Roland Schimmel – The Innocent Eye / Het Onschuldige Oog - in Het Oog

Roland Schimmel The-Innocent-Eye Van Abbemuseum photo Perry-van-Duijnhoven 20120418 152535 5DII 001
Roland Schimmel, Psychoscope, 2007. Installation Culturgest - Porto
tentoonstelling

Roland Schimmel – The Innocent Eye / Het Onschuldige Oog in Het Oog

02/04/2012 - 30/09/2012

Kunstenaar Roland Schimmel (Hooglanderveen, 1954) is door het Van Abbemuseum uitgenodigd een muurschildering te maken in de ruimte van Het Oog. Vanaf april werkt hij voor een periode van circa vijf weken aan een muurschildering, Het onschuldige oog / The Innocent Eye, die onder invloed van het wisselende daglicht voortdurend verandert. De ruimte van Het Oog is uitermate geschikt voor zijn werk, omdat de gebogen wand het daglicht opvangt en reflecteert. De zwarte zonnen in de schildering gaan een interactie aan met het verblindend effect van de zon zelf, die in de zomermaanden boven de wand zichtbaar zal zijn. Zodra het werk gereed is, kunnen bezoekers de ruimte betreden.
Omdat de zon een belangrijke plaats inneemt in het werk, vindt op 21 juni, de dag dat de zon het dichtst bij de aarde staat, een officieel presentatiemoment plaats. In aanwezigheid van de kunstenaar geeft curator en schrijver Mark Kremer een introductie en reactie op het werk.

In het werk van Schimmel staat de werking van het oog centraal, met name de waarneming van nabeelden en halo-effecten. Het oog werkt net als het brein niet alleen als passieve ontvanger van informatie, maar ook als actief selectie- en projectie-instrument.

In zijn schilderijen, muurschilderingen/installaties en computeranimaties stuurt Roland Schimmel aan op een visuele kortsluiting. Bij de kijker ontstaan onvermijdelijke reacties die “nabeelden” tot gevolg hebben. Het gaat Schimmel om het oncontroleerbare in onze waarneming en het eraan gekoppelde 'enerverende gevoel van machteloosheid'.

Schimmel ontdekte proefondervindelijk dat het oog ook gevoelig is voor de verblindende impact van zwart. De zwarte cirkels in zijn werk komen daaruit voort. Deze worden vaak geassocieerd met zwarte gaten, zwarte zonnen of een zoneclips. Het onschuldige oog / The Innocent Eye gaat een verbinding aan met Lissitzky’s Overwinning op de Zon, een kernwerk in de collectie van het Van Abbemuseum. De installatie in Het Oog deelt niet in de revolutionaire hybris van die tijd, maar “stelt ons in staat onze plek onder de zon te heroverwegen”, zoals Lawrence Weiner ooit een kunstwerk definieerde.

De muurschildering activeert het natuurlijk vermogen van het oog om ook te zien wat niet zichtbaar is, namelijk datgene wat achter het zichtbare verborgen blijft. Schimmels werk geeft ons hiermee uitzicht op het eindeloos potentieel aan niet-gerealiseerde mogelijkheden.

Het Oog

Het Oog is een plek in het Van Abbemuseum die kunstenaars ruimte biedt een werk uit te voeren gedurende een werkperiode van zes maanden. Het Oog is een bijzondere locatie in de 'openlucht' van het museum waar kunstenaars een specifiek werk ter plaatse uitvoeren.


Roland Schimmel – The Innocent Eye / Het Onschuldige Oog bestaat uit :

Geweest

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage