Maria Eichhorn. Aktiengesellschaft - Plug In #26

Plug In #26. Foto Peter Cox
Plug In #26. Foto Peter Cox
tentoonstelling

Maria Eichhorn. Aktiengesellschaft Plug In #26

02/06/2007 - 27/11/2009
Kunstenaar: Maria Eichhorn

Aktiengesellschaft van Maria Eichhorn (1962) is op het eerste gezicht slechts een letterlijke presentatie van een serie standaarddocumenten, die bij de oprichting van een naamloze vennootschap opgesteld en ondertekend moeten worden. De lineaire presentatie ervan in een witte en kale zaal, met slechts enkele presentatietableaus en banken die in een rechtbank niet zouden misstaan, straalt pure functionaliteit uit.

Toch gaat het hier wel degelijk om een kunstwerk. Het bijzondere eraan is dat het niet alleen zijn eigen betekenis en verschijningsvorm bevraagt, maar ook de maatschappij waarin het tot stand komt, en vervolgens geconsumeerd en verhandeld wordt. Aktiengesellschaft is het materiële gevolg van een artistieke daad waarin de kapitalistische grondmotivatie van elke naamloze vennootschap, namelijk winstbejag met een veilige risicospreiding onder de aandeelhouders, ongedaan wordt gemaakt. Maria Eichhorn heeft namelijk, als enige aandeelhouder, bij akte vast laten leggen dat het geïnvesteerde startkapitaal van € 50.000 zich niet mag vermeerderen. Hierdoor stelt zij niet alleen de alom geaccepteerde kapitalistische spelregels in een westerse maatschappij aan de orde, maar daagt zij ook specifieker uit tot een evaluatie van de kunstmarkt waarin kunstwerken geproduceerd en verhandeld worden. In feite forceert zij een scheiding tussen de marktwaarde, de esthetische waarde en de onafhankelijke betekenis van een kunstwerk. Doordat de marktwaarde via de notaris per decreet van een groeipercentage is ontdaan, dringen zowel de esthetische waarde als de eigenlijke ziel van het kunstwerk zich op. Het opmerkelijke is natuurlijk dat het eigenlijke kunstwerk, de oprichting van de naamloze vennootschap, een tijdelijke handeling betrof en geen blijvende materiële vorm van zichzelf heeft. De weerslag ervan op papier daagt uit, hoe feitelijk en bureaucratisch deze ook oogt, om onze persoonlijke voorwaarden voor het erkennen en herkennen van kunst opnieuw te bezien.

Het Van Abbemuseum speelt dit ‘spel’ mee. Met de aankoop van Aktiengesellschaft, die Eichhorn oorspronkelijk in 2002 voor Documenta 11 in Kassel ontwikkelde, heeft het museum een aankoopbedrag van € 50.000 gereserveerd zonder dat er een fysiek kunstobject tegenover staat. Het enige wat het museum in handen heeft gekregen, zijn de opzij gelegde 100 biljetten van € 500, een in woorden gevatte reeks juridische afspraken en het recht deze, bepaalde regels in achtnemend, te tonen. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat, terwijl de naamloze vennootschap zelf van kapitalistische waardevermeerdering gevrijwaard is, het ontstane kunstwerk zelf wel in waarde kan stijgen. Hiermee neemt ook het museum zelf deel aan de door het werk opgeroepen discussie. Het Van Abbemuseum wil met zijn collectie een licht werpen op het beeld van kapitaal, het gebruik ervan en de uitwerking die het vervolgens heeft op hen die de ontstane maatschappelijke machinaties (al dan niet) voor lief nemen. Aktiengesellschaft stelt juist deze vragen via de kunst aan de orde. Door de aankoop van Maria Eichhorn Aktiengesellschaft, de bij deze presentatie verschenen publicatie, kunt ook u een verschijningsvorm van het kunstwerk in handen krijgen en blijvend deelnemen aan dit debat.


Maria Eichhorn. Aktiengesellschaft is onderdeel van :


Maria Eichhorn. Aktiengesellschaft bestaat uit :

Nu

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage