Verhalen uit europa - Schilderijen en werken op papier uit de eerste helft van de 20e eeuw

tentoonstelling

Verhalen uit europa Schilderijen en werken op papier uit de eerste helft van de 20e eeuw

09/06/2005 - 18/09/2005
Conservator: Christiane Berndes
Kunstenaars: Georges Braque, Marc Chagall, Robert Delaunay, Pablo Picasso, Wassily Kadinsky, Max Beckmann, Fernand Léger, Herman Kruyder, Oskar Kokoschka, Constant Permeke, Jan Sluijters, Charley Toorop, Hendrik Werkman, Joan Miró

Met werken van o.a. Georges Braque, Marc Chagall, Robert Delaunay, Fernand Léger, Pablo Picasso, Max Beckmann, Wassily Kandinsky, Oskar Kokoschka, Herman Kruyder, Constant Permeke, Jan Sluijters, Charley Toorop, Constant, Joan Miró, Hendrik Werkman.

Eindhoven heeft een belangrijke collectie kunstwerken uit de eerste helft van de 20e eeuw. Deze verzameling is vanaf 1936 met veel zorg door het Van Abbemuseum opgezet en uitgebouwd. Hoe bekijken en waarderen we deze werken vandaag? Welke betekenis hebben ze voor ons? Deze tentoonstelling wil de kijker de gelegenheid geven op een nieuwe manier naar deze werken te kijken en het belang te ontdekken dat ze ook vandaag nog voor ons hebben.

Hoe keken kunstenaars in het begin van de vorige eeuw naar de wereld om hen heen? Welke visie hadden ze op ontwikkelingen in de kunst en cultuur van hun tijd? Hoe stonden ze tegenover wat er in de samenleving gebeurde? Hoe brachten ze die visies tot uitdrukking in hun werk? ‘Verhalen uit Europa’ zoekt een antwoord op deze vragen aan de hand van een selectie van werken uit de collectie van het museum. De titel verwijst niet alleen naar verhalen van de individuele kunstenaars maar ook naar verhalen over de collectie die tot uitdrukking komen in de keuze voor individuele werken en de manieren waarop ze worden getoond. De collectie kan worden beschouwd als ons geheugen, waarin zowel de visies van de kunstenaars als die van het museum liggen opgeslagen. Dit geheugen brengt steeds weer andere verhalen en interpretaties voort die zijn geïnspireerd door het heden.

In de eerste helft van de 20e eeuw vonden grote veranderingen plaats op zowel maatschappelijk als technologisch gebied. Bovendien verkeerde Europa in die periode twee maal in oorlog. Hooggespannen verwachtingen voor de toekomst en het geloof in vooruitgang gingen gepaard met angst, spanning, dreiging en oorlog. Parijs is in die periode het centrum van de kunstwereld en trekt van overal uit Europa kunstenaars naar zich toe. Internationale contacten zijn belangrijk, kunstenaars met uiteenlopende culturele achtergronden ontmoeten elkaar. In de tentoonstelling komen deze ontwikkelingen tot uitdrukking aan de hand van een aantal thema’s. Tegenover kunstwerken die het moderne leven vieren en waarin geëxperimenteerd wordt met vorm en kleur staan werken die in sobere aardkleuren de natuur of het eenvoudige leven verbeelden. Tegenover schilderijen die de werkelijkheid zo natuurgetrouw mogelijk willen weergeven staan werken die een surrealistische droomwereld tonen. Een speciale plaats is ingeruimd voor de manier waarop de mens zelf in deze periode wordt weergegeven.

“Deze tentoonstelling laat zien hoe sterk de visies van deze kunstenaars onderling verschilden, hoe individueel hun standpunten waren. Maar je ziet ook dat veel van deze kunstenaars heel nieuwsgierig waren naar elkaars werk. Ze legden grote afstanden af om elkaar te ontmoeten, ook in tijden waarin reizen niet gemakkelijk was. Ze wisselden ideeën uit en inspireerden elkaar. Eigenlijk zie je ook hoe belangrijk vrijheid voor hen was.“ Aldus Christiane Berndes, conservator collectie van het museum.

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage