Onderzoeksprogramma: Deviant Practice

The Question Painting March, staged by Surasi Kusolwong for Be(com)ing Dutch. Van Abbemuseum, 2006. Photo Peter Cox
evenement

Onderzoeksprogramma: Deviant Practice

30/03/2016 - 20/05/2016

oproep om voorstellen te doen

Heel veel dank aan iedereen die gehoor gegeven heeft aan de oproep. We zijn enorm blij met de meer dan 250 aanvragen die we ontvangen hebben. Op dit moment worden alle voorstellen bekeken door een selectiecommissie en eind juni worden de toegekende beurzen bekend gemaakt.

Het Van Abbemuseum ontvangt graag onderzoeksvoorstellen van kunstenaars, curatoren en schrijvers in het kader van het nieuwe onderzoeksprogramma van het museum, Deviant Practice, dat in de zomer van 2016 van start gaat. Onderzoekers ontvangen een beurs van maximaal € 10.000 voor een wederzijds overeengekomen werkperiode in en met het museum. Bij deze eerste oproep om voorstellen te doen ligt de focus op twee onderzoeksinstrumenten: het archief en publieksgroepen.

Het onderzoeksprogramma van het Van Abbe verkent ‘deviant practice’.

‘Deviant’, letterlijk afwijken, is buiten de gebaande paden treden. In het geval van het museum voor moderne kunst zijn deze paden bepaald door het beeld dat het Westen van zichzelf heeft en daarmee ook door zijn relatie met anderen. Een verkenning van ‘afwijkende toepassingen’ houdt noodzakelijkerwijs het loslaten in van lang gekoesterde institutionele, raciale, geo- en biopolitieke structuren. We verbinden de term ‘deviant’ dan ook met begrippen als demodernisering, dekolonisatie, deprivilegering  en deneoliberalisering – sleutelstrategieën die we onderzoekers willen uitnodigen te onderzoeken. Vroegere veronderstellingen, hiërarchieën en werkwijzen ter discussie stellen kan een manier zijn om een afwijkend pad in te slaan, maar ook nadenken over denkwijzen en toepassingen voor de toekomst is daarvoor van belang.

Het Van Abbe ontvangt graag voorstellen gericht op twee onderzoeksinstrumenten:

Archief: Het archief bestaat naar ons idee uit de collectie kunstwerken, de bibliotheekcollectie en het papieren archief van het museum. Het archief bepaalt de identiteit van het museum. Het is het erfgoed dat we bewaren, ten goede of ten kwade. Als een afwijkende toepassing de noodzaak inhoudt om uitgesleten paden ter discussie te stellen, te overwegen en te verlaten, dan lijkt het archief de middelen daartoe te bieden. We ontvangen daarom graag voorstellen waarin de rol en het gebruik van het archief worden bevraagd. 

Publieksgroepen: Het is voor het museum tegenwoordig moeilijker dan ooit te definiëren op wie het zich richt. Maar het museum moet inzicht hebben in zijn doelgroepen en samen met die doelgroepen stelling nemen. Wanneer we erover nadenken hoe we tot een afwijkende toepassing kunnen komen, lijkt het daarom van cruciaal belang te weten hoe we met en via verschillende publieksgroepen kunnen werken. Dit zal ook de manier waarop het museum met zijn archief en zijn gebouw omgaat, beïnvloeden. Door publieksgroepen als onderzoeksinstrument te benoemen hopen we een nadere verkenning  mogelijk te maken van de verschillende middelen en methoden om met die publieksgroepen te werken. 

Over de beurs

Van onderzoekers wordt verwacht dat ze aan het begin van hun onderzoek een intern seminar presenteren voor museummedewerkers en een essay produceren dat in de zomer van 2017 wordt gepubliceerd op de digitale platforms van het Van Abbe en/of L’Internationale.

Er wordt van de onderzoeker niet verwacht dat hij/zij in Eindhoven verblijft, maar hij/zij zal gebruik kunnen maken van de gratis accommodatie van het museum, voor zover beschikbaar. Reiskosten worden in beperkte mate vergoed. De onderzoeker werkt samen met een gesprekspartner vanuit het museum: een conservator of iemand van de afdeling bemiddeling, bibliotheek of collecties. 

Onderzoeksvoorstellen

We hopen op voorstellen die ons weten te verrassen. We nodigen onderzoekers uit om, naast het archief en de geschiedenis van het museum, de volgende bronnen en gebieden te bekijken:

Archief: Arte Útil, Gate Foundation, LS Collectie, René Daniëls
Programma’s Van Abbe: Agents of Change, Special Guests
Tentoonstellings- en institutionele praktijk: tentoonstellingsgeschiedenis, Europese museumgeschiedenis

Voorstellen kunnen t/m 20 mei 2016 worden gestuurd naar .

Graag in de vorm van een pdf met een tekst van maximaal 750 woorden. Afbeeldingen mogen ingebed zijn in de pdf, maar moeten niet als afzonderlijke bestanden worden verzonden.

 

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage