Programma

evenement

Van Abbedebat

Voor scholieren die vragen durven te stellen
05/04/2019
10:00 - 16:00

Het volgende Van Abbedebat vindt plaats op 5 april 2019. Het is het enige toernooi waar scholieren niet tégen maar mét elkaar debatteren over maatschappelijke, culturele, politieke, ethische en filosofische kwesties. 

Voor wie

Voor alle havisten en vwo’ers vanaf klas 4 die vragen durven te stellen en geen genoegen nemen met snelle antwoorden. Er doen teams van 6 leerlingen mee. Ze worden door een of twee begeleidende docenten begeleid.

Wat 

Het Van Abbedebat is een wedstrijd in spreken, luisteren en denken. De deelnemers verdiepen zich in maatschappelijke, politieke, culturele en filosofische vragen. Ze hoeven zich inhoudelijk niet voor te bereiden.

Hoe 

Ieder team voert per ronde drie gesprekken: een klassiek debat van 4 minuten en 2 cobats van elk 10 minuten. Het klassieke debat is een opwarmertje. De teams krijgen een improvisatiestelling. Bekende en onbekende Nederlanders leiden die stelling in met een kort, inspirerend verhaal. Soms zullen ze daarbij gebruikmaken van een element uit de actuele tentoonstelling in het Van Abbe. Onnodig te vertellen dat de stelling steeds een interessante en actuele kwestie is. De twee teams krijgen te horen of ze voor of tegen de stelling zijn. Ze hebben een paar minuten de tijd om hun argumenten voor te bereiden. 

Het eerste cobat start met precies dezelfde kwestie als het klassieke debat. De gastspreker verbindt nu in plaats van een stelling een vraag aan zijn verhaal. De teams gaan met die vraag aan de slag: samen proberen ze zoveel mogelijk inzicht te bevechten. Daarbij maken de deelnemers gebruik van elkaars reacties en vragen. Een cobat is dan ook een wedstrijd waarin je niet tegen maar met elkaar strijdt. De winnaar is het team dat in de gezamenlijke zoektocht naar nieuwe vragen en antwoorden de scherpste bijdrage heeft geleverd. Het tweede cobat is qua opzet gelijk aan het eerste cobat. De teams spreken nu naar aanleiding van een nieuwe stelling. Vragen, contact of een training boeken? Bezoek de site: www.cooperatiefdenken.com

Wil je de debatten gratis bijwonen? Meld je dan aan door een email te sturen naar lgj.janssen@vanabbemuseum.nl

Home

Bezoekers in het Van Abbemuseum 
Foto: Boudewijn Bollmann
Bezoekers in het Van Abbemuseum 
Foto: Boudewijn Bollmann