Programma

Living Archive: Stars and Stripes Forever, Van Abbemuseum, 2008-2009. Foto Peter Cox
tentoonstelling

Living Archive

08/05/2005 - 08/11/2009

Niet het verleden maar de toekomst vormt het referentiekader voor het Living Archive. De archieven van het museum worden namelijk ingezet als...

[Click here for English...]

Tegen deze achtergrond wordt met Living Archive stelling genomen voor of tegen een tentoonstelling in het museum, wordt de context van een expositie of aanwinst toegelicht of commentaar gegeven op het museumbeleid. Cultuurhistorische contexten worden heroverwogen, de onzichtbaar gebleven geschiedenis van een kunstwerk toegelicht en de overwegingen van een kunstenaar onderzocht. Ook veranderingen in de opvattingen over het museumbeleid worden daarbij uitgelicht.

Living Archive put niet alleen uit het museumarchief maar ook archieven van derden worden betrokken. Als essentieel kennisdepot vormen de archieven zo een fundament onder de nieuwe tentoonstellingen en andere museumactiviteiten. Living Archive maakt gedocumenteerde bronnen op een minder gebruikelijke wijze toegankelijk.


Living Archive bestaat uit:

Geweest

Homepage