verveling. Deze ‘video-fleuve’ is (ook) een zelfportret, de analyse van de tijd van binnenin.

Dominique Gonzalez-Foerster, Plages, 2001
(12.20 uur en 15.20 uur)
Een panoramisch zicht op het nachtelijk strand van Copacabana: een publieke ruimte, herinneringen en gepassioneerde verhalen, de ontwerpen van Burle Marx, vuurwerk, een stortbui.

Robert Suermondt, S.O.L., 1997
(12.30 uur en 15.35 uur)
Een nieuwe fictionele ruimte opent zich wanneer de camera inzoomt op de aftiteling van de langspeelfilm The Silence of the Lambs.

Els Opsomer, _imovie_[one]: The Agony of Silence, 2003
(12.35 uur en 15.40 uur)
Een video als een ‘open brief’, gerealiseerd met de computersoftware iLife: door in te zoomen, te knippen, wordt een nauwkeurige montage van beelden en gedachten samengesteld. Hoe verslag te doen van een verblijf in Palestina? Is het mogelijk om een complexe werkelijkheid te ontrafelen, te spreken over menselijke waardigheid en integriteit?

Deimantas Narkevicius, The Role of a Lifetime, 2003
(12.50 uur en 15.55 uur)
De film combineert drie verschillende elementen: een interview met de Britse documentairemaker Peter Watkins (hij heeft een aantal jaren in Litouwen gewoond), landschappelijke tekeningen van het Gruto Park, een themapark met standbeelden uit het Sovjettijdperk en gevonden amateurbeelden van Brighton. Beeld en geluid volgen een eigen logica, de onmogelijkheid ook van de objectiviteit en de kracht van de twijfel.

Herman Asselberghs, A.M./P.M., 2004
(13.10 uur en 16.15 uur)
Een zorgvuldig en spaarzaam opgebouwde audiovisuele monoloog gebaseerd op een verblijf in Palestina: de maker kiest voor fictie en de bijna afwezigheid van beelden, de onmogelijkheid van de documentaire in een explosieve en overgemediatiseerde werkelijkheid.

Van Imogen Stidworthy wordt de video-installatie Elocution (1996) getoond. Een man en een vrouw zitten voor de spiegel en de camera. De jonge vrouw herhaalt en bekt de woorden van de oudere man na, zonder ze uit te spreken. Ze probeert haar lipbewegingen synchroon met hem te laten lopen. Welk machtsspel tussen man en vrouw, vader en dochter, leraar en leerling wordt hier gespeeld? Welke uitwisseling vindt er plaats? Taalkundige coherentie en de idee van lineaire tijd wordt zichtbaar uit de doeken gedaan.

NOT YET (1983) van Peter Downsbrough komt voor de eerste keer uit het depot van het museum. Het is een permanente bruikleen van De Fabriek. De van oorsprong Amerikaanse kunstenaar woont reeds lang in Brussel en hij realiseerde het object/de sculptuur naar aanleiding van zijn solotentoonstelling in het kunstenaarsinitiatief te Eindhoven. Plaats en betekenis, taal en ruimte spelen een belangrijke rol in zijn oeuvre. De woorden NOT en YET staan voor algemene concepten. De betekenis blijft open, maar de ruimte wordt meervoudig en zonder hiërarchie opgeladen. Of nog, hoe een formeel, linguïstisch en abstract onderzoek een dwingende actualiteit kan aannemen (los en afhankelijk van de tijd en de plaats).

Tijdens de tentoonstellingsperiode is het mogelijk om in de bibliotheek documentaires en langspeelfilms van Peter Watkins, Barbara Loden en Marguerite Duras te raadplegen.

De tentoonstelling wordt begeleid door een nieuwe journalpublicatie in NL / ENG, prijs 2 Euro.

Nevenactiviteiten journal # 8:

• De vertoning van de langspeelfilm Toute une Nuit (1982) van Chantal Akerman.
• De presentatie van een aantal films van en door de Brusselse cineast Boris Lehman.

Deze nevenactiviteiten zijn onder voorbehoud.


* De film Sylvia Kristel – Paris (2003) van Manon de Boer maakt deel uit van het videoprogramma van de tentoonstelling NEDERLAND NIET NEDERLAND en wordt dagelijks tweemaal vertoond in het auditorium van het museum

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage