Stars & Stripes Forever - Living Archive

Living Archive: Stars and Stripes Forever, Van Abbemuseum, 2008-2009. Foto Peter Cox
tentoonstelling

Stars & Stripes Forever Living Archive

04/10/2008 - 05/04/2009
Opening: 04/10/2008 15:00

Aan de hand van archiefmateriaal en informatie over tentoonstellingen en aankopen maakt het Living Archive met Stars & Stripes Forever de rol van de Amerikaanse kunst in het Van Abbemuseum zichtbaar.

Ofschoon de Verenigde Staten in de eerste helft van de twintigste eeuw belangrijke kunstenaars kenden, bleef hun roem beperkt tot eigen land. Pas na 1945 manifesteerden de Amerikaanse kunstenaars zich meer zelfbewust in de internationale kunstwereld. Na Parijs werd New York de nieuwe culturele metropool.

Edy de Wilde  (1946-1963) was tijdens zijn laatste jaren als directeur van het Van Abbemuseum geïnteresseerd geraakt in Amerikaanse kunst, maar pas in 1962 reisde hij naar New York om het aanbod te verkennen. Twee jaar eerder, in 1960, was Amerikaanse kunst voor het eerst in het Van Abbemuseum te zien geweest - aan de hand van een tentoonstelling van de collectie van de Brusselse privéverzamelaar Philippe Dotremont.

Zijn opvolger Jean Leering (1964-1973) richtte zich in zijn tentoonstellings- en aankoopbeleid op de Amerikaanse kunst. Hij organiseerde tentoonstellingen van onder anderen Robert Morris, Donald Judd, Andy Warhol, Ad Reinhardt en Bruce Nauman en legde de basis voor de verzameling minimal art in Nederland. Zijn invloed op documenta 4 (1968), waar hij tot het organisatiecomité behoorde, zorgde ervoor dat deze waarschijnlijk de meest Amerikaanse werd uit de geschiedenis.

Rudi Fuchs (1975-1987) deelde met Leering de liefde voor de minimal art en maakte een reeks tentoonstellingen met Amerikaanse conceptuele kunstenaars. Nadrukkelijk stelde hij zichzelf echter ook de opdracht om niet alleen aandacht te besteden aan die dominante ‘internationale stijl’, maar ook te putten uit andere, en minder vertrouwde bronnen die hij in Midden- en Zuid-Europa vond. Het Van Abbemuseum werd zo een ‘arena’, waarin haaks op elkaar staande kunstopvattingen met elkaar werden geconfronteerd. 

Ook Jan Debbaut (1988-2003) richtte zich aanvankelijk op de Europese kunst, mede door een verminderd kwalitatief Amerikaans aanbod. Vanaf de jaren negentig verschoof de aandacht naar kunstenaars die veelal procesmatig of audiovisueel werk maakten, met tentoonstellingen en aankopen van West-Coast kunstenaars als Ann Hamilton, Mike Kelley, Jason Rhoades en Paul McCarthy. Meer dan Fuchs realiseerde Debbaut ook retrospectieve aankopen, met werk van onder anderen Bruce Nauman en John Baldessari.

Met het aantreden van Charles Esche (2004-) is de aandacht verschoven naar het museum als platform voor een breed spectrum aan artistieke activiteiten uit alle windstreken, met politieke, economische en sociale connotaties. Dat maakt het mogelijk om die aspecten ook bij de oudere Amerikaanse kunst te heroverwegen. De eertijds hiërarchische opdeling tussen globale en lokale ontwikkelingen zijn in die visie opgeheven; met het project Heartland wordt opnieuw de kunst uit de Verenigde Staten tot onderzoeksgebied.


Stars & Stripes Forever is onderdeel van :

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage