Programma

Expat Spouses Initiative group in The Way Beyond Art
Expat Spouses Initiative at work in Werksalon
Sustainability group on tour in The Way Beyond Art
Sustainability group at work in Werksalon
Eind(je)feest, Agents of Change, foto: Diewke van den Heuevel
Eind(je)feest, Van Abbemuseumkoor, foto: Diewke van den Heuevel
Eind(je)feest, De Groene Gasten, foto: Diewke van den Heuevel
Eind(je)feest, Internationalocals, foto: Diewke van den Heuevel
Eind(je)feest, Queering Constituency, foto: Diewke van den Heuevel
tentoonstelling

Werksalon

23/09/2017 - 03/01/2021
activiteiten met verschillende groepen
Conservatoren: Loes Janssen

Het museum is van alle Eindhovenaren. De collectie is gemeenschapsgoed. Hoe kunnen stadgenoten dus het museum gebruiken? Wanneer is de Van Abbe collectie relevant voor wie? Deze vragen stellen we onszelf in de Werksalon. De Werksalon staat voor een traject dat we met groepen uit de stad zijn gestart en dat we voortzetten tot september 2020. We gaan op zoek naar belangen; wat verdient aandacht, waar maken we ons druk om? En hoe kun je een museum voor moderne kunst inzetten om dat belang te dienen? We onderzoeken samen met Eindhovense kringen hoe kunst en het samenleven in de stad elkaar kunnen ondersteunen. In de loop van 2018 zul je online en in het museum de eerste uitkomsten van dit onderzoek kunnen lezen en/of beleven.

De Werksalon is ook de naam van de eerste verdieping in de nieuwbouw, waar de collectie is gepresenteerd in The Way Beyond Art (tweede verdieping) en The Making of Modern Art (begane grond). De Werksalon is een open ruimte waar de groepen in het traject, maar ook elke andere bezoeker kan werken, presenteren, vergaderen en tonen. 

WIE ZIJN DE GROEPEN?

We zijn de eerste fase van de Werksalon gestart met deze groepen:

Queering the Collection

Het project Queering the Collection is een van de methodes om steeds inclusiever te worden. Sinds 2015 zijn er verschillende events georganiseerd om de fluïditeit, het tegendraadse en het onverwachte in identiteit, seksualiteit en politiek bespreekbaar te maken. In 2016 en 2017 kon je als bezoeker met een Qwearing the collection tool (ontworpen door Olle Lundin) door een queer bril naar de collectie kijken. Rondom alle activiteiten is een community gegroeid, die nu in de Werksalon bij elkaar komt om de relatie tussen hen, het museum en de hot topics opnieuw onder de loep te nemen.

Expat Spouses

Het Expat Spouses Initiative ondersteunt internationale professionals lokaal. Wanneer expats hier in de stad komen werken, komen hun partners vaak mee. Juist voor hen is het lastig hun leven hier op de rit te krijgen. Het initiatief helpt partners werk te vinden en zichzelf als opnieuw uit te vinden. Ze zijn een bemiddelaar tussen de lokale arbeidsmarkt en internationaal talent.

Duurzaam Eindhoven

Fiona Jongejans is een van de ondernemers in Eindhoven die de urgentie van problemen als gevolg van klimaatverandering verbindt aan (social) design. In de Werksalon heeft zij mensen uit haar netwerk uitgenodigd om deel te nemen. In twee bijeenkomsten in november en december hebben zij samen met curator Steven ten Thije gekeken naar hun belangen en urgente vraagstukken.

 

Agents of Change 

Agents of Change (AoC) is een project van The Umbrella network, een collectief van social designers in de stad. AoC belicht en verbindt social design, kunst- en wijkprojecten in Eindhoven. Door gemeenschappen en activiteiten in de stad in kaart te brengen, onthullen zij wat nu urgent is en komen ze tot nuttige instrumenten voor sociale analyse. Door eerdere activiteiten van AoC ontdekten ze hoeveel zelf-begonnen, spontane en in veel gevallen tijdelijke projecten er wel niet lopen in de wijken. Juist deze projecten krijgen weinig steun en aandacht. Terwijl ze net zo goed bijdragen aan een stevig en divers ecosysteem van sociale projecten in de wijken. AoC viert daarom de resultaten die gemeenschappen hier en nu behalen. AoC brengt zelf-begonnen projecten onder de aandacht, toont hoe relevant ze zijn voor urgente onderwerpen in de samenleving en helpt ze meer te doen met de steun die onder andere het museum hen kan bieden.


De Werksalon bestaat uit een drietal ruimtes:

1. Onderzoeksruimte

De werkplek waar onderzoek wordt gedaan binnen de verschillende thema's in relatie tot de stad en de collectie van het museum. In deze ruimte zijn diverse mogelijkheden om de onderzoeken en verhalen te presenteren. Zo zijn er een podcast studio, presentatiewanden en archiefkasten. Er is een kaart van Eindhoven waarop alle sociale initiatieven in Eindhoven in kaart zijn gebracht (dit in samenwerking met Agents of Change). Deze ruimte biedt ook ruimte aan het Arte Útil Archief.  Naast dat diverse groepen die aan de slag gaan, ben je als bezoeker van harte welkom om rond te kijken of even lekker wegzakken tussen de kussens met wat leesvoer of tijdens een goed gesprek. 

2. Productieruimte

Voor iedereen is het mogelijk om rechtstreeks zijn of haar idee achter te laten door zelf een banier te maken. In de productieruimte zijn grote lege rollen en lettersjablonen aanwezig om krachtige en interessante vragen en uitspraken achter te laten. Deze enorme banieren worden opgenomen in de collectiepresentatie The Way Beyond Art op de tweede verdieping

3. Presentatieruimte

Een plek die nog meer mogelijkheden biedt om te presenteren en te ontmoeten. De partners met wie we samenwerken kunnen eigen gasten (en bezoekers) ontvangen voor filmvertoningen, discussies, lezingen en presentaties. 

Eind(je)feest

Op 9 juni 2018 sloten we het eerste seizoen van de Werksalon af met het Eind(je)feest! Een dag door, en voor Eindhoven. De Werksalon is een speciale ruimte in het museum en de titel van een onderzoeksproject, waarin groepen uit de stad zijn uitgenodigd om hun stem te laten horen in het museum. Zij organiseerden verschillende activiteiten.

De ‘Internationalocals’, leden van het Expat Spouses Initiative, startten met behulp van het werk van Franz Ehard Walther een dialoog over integratie.Ze herkenden hierin drie fases: blend, behave and belong en maakten deze bespreekbaar.

Wat is queer? En wat heb je aan queer perspectieven in een kunstmuseum? Soudant begeleidde een gesprek over queering, kunst en musea.

Het Van Abbemuseumkoor zong composities van kunstenaars. Ze namen je mee in een muzikaal dialoog over maatschappelijke vraagstukken.

De Agents of Change organiseerden een ontmoeting met sociale initiatieven uit Gestel. Door gemeenschappen en activiteiten in de stad in kaart te brengen, onthullen zij wat nu urgent is en komen ze tot nuttige instrumenten voor sociale analyse.

De Groene Gasten begeleidden duurzame dialoogsessies, waarbij duurzaamheid als cultureel vraagstuk werd benaderd.

Mede mogelijk gemaakt door

Home

Bezoekers in het Van Abbemuseum 
Foto: Boudewijn Bollmann
Bezoekers in het Van Abbemuseum 
Foto: Boudewijn Bollmann