Pavel Buechler. Het Slot. Klassieke werken van moderne kunst - Plug In #11

tentoonstelling

Pavel Buechler. Het Slot. Klassieke werken van moderne kunst Plug In #11

02/09/2006 - 15/04/2007
Kunstenaars: Marc Chagall, Robert Delaunay

In de eerste decennia van de 20e eeuw vonden grote veranderingen plaats op zowel maatschappelijk als technologisch gebied. Bovendien was Europa in die periode voor het eerst betrokken bij een wereldoorlog.

Een aantal kunstwerken in deze zaal is in die periodegemaakt. Ze werden in de jaren vijftig door toenmalig directeur Edy de Wilde aangekocht om de eigentijdse kunst in een historische context te plaatsen. Door kennis te nemen van werken van toen al beroemde kunstenaars als Picasso, Braque, Chagall en Delaunay kon het publiek de kunst uit de eigen tijd beter begrijpen, zo was de gedachte. Inmiddels horen deze schilderijen tot de klassieke werken van de moderne kunst. Ze laten zien hoe radicaal de schilderkunst aan het begin van de vorige eeuw in Parijs brak met de tradities. Het zijn werken die het moderne leven vieren en waarin geëxperimenteerd wordt met vorm en kleur. In deze informatiefolder worden twee beroemde schilderijen uit deze zaal besproken.

 

De Russische schilder Marc Chagall (1887-1985) trok in 1910 naar Parijs. Daar maakte hij kennis met een aantal kubistische schilders. Op het platte beeldvlak beeldden zij hun ruimtelijke onderwerpen in meerdere aanzichten af. De invloed van deze vernieuwende stroming in de schilderkunst is in ‘Hommage à Apollinaire’ (1911-1912) terug te vinden in de manier waarop Chagall de figuren en cirkelvorm in fragmenten verdeelt om deze vervolgens op een nieuwe manier weer bijeen te voegen. De titel van dit schilderij en het hart met de namen verwijzen naar een aantal sleutelfiguren uit de kunst van die tijd. Apollinaire was een belangrijke kunstcriticus en voorvechter van de nieuwe kunstvormen die zich aan het begin van de twintigste eeuw in Parijs ontwikkelden. Ook Canudo, Cendras en Walden zijn personen die bijdroegen aan de promotie van deze eigentijdse kunst.

Chagalls schilderij heeft echter nog een diepere betekenis. Centraal staat de mens als middelpunt van tijd en ruimte. De cirkel kan als aardbolopgevat worden, en tevens, door de cijfers, als wijzerplaat. Het persoonlijke streven van ieder mens moet zijn om de oorspronkelijke harmonie van mens en universum, die verbroken is op het moment van de zondeval, hier gesymboliseerd door de appel, te herstellen. Het uiteenvallen in tegendelen en het streven naar de hereniging daarvan, brengt Chagall zowel thematisch als formeel tot uitdrukking.

 

De Franse schilder Robert Delaunay (1885-1941) was een van de voorvechters van het kubisme. In het schilderij ‘L’équipe de Cardiff’ (1913) gaat hij niet uit van één hoofdmotief, maar schuift hij verschillende motieven in elkaar tot een beweeglijk geheel. Ook hier zien we een cirkel die de compositie verbindt: het reuzenrad. Het schilderij van Delaunay is gebaseerd op een foto in een Frans sportjournaal van het rugbyteam van Cardiff. Hij combineert dit gegeven met een aantal nieuwe hoogtepunten van techniek uit die tijd: de Eiffeltoren en het vliegtuig. Met zijn opschriften verwijst hij naar gevel- en veldreclame.

ASTRA is de naam van een vliegtuigfabriek. Maar het is ook het Latijnse woord voor ster. De tekst MAGIC PARIS roept de bekoringen van de Franse hoofdstad op. Alles bij elkaar is het onderwerp zeer eigentijds: Parijs als bruisende stad, vol nieuwigheden en amusement. In Plug In #01 werden de schilderijen in deze zaal gecombineerd met ‘The Castle’, een nieuw verworven werk van Pavel Büchler (Praag, 1952). Dit werk is uitgeleend aan de Kunsthalle Bern voor een tentoonstelling over het werk van Büchler. Deze tentoonstelling vindt plaats van 21 oktober t/m 3 december 2006.


Pavel Buechler. Het Slot. Klassieke werken van moderne kunst is onderdeel van :

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage