Programma

Vaderland Afghanistan
onderzoeksproject

Vaderland Afghanistan

een reis van Oost naar West en terug
03/12/2009 - 03/01/2010
18:00 - 20:00
Opening: 03/12/2009 18:00

Donderdag 3 december 2009 openen Charles Esche en Shafiq Omar het nieuwe onderzoeksproject Vaderland Afghanistan – een reis van Oost naar West door middel van een ‘diapresentatie’ met muziek.

Aanleiding voor deze diapresentatie en het langdurige onderzoek is de reis die Shafiq Omar naar Afghanistan maakte in de zomer van 2009. Een reis die voor hem niet alleen een terugkeer naar zijn vaderland en familie betekende, maar ook een confrontatie werd met de mogelijkheden van kunst in het meest bekende land ter wereld.

Vaderland Afghanistan hoopt met het nieuwe project een beeld te vormen van en actief bij te dragen aan de kennis en begrip van hedendaagse Afghaanse visuele cultuur. In een sociaal politiek klimaat waar al decennia oorlog heerst en waar hang naar stabiliteit voor iedereen dagelijkse routine is, neemt het onderzoek als startpunt 1989, wanneer in Afghanistan de Sovjet-Afghaanse oorlog eindigt. Juist dat moment markeert niet alleen een belangrijk omslagpunt in Afghanistan, maar ook in het Westen waar de krachten van het Sovjettijdperk dan beginnen af te brokkelen en nieuwe verhoudingen ontstaan in internationale relaties binnen de politieke ruimte.

Vaderland Afghanistan probeert, langs de weg van verbeelding, de grenzen van het conflict te vervagen door uitgebreid verslag te doen van een geschiedenis, huidige situaties en mogelijkheden voor de toekomst. Voor het Van Abbemuseum betekent dit een langdurige toewijding aan de geografie in het Midden Oosten en nieuwe vormen van open onderzoek waarbij niet alleen de relatie van West naar Oost wordt belicht, maar ook de richting van Oost naar West. Het onderzoek Vaderland Afghanistan is nog steeds ontwikkeling en zal bestaan uit een programma van interne lezingen en bijeenkomsten, een studiereis en een uiteindelijke presentatie in het Van Abbemuseum en verschillende locaties in Afghanistan.

De ontwikkeling vindt plaats in het Van Abbemuseum in samenwerking met kunstinitiatieven, kunstenaars en musea in Afghanistan in de loop van 2010.

Home