Notes from the Future of Art - Plug In #30

Plug In #30. Foto Peter Cox
tentoonstelling

Notes from the Future of Art Plug In #30

26/10/2007 - 18/05/2008
Conservator: Magdalena Zi?lkowska
Kunstenaars: Marcel Duchamp, Lucio Fontana, Jerry Ludwinski

In 1966 schreef de Poolse kunsthistoricus, curator en criticus Jerzy Ludwi?ski (1930-2000) een hartstochtelijk betoog, Museum voor Hedendaagse Kunst geheten. Het betrof een voorstel voor de oprichting van een museum in de industriestad Woc?aw.

Ludwi?ski onderbouwde zijn voorstel voor het museum, dat nauw verbonden zou zijn met de actualiteit van alledag en een laboratoriumfunctie zou krijgen, met talloze visionaire argumenten. In de jaren zestig telde Polen geen enkel museum dat zich uitsluitend met hedendaagse kunst bezighield. Ludwi?ski pleitte voor de vestiging ervan in het westelijk gelegen stadje, waar een organische link tussen wetenschap, industrie en kunst vanzelfsprekend zou kunnen worden. Het museum kwam er nooit. Ludwi?ski’s betoog heeft echter in feite niets aan waarde verloren. Het kent raakvlakken met de nieuwe functie die musea op andere plekken in de wereld indertijd voor zichzelf zagen weggelegd. De vragen die de tekst oproept over de mogelijkheden en beperkingen van een modern museum zijn ook nu nog even actueel als toen. Elk zichzelf serieus nemend museum blijft zijn eigen koers bevragen.

Curator Magdalena Zi?lkowska brengt in Plug In #30 Notes from the Future of Art de droom van Ludwi?ski samen met de artistieke ambities en activiteiten die Jean Leering, voormalig directeur van het Van Abbemuseum, in 1966 liet zien. De letterlijke tekst van Ludwi?ski op de ene muur van de zaal en het avant-gardistische werk op de ertegenover liggende wand, door Leering rond 1965 voor het Eindhovense museum aangekocht, spiegelen elkaar. Onder meer een Concetto Spaziale van Lucio Fontana, een Rotoreliëf van Marcel Duchamp en de Packed Arm Chair van Christo, laten zien welke ideeën midden jaren zestig met hedendaagse kunst verbonden waren. De potentie van het niet-gerealiseerde museum wordt zo, veertig jaar later, tijdelijk ten dele bewaarheid door het enige Nederlandse museum dat zich in die tijd uitsluitend richtte op moderne en hedendaagse kunst. Tegelijkertijd kan tegen de achtergrond van Ludwi?ski’s vurige woorden de invulling die Jean Leering aan zijn missie gaf met terugwerkende kracht opnieuw geëvalueerd worden. Of het museum in Woc?aw op het Van Abbemuseum zou hebben geleken blijft natuurlijk de vraag. Dat Polen en Nederland elkaar ook midden jaren zestig al wat te bieden hadden wordt wel duidelijk in de horizontale vitrinekasten in het midden van de zaal. Deze tonen documenten, krantenknipsels en correspondentie, waaruit duidelijk wordt dat het verlangen om het Nieuwe Museum een plek van groot engagement te laten zijn een internationale passie betrof.

Bij Plug In #30 Notes from the Future of Art is een gelijknamige publicatie te verkrijgen met geselecteerde teksten van Jerzy Ludwi?ski, die zijn bijeengebracht door Magdalena Zi?lkowska.


Notes from the Future of Art is onderdeel van :

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage