Special Guests Symposium

Special Guests. Ontwerp 75B
evenement

Special Guests Symposium

01/06/2015
11:00 - 17:00

Symposium over inclusiviteit in het museum

Met het programma streven we naar een inclusief museum: een museum dat toegankelijk is voor iedereen, ongeacht eventuele beperkingen. Op maandag 1 juni organiseren we hierover een verdiepend symposium waarin we vanuit het perspectief van zowel de doelgroepen met een beperking als vanuit de wetenschap en de museumwereld het onderwerp van inclusiviteit belichten. Een dag waar antwoord wordt gegeven op de vragen als: Waarom is het belangrijk dat het museum toegankelijk is? Welke verantwoordelijkheid hebben musea in de beeldvorming rondom mensen met een beperking? En hoe verandert en verrijkt een inclusief beleid de manier waarop we een museum bezoeken? Kortom: een dag vol inspiratie en verdieping rondom het thema toegankelijkheid en inclusie.

Tickets

Standaard tickets € 20,-
Studenten tickets € 10,-

Het symposium is rolstoeltoegankelijk, toegankelijk voor blinde en slechtziende bezoekers en er is een tolk NGT en ringleiding aanwezig.  

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Reserveer nu door hier je tickets te bestellen. De tickets geven toegang tot het symposium inclusief lunch.                     

Programma   

Omdat het museum op maandag gesloten is, kun je naar binnen via het museumcafé aan de achterzijde van het museum aan de Stratumsedijk 2.

- 10.00u Inloop met koffie en thee

- 10.30u Welkomstwoord door zakelijk directeur
Anastasia van Gennip

- 10.40u Introductie Special Guests symposium
Marleen Hartjes (coördinator Special Guests programma) en Daniel Neugebauer (Hoofd Marketing Bemiddeling en Fondsenwerving)

- 11.00u Context
Keirsten de Jongh is senior beleidsadviseur College voor de Rechten van de Mens. Om context te bieden aan het symposium zal zij toelichten wat het VN verdrag voor de Rechten van de Gehandicapte Mens inhoudt dat in 2007 werd ondertekend en in 2016 door Nederland zal worden omgezet in beleid en aangepaste wetgeving. Zij zal ingaan op welke gevolgen dit mogelijk heeft voor de museumwereld.

- 11.15u Context
Jacqueline Kool is kennismanager & mede initiatiefnemer van Disability Studies in Nederland. Naast onderzoek- en organisatie activiteiten voor DSiN, werkt Jacqueline ook als publicist op het terrein van beeldvorming en participatie van mensen met een beperking. 

- 11.30u Sessie 1:  
Annie Fletcher is als conservator tentoonstellingen verbonden aan het Van Abbemuseum. Zij gaat in op de rol van het museum in de beeldvorming van mensen met een beperking.  
Jules Sturm is docent cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In haar recente boek "Bodies we fail" onderzoekt ze de beeldvorming rondom lichamelijkheid en handicap. Ze legt daarin een relatie tussen het afgebeelde lichaam in de beeldende kunst en de manier waarop we ons eigen lichaam waarnemen.

- 12.30u lunch

- 13.30u Sessie 2
George Kabel is beeldend kunstenaar, filosoof en blind. Samen met hem en anderen ontwikkelde het Van Abbemuseum de Special Guests rondleidingen voor blinden en slechtzienden. 
Josephine Lindstrøm is beeldend kunstenaar en kunsthistorica. Ze heeft filosofisch esthetisch onderzoek gedaan naar 'Invisibility and Visual Arts' gebaseerd op de fenomenologie van filosoof Maurice Merleau-Ponty. 
Martijn Stevens is universitair docent Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is geïnteresseerd in de invloed van digitale technologie op de hedendaagse kunst en cultuur. In zijn onderzoek richt hij zich onder andere op erfgoed, digitale cultuur en de museumwereld. Tijdens het symposium spreekt hij over het museum als kennisinstituut en de rol die zintuigen spelen bij het waarnemen van kunst.

- 14.30u Keynote
David Howes is hoogleraar Antropologie aan de Concordia University, Montreal. Hij is wereldwijd een van de belangrijkste onderzoekers naar de invloed van cultuur op onze zintuigen en waarneming en dan met name naar de rol van tast voor waarneming. Hij is auteur van 'Sensual Relations: Engaging the Senses in Culture and Social Theory', co-auteur (met Constance Classen en Anthony Synnott) van 'Aroma: The Cultural History of Smell', en o.a. editor van 'Empire of the Senses: The Sensual Culture Reader'.

- 15.00u koffie/thee

- 15.30u interview
Laurel Humble is al educator verbonden aan het MoMA (Museum of Modern Art) in New York. Ze coördineert o.a. het Alzheimer programma Meet Me At MoMA. Het Van Abbemuseum werkte intensief same het met MoMA en het Stedelijk Museum in Amsterdam in de ontwikkeling van Overgetelijk Van Abbe voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers.

- 15.45u interview
Jascha Blume is beeldend kunstenaar, geeft rondleidingen in gebarentaal in het Van Abbemuseum en is zelf doof. Hij zal worden geinterviewd door Tony Bloem.

- 16.00u Sessie 3
Garmt Dijksterhuis is als docent verbonden aan de Universiteit van Utrecht, is onafhankelijk senior onderzoeker bij o.a. Unilever R&D en professor in Sensory Science voor de universiteit van Copenhagen. Hij onderzoekt zintuigelijke perceptie (smaak en geur in het bijzonder), zowel theoretisch als toegepast en is geïnteresseerd in de psychologie van de zintuigen.
Erik Rietveld is senior onderzoeker cognitie filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek doet naar skilled action. Samen met zijn broer, architect Ronald Rietveld, is hij de oprichter van RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordance). Samen maken ze locatiespecifieke werk op het raakvlak tussen filosofie, kunst en architectuur. Tijdens het symposium spreekt Erik Rietveld over de rol van ons lichaam voor waarneming en handelen.

- 17.00u Afsluiting met terugblik door schrijver
Helena Hoogenkamp van Wintertuin.

- 17.15u Performance
Als afsluiting kun je de Geur-o-grafie van geurograaf en aromajockey Carlijn Stevens ervaren. Ze ontwikkelde een geurcompositie geïnspireerd op kunstwerken uit onze collectie. Dit vormt weer de inspiratiebron voor de improvisatie performance van drummer Johan Reijnders en danseres Sarah Bostoen.  

- 17.30u
 Borrel                              

Vragen

Neem contact op met Marleen Hartjes, coördinator Special Guests
/ +31 (0)6 28793077

Teaser Special Guests : Onbeperkt Van Abbe

Mede mogelijk gemaakt door

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage