activiteiten voor vrienden

11 februari 2023 Vriendensalon

Suze RobertsonSuze Robertson

Zaterdag 11 februari 2023 is weer een vriendensalon. Onze gastspreker is Kees van der Geer MA, gastconservator Museum Panorama Mesdag.
De Haagse kunstenaar Suze Robertson (1855-1922) werd en wordt gerekend tot de grote kunstenaars van haar tijd. Met haar expressieve manier van schilderen en tekenen, gedurfde materiaalkeuze en uitbundige kleurgebruik, was ze zeer vernieuwend. Ze wordt vaak vergeleken met Van Gogh en Breitner, kunstenaars waar boeken vol over zijn geschreven. Opvallend genoeg was er nauwelijks onderzoek naar het leven en werk van Robertson gedaan. Er bestond geen goed beeld van haar oeuvre en haar ontwikkeling. Het was nogal ingewikkeld om dat inzicht te verkrijgen omdat Robertson haar werk nooit dateerde en niet onderscheidende titels als ‘Dorpshoekje’ gaf. Na jaren onderzoek zijn inmiddels ruim 1450 werken van Robertson geïnventariseerd. Het onderzoek naar het leven en werk van Robertson leverde verrassende inzichten, vooral nadat het familiearchief voor onderzoek beschikbaar werd gesteld. Zo gebruikte Robertson een fototoestel om haar composities te maken. In zijn lezing zal Kees van der Geer het resultaat van zijn onderzoek tonen, ingaan op het leven en werk van Suze Robertson en haar kenmerkende stijl toelichten.

Kees van der Geer studeerde Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Hij was gastconservator voor enkele tentoonstellingen in Stedelijk Museum Alkmaar, onder meer over de kunstenaar G.W. van Blaaderen en schreef de daarbij behorende publicaties. Sinds 2012 voerde hij onderzoek uit naar het leven en werk van Suze Robertson. Als resultaat van dit onderzoek verscheen in juli bij uitgever Scriptum Art de publicatie Suze Robertson Toegewijd, eigenzinnig, modern. De tentoonstelling Suze Robertson in Museum Panorama Mesdag is nog te bezichtigen tot 5 maart 2023.

Pietje-Lezend meisje Ca.1898Pietje-Lezend meisje Ca.1898

Het programma is als volgt:
14.45 uur: inloop Studio in het souterrain van het Van Abbemuseum, te bereiken via trap of lift
15.00 uur: lezing Kees van der Geer
15.45 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Introducees zijn welkom. Graag aanmelden via info@vriendenvanabbe.nl. Dit kan tot en met woensdag 8 februari.
Je ontvangt géén bevestiging na aanmelding voor deze salon.

14 januari 2023 Vriendensalon

Mo Museum Vilnius in Litouwen - The Meeting that never was

Zaterdag 14 januari 2023 is in de eerste vriendensalon van dit nieuwe jaar onze gastspreker Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum.                                                                                                
Zijn lezing zal gaan over de tentoonstelling, die momenteel nog te zien is in het Mo Museum Vilnius in Litouwen “The Meeting that never was” (De Vergadering die er nooit is geweest). Een presentatie, die de collectie van het Van Abbemuseum samenbrengt met collecties in Litouwen. Charles vertelt hoe dit project tot stand is gekomen en waarom. De getoonde werken, gemaakt tijdens de Koude Oorlog tussen 1955 en 2000, volgen in grote lijnen de loop van de tijd, te beginnen met het Sovjet socialistisch realisme, het Amerikaanse abstract expressionisme en conceptualisme als de dominerende modellen van de naoorlogse moderne kunst. Kunst, die ons de kans geeft om terug te blikken op een belangrijke historische periode in de kunst en in de wereld en die onze wereld vandaag de dag nog steeds vormgeeft. Ook gaat hij in op de culturele geschiedenis van Vilnius en Litouwen en de kunstscene van nu. Na zijn lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de tentoonstelling, maar ook over het Van Abbemuseum in het algemeen. https://mo.lt/en/ivykiai/the-meeting/

Mo Museum Vilnius in Litouwen - The Meeting that never was

Het programma is als volgt:
14.45 uur: inloop Studio in het souterrain van het Van Abbemuseum, te bereiken via trap of lift
15.00 uur: lezing Charles Esche
15.45 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Introducees zijn welkom. Graag aanmelden via info@vriendenvanabbe.nlDit kan tot en met woensdag 11 januari.
Je ontvangt géén bevestiging na aanmelding voor deze salon. 

10 december vriendensalon

Krijgsdans 1919Krijgsdans 1919

Willem van Konijnenburg                                                                                                  

Zaterdag 10 december is in de vriendensalon onze gast Bas van de Klundert-van der Hof

‘Ik deug niet voor haastwerk’ antwoordde de Nederlandse kunstenaar Willem van Konijnenburg nadat een journalist vroeg naar de reden van het vijftien jaar durende ontstaansproces van het schilderij De triomf van Thomas van Aquino. Ondanks zijn tomeloze ambitie, rotsvaste zelfovertuiging en een uitzonderlijk talent werkte de schilder/denker gestaag aan zijn kunst. Een uitzonderlijke dosis doorzettingsvermogen was nodig om critici van zijn kunstenaarschap te overtuigen. De eigenzinnige, ingekeerde en dikwijls zwaarmoedige werken waren, en zijn nog steeds, een uitdaging voor het publiek. 

Meditatie 1920Meditatie 1920

Willem van Konijnenburg (1868-1943) was tijdens de jaren tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog een vooraanstaand en erkend kunstenaar. Na zijn landelijke doorbraak in 1917 vertegenwoordigde hij onder andere met Jan Toorop (1858-1928) en Jan Sluijters (1881-1957) de moderne Nederlandse kunst op nationale en internationale tentoonstellingen. Naast vrij kunstenaar maakte hij naam als monumentaal kunstenaar. Het werk van Willem van Konijnenburg raakte na de Tweede Wereldoorlog door meerdere redenen in de vergetelheid. Hoogste tijd voor een kennismaking met Willem van Konijnenburg!

Boom bij grindgroeve, Limburg 1888Boom bij grindgroeve, Limburg 1888

Bas van de Klundert-van der Hof is sinds 2016 verzamelaar van Van Konijnenburgs werk. In 2018 werkte hij mee aan De Gank nao Meersje, een tentoonstelling over de beginperiode van de kunstenaar: de Limburgse periode. Naar aanleiding van deze tentoonstelling schreef Van de Klundert-van der Hof het artikel Willem van Konijnenburg, schilder van zijn geliefde Geuldal, de kiem van zijn kunstenaarschap. De publicatie verscheen dit voorjaar bij Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal.

Het programma is als volgt:
14.45 uur: inloop Studio in het souterrain van het Van Abbemuseum, te bereiken via trap of lift
15.00 uur: lezing Bas van de Klundert
15.45 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Introducees zijn welkom. Graag aanmelden via info@vriendenvanabbe.nl. Dit kan tot en met woensdag 8 december. 
Je ontvangt géén bevestiging na aanmelding voor deze salon. 

26 november vriendenbezoekdag Biesbosch MuseumEiland

Biesbosch MuseumEilandBiesbosch MuseumEiland

Als vriendenvereniging zijn wij aangesloten bij De Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM), het platform voor museumvrienden waar kennis en ervaring worden uitgewisseld. 

De federatie(NFVM) organiseert in samenwerking met de aangesloten museumverenigingen gastbezoeken, zogenaamde vriendenbezoekdagen, speciaal bedoeld voor de leden van de diverse vriendenorganisaties. 

Het ontstaan van de BiesboschHet ontstaan van de Biesbosch

Dit najaar is nog een bezoek toegevoegd aan de agenda, die wij eerder stuurden.
Op zaterdag 26 november 2022 kun je als vriend van het Van Abbemuseum op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan het Biesbosch MuseumEiland.

Het programma ziet er als volgt uit:
-    10:30 Ontvangst met koffie of thee en een beverkoek
-    11:00 Welkom met uitleg over het ontstaan van het Biesbosch MuseumEiland en de huidige tentoonstelling over de Sint Elisabethsvloed.
-    11:30 Gelegenheid het Museum te bezichtigen (met museumjaarkaart gratis anders €10 p.p.)
-    13:00 Einde van het bezoek.

Er is een mogelijkheid om in het museum te lunchen, op eigen kosten, in het museum café Biesonder: https://biesboschmuseumeiland.nl/museumcafe-biesonder/

Ook kunt je deelnemen aan een boottocht met de Fluisterboot. De boot vertrekt om 14 uur en de kosten hiervoor zijn met museumjaarkaart €11,25 p.p. (anders €19,75). Mocht je daar gebruik van willen maken koop dan alvast een ticket op https://biesboschmuseumeiland.nl/vaaragenda/

Locatie: Biesbosch MuseumEiland, Hilweg 2, 4251 MT Werkendam (met openbaar vervoer slecht bereikbaar)

Aanmelden voor deze dag kan uitsluitend bij het Biesbosch MuseumEiland vóór 20 november: vrienden@biesboschmuseumeiland.nl

12 november vriendensalon

Pyke Koch Zelfportret met zwarte band 1937Pyke Koch Zelfportret met zwarte band 1937

'De beeldvorming rond Pyke Koch'

Zaterdag 12 november is in de vriendensalon onze gast Mieke Rijnders

Het artikel i/d Groene heb ik nog niet gelezen maar ik geloof graag dat het vernietigend zal zijn.’ Aldus reageert Pyke Koch (1901-1991) in januari 1956 op een brief van een bewonderaarster die hem attent maakt op een kritiek in De Groene Amsterdammer. De aanleiding was zijn solotentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam, de eerste naoorlogse expositie van zijn werk. Werd hij voor de Tweede Wereldoorlog vrij algemeen geprezen om zijn fabelachtig talent, nu waren zowel werk als persoon mikpunt van kritiek. In zijn brief geeft Koch twee redenen waarom zijn werk en hijzelf zo kritisch werden bejegend: het karakter van zijn werk en zijn vermeende politieke status.
In haar lezing gaat Mieke Rijnders nader in op het specifieke karakter van Kochs werk, op zijn politieke stellingname in de jaren 1934-1945, en op zijn interventies om de beeldvorming van werk en persoon te sturen. Koch wilde de regie over zijn reputatie met alle macht in eigen hand houden. Met succes?

Dr. Mieke Rijnders was werkzaam als hoofddocent kunstgeschiedenis bij de Open Universiteit, faculteit Cultuurwetenschappen. Op dit moment is zij als onderzoeker verbonden aan het RKD in Den Haag ten behoeve van een boek over Pyke Koch dat voorjaar 2024 verschijnt. Eerder publiceerde zij onder meer over museale en kritische ontvangst van moderne kunst in Nederland. Zij bespreekt regelmatig tentoonstellingen voor Museumtijdschrift en De Witte Raaf.

Pyke Koch Scrum IV 1979Pyke Koch Scrum IV 1979

Het programma is als volgt:
14.45 uur: inloop auditorium
15.00 uur: lezing Mieke Rijnders
15.45 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Introducees zijn welkom. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 9 november. 
Je ontvangt géén bevestiging na aanmelding voor deze salon.

Attentie! De salon wordt deze maal gehouden in het auditorium van het Van Abbemuseum.

4 november rondleiding voor vrienden

De Collectie is... Foto: Maartje ToetDe Collectie is... Foto: Maartje Toet

Speciale rondleiding voor vrienden

Vanaf zaterdag 22 oktober, de start van de Dutch Design Week 2022, is in het Van Abbemuseum De collectie is…. de privéverzameling van Lidewij Edelkoort te zien.

Hoe dicht liggen kunst en design nou eigenlijk écht bij elkaar? Daar geven Lidewij Edelkoort en het Van Abbemuseum met de tentoonstelling De Collectie is.... antwoord op.
 
In de tien zalen van de Oudbouw vervaagt op poëtische wijze de scheidslijn tussen autonoom design en beeldende kunst. Het samenspel tussen de twee disciplines laat je creatief nadenken over maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, migratie, eenzaamheid en de verhouding tussen stad en platteland. Te zien zijn toonaangevende stukken van onder andere Maarten Baas, Jurgen Bey, Nacho Carbonell, Piet Hein Eek, Hella Jongerius en Studio Job.
 
Als vriend kun je deelnemen aan een rondleiding door deze tentoonstelling op vrijdag 4 november 2022 om 15.00u(duur ca.1 uur). Deelname voor vrienden is gratis. Aanmelden kan tot 30 oktober per e-mail info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

De Collectie is... Foto: Maartje ToetDe Collectie is... Foto: Maartje Toet

14 oktober excursie Museum Arnhem en Het Depot

'Tenminste HoudbaarTot''Tenminste HoudbaarTot'

Op vrijdag 14 oktober 2022 organiseren wij speciaal voor de vrienden een bezoek aan Museum Arnhem en Beeldengalerij Het Depot in Wageningen.

We beginnen onze dag in Museum Arnhem, dat in mei 2022 heropende met een nieuwe expositievleugel. Naast de vaste collectie is nu de tentoonstelling Tenminste Houdbaar Tot te zien. De tentoonstelling toont verschillende manieren waarop kunstenaars vanaf de 17de eeuw tot nu de natuur verbeelden. Welke verhalen vertellen de landschappen, stillevens, planten en dieren over de relaties tussen mensen en natuur door de eeuwen heen? Welke verhalen vertellen ze niet… en waarom niet? Het merendeel van de 200 getoonde kunstwerken komt uit de collectie van Museum Arnhem. De presentatie is aangevuld met kunstwerken die speciaal voor de tentoonstelling zijn geleend of gemaakt. Er zijn kunstwerken die de uitbuiting van land en van mensen die erop leven aan de kaak stellen, vroeger en nu. Andere verbeelden een duurzame toekomst voor al het leven op Aarde. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de Aarde? De rondleiding gaat door de tentoonstelling Tenminste Houdbaar Tot en zal tevens de (nieuwe) architectuur belichten. Na een gezamenlijke lunch rijden door naar Het Depot in Wageningen, waar we na een korte introductie de galerij bezoeken.

Het Depot WageningenHet Depot Wageningen

Beeldengalerij Het Depot in Wageningen is een museaal podium voor hedendaagse beeldhouwkunst. De collectie beelden bestaat uit torsen en fragmenten van het menselijk lichaam. De diverse tentoonstellingen zijn verdeeld over drie locaties, die verbonden zijn door twee prachtige arboreta. Bij Het Depot sluiten kunst, natuur en architectuur naadloos op elkaar aan. 
Naast de vaste collectie met 180 beelden zijn solotentoonstellingen van 
Thijs Kwakernaak(1975) en Helaine Blumenfeld(New York, 1942) te zien. Beide kunstenaars vervaardigen houten beelden. Bij Kwakernaat zijn dit figuratieve beelden waarbij een belangrijke rol weggelegd is voor handen; Blumenfeld werkte als eerste vrouwelijke beeldhouwster in de marmermijnen van Pietrasanta (Italië). In het Depot zijn haar recente voornamelijk houten beelden te zien, abstract-organische sculpturen in vloeiende vormen. 

We vertrekken vanaf het Parkeerterrein bussen, Zwemcentrum De Tongelreep, Antoon Coolenlaan 1, 5644RX Eindhoven om 9.15u ’s morgens.
We verwachten om ong. 18.15u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen € 62.50 inclusief busreis, entree, koffie, rondleiding, lunch( met museumkaart). Zonder museumkaart €15,- extra.

Aanmelden voor deze reis kan tot 1 oktober (info@vriendenvanabbe.nl). Graag aangeven wel/geen museumkaart. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van de aanmelding ontvang je een bevestiging en rekening of indien je per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven. 

8 oktober vriendensalon

Bamboe paviljoen van Maria BlaisseBamboe paviljoen van Maria Blaisse

Zaterdag 8 oktober is in de vriendensalon onze gast Hendrik Driessen

Hendrik Driessen (1952) werd opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Zijn museale loopbaan begon hij in 1977 in het Gemeentemuseum in Arnhem, als conservator publieksbegeleiding bij Pierre Janssen, bekend van zijn tv-programma Kunstgrepen. Een jaar later vertrok hij naar het Stedelijk Museum in Amsterdam om leiding te geven aan de toen net opgezette afdeling communicatie. Een van de projecten waaraan hij in het Stedelijk meewerkte was de afscheidstentoonstelling van directeur Edy de Wilde, La Grande Parade, nog altijd een van de best bezochte tentoonstellingen in de Nederlandse museumgeschiedenis. 

Vanaf 1986 was hij hoofdconservator en waarnemend directeur in het Van Abbemuseum, waar hij tentoonstellingen organiseerde met Donald Judd en Richard Serra. In 1989 begon hij aan een nieuw avontuur, nadat hij was gevraagd een compleet nieuwe museale instelling op te zetten, het huidige museum De Pont in Tilburg. Bij de opening, in september 1992, beschikte het museum over slechts een tiental werken, maar daartoe behoorden al wel de kenmerkende stenen cirkel van Richard Long en The First People van Marlene Dumas. Bij Driessens vertrek, in 2019, bezat het museum ruim 800 werken van zo'n 80 kunstenaars. Een aantal van hen werd door De Pont in Nederland geïntroduceerd of had er zijn eerste grote tentoonstelling, onder wie Berlinde De Bruyckere, Thierry De Cordier, Stan Douglas, Roni Horn, Fiona Tan, Rosemarie Trockel en Luc Tuymans.

Hendrik Driessen heeft verschillende nevenfuncties, waaronder bestuurlijke bij het fotomuseum Huis Marseille in Amsterdam, het Frans Hals Museum in Haarlem en hij is adviseur van de Vereniging Rembrandt. Daarnaast is hij een van de curatoren van de Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout. Na de succesvolle editie Hoop van vorig jaar wordt nu gewerkt aan de volgende tentoonstelling, die in de zomer van 2023 plaats zal vinden. 
Hij zal niet alleen over deze projecten spreken maar ook over een aantal bijzondere momenten uit zijn ruim 40-jarige museale loopbaan.

Albasten sculptuur van Anish Kapoor in de kerk van Sint CatharinadalAlbasten sculptuur van Anish Kapoor in de kerk van Sint Catharinadal

Het programma is als volgt:
14.45 uur: inloop Studio Van Abbemuseum in het souterrain. Te bereiken via de trap of de lift.
15.00 uur: presentatie van Hendrik Driessen
15.45 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Introducees zijn welkom. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 5 oktober
Je ontvangt géén bevestiging na aanmelding voor deze salon.

10 september Vriendensalon: Beelden van Niko de Wit

1970-192 Verschoven 1970-2019 brons 228 x 192 x 157 cm (3 van 16)1970-192 Verschoven 1970-2019 brons 228 x 192 x 157 cm (3 van 16)

Helaas kon wegens ziekte de lezing van Niko de Wit in de vriendensalon van april niet doorgaan. Zaterdag 10 september is de Tilburgse beeldhouwer Niko de Wit (1948) wederom onze gast. Hij geeft een voordracht over zijn uitgebreide oeuvre. 

1994-064 50 Kompas 1994-2005 cortenstaal 400 x 317 x 167 cm rotonde laan van welhorst Hendrik Ido Ambacht1994-064 50 Kompas 1994-2005 cortenstaal 400 x 317 x 167 cm rotonde laan van welhorst Hendrik Ido Ambacht

De afgelopen vijftig jaar maakte De Wit talloze beelden die onder meer te zien zijn in de openbare ruimte, musea, overheidsinstellingen en bedrijven. 
De Wit zoekt in zijn werk naar een kwetsbaar evenwicht tussen tegengestelde krachten.
Uit zijn beelden spreekt tegelijkertijd verwondering en fascinatie voor het omdraaien, vervormen of laten balanceren van vormen. Ooit verwoordde hij het als volgt: ‘opeens kan een beeld zich – letterlijk - van een andere kant laten zien en het wonderlijke is dat dit nog het sterkste werkt bij heel eenvoudige, elementaire vormen’. Hoewel Niko de Wit steeds meer grote monumentale sculpturen in opdracht maakt, legt hij zich daarnaast toe op het vervaardigen van kleine beelden, penningen en portretten. Ook in dit werk is hij steeds op zoek naar vormen waarmee hij de zwaartekracht kan tarten.

Het programma is als volgt:
14.45 uur: inloop Studio Van Abbemuseum in het souterrain. Te bereiken via de trap of de lift.
15.00 uur: presentatie van Niko de Wit 
15.45 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Introducees zijn welkom. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 7 september
Je ontvangt géén bevestiging na aanmelding voor deze salon.

11 juni 2022 vriendensalon

 
 Zaterdag 11 juni is in de vriendensalon onze gast Ronald Rijnen, stedenbouwkundige.

'Eer gisteren – vier vandaag – maak morgen'

Dit was het motto van 100 jaar Groot Eindhoven. Aan de hand van dit motto leidt Ronald Rijnen ons door de geschiedenis van stadsontwikkeling Eindhoven en kijkt ook zo’n 20 jaar vooruit. Ronald is geboren in Eindhoven en werkt al 24 jaar bij de gemeente Eindhoven.
Hij vertelt zijn eigen(wijze) verhaal, niet persé het gemeentelijke standpunt.

Hij is betrokken bij alle grote ontwikkelingen: Strijp S, Stationsgebied (Knoop XL), Binnenstad (drie groene wiggen), aankoop De Wielewaal.

40.000 Woningen erbij in Eindhoven, kan dat eigenlijk wel? En wat is daarvoor nodig?

Er zijn interessante overeenkomsten tussen 1922 en 2022: De onstuimige groei van Philips toen en de even onstuimige groei van ASML nu. Past Eindhoven nog wel binnen de gemeentegrenzen en hoe belangrijk is dat eigenlijk?

Hoe gaat Eindhoven om met cultuurhistorie? Zoals bekend is een groot deel van de Eindhovense binnenstad in de 2e wereldoorlog gebombardeerd. Gevolg daarvan is een groot Wederopbouwgebied (Demer, 18-septemberplein) met bijzondere kwaliteiten.

Tenslotte heeft het vertrek van Philips geleid tot een enorme transformatie-opgave. Denk aan de Lichttoren, de Witte Dame, Philips Lighting en natuurlijk Strijp S. Dit maakt Eindhoven bijzonder – een unieke stad – tegelijk heel jong en heel oud.

In 2032 bestaan we 800 jaar!

Het programma is als volgt:
14.45 uur: inloop Studio Van Abbemuseum in het souterrain. Te bereiken via de trap of de lift
15.00 uur: presentatie van Ronald Rijnen
15.45 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Introducees zijn welkom. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 8 juni
Je ontvangt géén bevestiging na aanmelding voor deze salon.
In de maanden juli en augustus is er geen vriendensalon; in september pakken we de draad weer op.

 
 

3 juni 2022 Excursie naar Singer Museum Laren


Jan Sluijters, Portret van Greet van Cooten, 1910

 

Op vrijdag 3 juni 2022 organiseren wij speciaal voor de vrienden een bezoek aan het Singer Museum Laren.

We bezoeken de presentatie ‘Sluijters en de modernen. Collectie Nardinc’ en ‘Lussanet Verf in het bloed’ en ‘Theo van Rysselberghe. Schilder van de zon.’

In 2018 schenkt Els Blokker-Verwer de privécollectie, die zij samen met haar man Jaap Blokker bijeen heeft gebracht, aan Singer Laren. Hun indrukwekkende kunstverzameling, de Collectie Nardinc, bestaat uit ruim veertig kunstwerken van Jan Sluijters en meer dan zeventig werken van moderne tijdgenoten. Ook de bouw van de nieuwe Nardinc-zalen en een restaurant waren onderdeel van de schenking.

De nieuwe vleugel van Museum Singer Laren, die dit voorjaar opende, is een ontwerp van het Brabantse architectenbureau Bedaux de Brouwer Architecten. De nieuwe vleugel herbergt de collectie Nardinc (vernoemd naar het voormalige landhuis van het echtpaar Blokker). Met zijn kap en gevels van rode baksteen voegt het gebouw zich vanzelfsprekend bij het complex dat in de loop der jaren rond de villa uit 1911 is verrezen, en rond de tuin, ontworpen door Piet Oudolf.

De tentoonstelling Sluijters en de modernen. Collectie Nardinc toont ruim honderd werken van vernieuwende Nederlandse kunstenaars uit de eerste helft van de vorige eeuw, en toont de ontwikkeling van het Nederlands modernisme met werken van Sluijters, Leo Gestel, Kees Maks, Jan Toorop, Kees van Dongen, Jo Koster, Else Berg.

We beginnen ons bezoek met een ontvangst in de nieuwe Tuinkamer van het museum en lezing/introductie van circa 45 minuten op de tentoonstelling ‘ Sluijters, en de modernen’.
Voor en na een gezamenlijke lunch zijn de tentoonstellingen zelf te bezoeken. De exposities ‘Lussanet. Verf in het bloed’ en ‘Theo van Rysselberghe. Schilder van de zon’ geven uitleg met een audiotour op de eigen smartphone.  

We vertrekken vanaf het Parkeerterrein bussen, Zwemcentrum De Tongelreep, Antoon Coolenlaan 1, 5644RX Eindhoven om 9.00u ’s morgens. We verwachten om ong.18.00u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen € 67.50(met museumkaart). Dit is inclusief busreis, entree, koffie met appeltaart, lezing en uitgebreide lunch met consumpties, zonder museumkaart €10,- extra.


Aanmelden voor deze reis kan tot 20 mei (info@vriendenvanabbe.nl). Graag aangeven wel/geen museumkaart. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van de aanmelding ontvang je een bevestiging en rekening of indien je per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven. 

14 mei 2022 vriendensalon

 

“Een levenslange zoektocht naar sporen uit ons verleden.”

Zaterdag 14 mei is in de vriendensalon onze gast beeldend kunstenaar Gery Bouw. Zij spreekt over haar uitgebreide oeuvre. 

Gery Bouw (Uden 1957) is beeldend kunstenaar en heeft gestudeerd aan de Academie Industriële Vormgeving (nu Design Academy) te Eindhoven, Autonome Plastische Vormgeving ‪1980-1986. 
Bouw woont en werkt in Eindhoven. Zij maakt tekeningen en objecten. Ook realiseert zij beeldende kunstopdrachten, vaak met vlakglas in de openbare ruimte, zoals voor het Ministerie van Justitie, de Universiteit Maastricht, het Provinciehuis Den Bosch, diverse ziekenhuizen en andere openbare gebouwen.
Van jongs af aan heeft zij veel gereisd. Over hoe haar reizen van invloed zijn op haar werk, bespreekt zij in haar lezing. Zo ging zij o.a. op zoek naar koloniale sporen in Indonesië, Zuid Afrika, Suriname en Canada. In de jungle van Suriname werkte zij in een Artist in Residence. De tekeningen uit die periode werden geëxposeerd in het Fort Zeelandia Museum in Paramaribo.
Ook onderwerpen dichter bij huis en die van haar familie zijn een bron van inspiratie voor haar werk. 

"Verhoudingen in tijd, tussen mensen onderling en tussen de mens en natuur, zijn zaken die Gery Bouw fascineren”(citaat Rebecca Nelemans).

De lezing eindigt met een gedicht van en door Maarten van den Elzen, stadsdichter van Uden.

Het programma is als volgt:
14.45 uur: inloop Studio Van Abbemuseum in het souterrain. Te bereiken via de trap of de lift
15.00 uur: presentatie van Gery Bouw
15.45 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Introducees zijn welkom. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 11 mei
Je ontvangt géén bevestiging na aanmelding voor deze salon.

 

30 april 2022 Rondleiding voor vrienden

Speciale rondleiding tentoonstelling door curator

Het Van Abbemuseum en de Vriendenvereniging nodigen je graag uit voor een rondleiding op zaterdag 30 april, om 11.15u, speciaal voor de vrienden, bij gelegenheid van de nieuwe tentoonstelling A Lasting Truth Is Change (Verandering is de enige constante). Naast de collectiepresentatie Dwarsverbanden weer een bijzondere expositie. De rondleiding wordt verzorgd door de curator/conservator Yolande Zola Zoli van der Heide en museum rondleiders.

Het Van Abbemuseum maakt de tentoonstelling A Lasting Truth Is Change vanuit het besef dat de huidige coronapandemie grote impact heeft op ons leven. Na zo’n acute crisis volgen meestal bezinning en roep om verandering. Daaraan wil ons museum een bijdrage leveren. De experimentele tentoonstelling doorbreekt met een speelse vormgeving de standaard ideeën over het verzamelen en presenteren van kunst. Het museum vraagt bezoekers om met een frisse blik te komen kijken. Om aan de hand van kunst anders te kijken naar de wereld waarin we wonen. En nieuwsgierig te zijn naar nieuwe verhalen die uitnodigen, inspireren, prikkelen en activeren. Een tentoonstelling in de beste traditie van ons museum. 

Als vriend kun je deelnemen aan deze rondleiding op zaterdag 30 april 2022 om 11.15u(duur ca.1 uur). Deelname voor vrienden is gratis. Aanmelden kan tot 20 april per e-mail info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.
 

9 april vriendensalon

 1970-192 Verschoven 1970-2019 brons 228 x 192 x 157 cm (3 van 16)


“Beelden van Niko de Wit”

Zaterdag 9 april is in de vriendensalon onze gast de Tilburgse beeldhouwer Niko de Wit (1948). Hij geeft een voordracht over zijn uitgebreide oeuvre. 


1994-064  50  Kompas 1994-2005 cortenstaal 400 x 317 x 167 cm rotonde laan van welhorst Hendrik Ido Ambacht

De afgelopen vijftig jaar maakte De Wit talloze beelden die onder meer te zien zijn in de openbare ruimte, musea, overheidsinstellingen en bedrijven. 
De Wit zoekt in zijn werk naar een kwetsbaar evenwicht tussen tegengestelde krachten.
Uit zijn beelden spreekt tegelijkertijd verwondering en fascinatie voor het omdraaien, vervormen of laten balanceren van vormen. Ooit verwoordde hij het als volgt: ‘opeens kan een beeld zich – letterlijk - van een andere kant laten zien en het wonderlijke is dat dit nog het sterkste werkt bij heel eenvoudige, elementaire vormen’. Hoewel Niko de Wit steeds meer grote monumentale sculpturen in opdracht maakt, legt hij zich daarnaast toe op het vervaardigen van kleine beelden, penningen en portretten. Ook in dit werk is hij steeds op zoek naar vormen waarmee hij de zwaartekracht kan tarten.

Het programma is als volgt:
14.45 uur: inloop Studio Van Abbemuseum in het souterrain. Te bereiken via de trap of de lift.
15.00 uur: presentatie van Niko de Wit 
15.45 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Introducees zijn welkom. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 7 april
Je ontvangt géén bevestiging na aanmelding voor deze salon.

 

12 maart 2022 Vriendensalon

 

Zaterdag 12 maart is er weer een vriendensalon. Deze keer is onze gast Anneke van Wolfswinkel.
 


Sensationeele zedelijkheidsmaniakken
De rel rond de tentoonstelling van Kees Van Dongen in het Van Abbemuseum in 1938

Toen kunsthistorica Anneke van Wolfswinkel de zolder van haar schoonouders opruimde, kwam er een krantenknipsel tevoorschijn, met de datum 7 februari 1938: de eerste foto’s van kroonprinses Beatrix, 14 dagen oud. Een artikel op de achterkant wekte haar nieuwsgierigheid: VIJF SCHILDERIJEN VAN VAN DONGEN VERWIJDERD stond er, van tentoonstelling te Eindhoven, op bevel van de burgemeester. Doordat er dwars door het artikel was heen geknipt werd het verhaal niet echt duidelijk. Een uitspraak van Kees van Dongen, die nog wel leesbaar was, gaf wel een idee van de toedracht: ‘Ik vind m’n aangeklede meisjes net zoo mooi als m’n uitgekleede.’ 
Voor haar lezing besloot Van Wolfswinkel uit te zoeken wat er nou precies gebeurd was bij die tentoonstelling in 1938. Om welke schilderijen ging het? Wie besloot ze te verwijderen, en waarom? En wie was Kees van Dongen ook alweer? Ze dook in de archieven van het Van Abbemuseum en ontrafelde een heuse media-rel. Met een zwijgende burgemeester, een zwetende museumdirecteur, sensatiebeluste journalisten en een gekrenkte kunsthandelaar die olie op het vuur gooit.
De rel roept een vraag op over het heden: Kan kunst nog steeds aanstootgevend zijn? Twee tentoonstellingen die nu in het Van Abbemuseum te zien zijn geven daar verrassende antwoorden op. In het kort: ja, dat kan zeker. Maar wel om totaal andere redenen dan in 1938.
Anneke van Wolfswinkel (1980) is kunsthistorica en journalist. Ze schrijft interviews, recensies en achtergrondartikelen over beeldende kunst voor o.a. Museumtijdschrift, ZOUT Magazine en het Eindhovens Dagblad. Ze was als schrijver betrokken bij de Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek van 2021. Onlangs verscheen haar boek ‘Marc Mulders – werken 1980-2020’.


Naakt 1912


 Requerdo de ToledoHet programma is als volgt:
14.45 uur: inloop Studio Van Abbemuseum in het souterrain. Te bereiken via de trap of de lift.
15.00 uur: lezing van Anneke van Wolfswinkel 
15.45 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 9 maart. Je ontvangt géén bevestiging na aanmelding voor de salon.

 

6 t/m 9 juli 2022 Reis naar dOCUMENTA (15)

Van 6 t/m 9 juli 2022 brengen we met de vrienden een vierdaags bezoek aan de dOCUMENTA (15) in Kassel in Duitsland
Om de vijf jaar is de dOCUMENTA een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor hedendaagse kunst uit de hele wereld. De tentoonstelling duurt precies honderd dagen en strekt zich uit over de hele stad. De dOCUMENTA wordt in 2022 voor de vijftiende maal gehouden van 18 juni tot 25 september 2022. 

Het kunstenaarscollectief ruangrupa (Ruimte voor de kunst) uit Indonesië
Een van de vele bijzonderheden van de dOCUMENTA is dat sinds 1972 voor elke tentoonstelling een nieuwe artistieke directie wordt aangesteld. Met ruangrupa neemt een groep kunstenaars en creatieve geesten deze taak voor het eerst op zich. Het collectief, afkomstig uit Indonesië, werd opgericht in 2000, runt een kunstruimte in Jakarta en heeft internationaal naam gemaakt met de gezamenlijke organisatie van kunstprojecten en talrijke publicaties. Voor deze dOCUMENTA heeft ruangrupa een concept ontwikkeld dat consequent het idee van collectief handelen uitdraagt en gebaseerd is op de principes van vriendschap, solidariteit en gemeenschap: "We willen een wereldwijd georiënteerd, coöperatief en interdisciplinair kunst- en cultuurplatform creëren dat ook na de 100 dagen werkzaam zal blijven. Onze curatoriële aanzet is gericht op een andersoortig gemeenschappelijk georiënteerd model voor het gebruik van hulpbronnen - in economisch opzicht, maar ook in termen van ideeën, kennis, programma's en innovatie."

De organisatie van onze reis is in handen van De Gouden Engel te Nijmegen (tel. 024 3788872). De reissom bedraagt  € 645,-- p.p. Toeslag gebruik 1-persoons kamer:  € 95,-. Voor niet vrienden geldt een toeslag van € 40,-. Het maximum aantal deelnemers is 34. 

De reis is:
Inclusief:                            
•    drie overnachtingen (+ ontbijt) in Stadthotel Kassel op basis van verblijf in een 2-persoonskamer; het hotel ligt in het centrum van Kassel. dOCUMENTA locaties en restaurants liggen op loopafstand. Het is een 3-sterren-plus-hotel. 
•    vervoer per luxe touringcar Eindhoven – Kassel v.v.
•    Inhoudelijke begeleiding door Femke Gerenstein en Piet de Jonge. 
Femke Gerestein is beeldend kunstenaar en woont in Middelburg. Zij begeleidt regelmatig groepen in musea en begeleidt ook kunstreizen naar de Biënnales van Venetië en Lyon. Zie ook www.femkegerestein.nl. Piet de Jonge studeerde kunstgeschiedenis en filosofie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij woont in Rotterdam en werkt als zelfstandig kunsthistoricus en publicist en is momenteel betrokken bij meerdere projecten op het gebied van hedendaagse kunst en moderne architectuur. Hij werkte o.a. als conservator in het Van Abbemuseum. Hij begeleidt dit jaar diverse kunstreizen o.a. naar dOCUMENTA Kassel en de Biënnales van Venetië en Lyon.
•    gebruik van rondleidingsysteem DGE
•    tweedaagse toegangskaart dOCUMENTA 
•    toeristenbelasting Kassel    
•    fooi voor de chauffeur

Exclusief:
•    overige maaltijden
•    reis- en/of annuleringsverzekering


Museum Fridericianum in Kassel, de centrale plaats van de Documenta

Voorlopig programma
Woensdag 6 juli
08.30 uur: vertrek per luxe touringcar uit Eindhoven.
Ca. 10.15 uur: langere stop in Essen. Bezoek aan Museum Folkwang. Er zijn een aantal kleine tijdelijke exposities. Een (gratis) rondgang door de vaste collectie is altijd een feest. Zie ook www.museum-folkwang.de
Lunchmogelijkheid in het museum-café of naburig restaurant.
Ca. 16.30 uur: aankomst bij het hotel in het centrum van Kassel (3 overnachtingen).
Ca. 17.30 uur: inleiding op de dOCUMENTA door de begeleiders in het hotel.
Aansluitend: mogelijkheid om samen te eten in een restaurant in het centrum

Donderdag 7 juli + Vrijdag 8 juli
Twee volle dagen om uitgebreid en in rustig tempo de kunstwerken en installaties van 
Documenta-15 te bezoeken o.l.v. de begeleiders. De voorlopige hoofdlocaties zijn: 
+ in het centrum: Museum Fridericianum en dOCUMENTA -Halle, niet ver van het hotel;
kleinere presentaties zijn er o.a. in het museum Grimmwelt;
+ buiten het centrum (vervoer met eigen bus): (voormalig) Hallenbad-Ost en het 
Hübner-complex (voormalige industrie-hal).
De expositie is geopend van 10 tot 20 uur. Zie ook www.documenta.de.
Avonden: mogelijkheid om samen te eten en/of activiteiten in het nevenprogramma te 
bezoeken (muziek, theater, film, discussie).

Zaterdag 9 juli
De omvang van deze dOCUMENTA is nog niet precies bekend. Het programma van deze dag wordt daarom later, eventueel tijdens de reis, bekend gemaakt. Mogelijkheden:
+ extra bezoek aan dOCUMENTA -locaties (extra dagkaart is niet inbegrepen);
+ bezoek buitenlocaties (installaties); waarschijnlijk geen toegangskosten;
+ bezoek aan Park en Museum Wilhelmshöhe (o.a. prachtige collectie Oude 
Meesters). Het museum is open van 10 tot 17 uur(toegang 6 Euro).
Ca. 15 uur: vertrek uit Kassel
Ca. 19.15 uur: terugkomst in Eindhoven.

Wil je mee met deze vrienden reis dan graag mailen naar info@vriendenvanabbe.nl waarna wij het aanmeldingsformulier en de reisvoorwaarden toesturen. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst en kan tot 1 april 2022. Het is belangrijk dat je over een goede conditie beschikt en goed ter been bent, omdat veel bezienswaardigheden in Kassel zelf te voet bezoeken. 

12 februari 2022 Vriendensalon

 
 
 

Nu de musea weer geopend zijn gaat ook onze vriendensalon weer van start. Op zaterdagmiddag 12 februari 2022  is in de Studio van het Van Abbemuseum onze gast Ranti Tjan. 

De olifant in de porseleinkast, kleien op niveau

In 2017 schreef de New York Times een hele pagina over het EKWC in Oisterwijk, the best residency in the world. Toch is het centrum onbekend, het is typisch een artist’ artist plek, gekoesterd door de groten der aarde. Het EKWC speelt internationaal een hoofdrol in de grootste culturele community ter wereld, die van de keramiek en daarnaast blinkt het uit in onvoorspelbare resultaten. Net als het Nationale Ballet en Concertgebouworkest wordt het rechtstreeks gefinancierd door het Rijk. Directeur Ranti Tjan presenteert aan de hand van voorbeelden hoe een piepkleine Noord-Brabantse instelling zich beweegt op het wereldtoneel.
Het EKWC richt zich op de ontwikkeling van keramiek in beeldende kunst, toegepaste kunst en architectuur. Om dat te bereiken heeft het centrum twee functies ingesteld: een kunstenaar verblijfplaats en een kenniscentrum. 

Ranti Tjan (1964) is sinds 2010 directeur van het Europees Keramisch Werkcentrum, het EKWC. Daarvoor was hij werkzaam bij eerst het Centraal Museum en later bij Museum Gouda. Tjan is zowel nationaal als internationaal actief, zo is hij voorzitter van Dans Brabant en in 2021 jurylid van zowel de Koreaans Keramiek Biënnale als die van Italië en China. Hij is sinds 1993 organisator van tientallen tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst, toegepaste kunst en keramiek.  
Het programma is als volgt:14.45 uur: inloop Studio Van Abbemuseum in het souterrain. Te bereiken via de trap of de lift.
15.00 uur: lezing van Ranti Tjan 
15.45 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 9 februari. Je ontvangt een bevestiging na aanmelding.
Een coronatoegangsbewijs (Corona Check), een geldig legitimatiebewijs en het dragen van een mondkapje zijn verplicht in het museum. In de Studio mag het mondkapje af en zitten we op afstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

26 november 2021 Excursie Hockney BOZAR

 
 

Na anderhalf jaar gaan we weer op excursie! Op vrijdag 26 november 2021 brengen we met de vrienden een bezoek aan het Paleis voor Schone Kunsten BOZAR in Brussel.


David Hockney in zijn atelier in Normandië 

In BOZAR is een grote dubbeltentoonstelling van David Hockney(1937) te zien. De Britse artiest geldt als een van de meest invloedrijke en inspirerende kunstenaars ter wereld. Hockneys schilderijen hebben een tijdloosheid die jong en oud blijft aanspreken. In een documentaire over zijn grootste werk ooit gemaakt Bigger Trees Near Warter, dat aan het begin van de expositie hangt, vertelt Hockney: “Wie zegt dat het landschapsgenre dood is, moet beseffen dat dat niet komt door het landschap zelf, maar wel door onze eenzijdige blik erop die door de jaren heen is gaan vervelen. Wie niet op een vernieuwende manier naar buiten kan kijken zal de schoonheid van het uitzicht nooit herontdekken.”

Werken uit de Tate Collectie,1954-2017 toont meer dan 80 schilderijen, tekeningen en prenten, een doorsnede door Hockneys carrière, met iconische beelden uit de Londense ‘swinging sixties’ en Zuid-Californië, zijn beroemde dubbelportretten en monumentale landschappen.
De tweede tentoonstelling De komst van de lente, Normandië, 2020, laat zijn recentste werk, 116 kleurrijke iPad-schilderijen die hij tijdens de eerste lockdown maakte, zien.
Eind 2019 kocht de kunstenaar een hoeve, een zevendwergenhuisje zoals hij het zelf noemt, op een ruim domein vol fruitbomen niet ver van Giverny, Normandië, nadat hij jarenlang deels in Amerika en deels in Engeland had gewoond. Zijn isolatie daar, tijdens de lente van 2020, viel samen met de eerste coronalockdown. Onbewust en niet intentioneel brengt Hockney een boodschap van hoop mee uit Normandië: wat er ook gebeurt in de wereld, de lente kan niet uitgesteld worden.


Wij vertrekken per bus vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 9.00u ’s morgens. We verwachten om ca.18.30u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen € 80,00 inclusief busreis, entree, lunch, koffie en rondleiding(maximaal 10 personen).
Wij volgen de maatregelen van de Rijksoverheid inzake Covid-19. Mochten er tussentijds wijzigingen zijn, houden we daar uiteraard rekening mee. In de touringcar is het dragen van een mondkapje verplicht. Bij binnenkomst in het museum moeten de QR-code (EU Digitaal COVID-19 certificaat) en identiteitskaart verplicht worden getoond.
Aanmelden voor deze reis kan tot 1 november 2021 per mail(info@vriendenvanabbe.nl). Inschrijving is uitsluitend voor vrienden en gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van de aanmelding ontvang je een bevestiging en rekening of indien je per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

 
 

13 november 2021 Vriendensalon

 
 
 

Dit jaar zou Karel Appel (1921-2006) 100 jaar geworden zijn. Voor de salon aanleiding om op
zaterdag 13 november speciale aandacht aan hem te schenken. Dit doen we met de vertoning van drie korte films. 

De Werkelijkheid van Karel Appel (1961 duur 15 minuten) 
Journalist Jan Vrijman krijgt van het Ministerie van OK&W een ton voor een film over de omstreden schilder Karel Appel. Er wordt – vooral door De Telegraaf – schande over gesproken dat een onervaren maker zoveel geld krijgt.
Na opnamen in Parijs, waar Appel woont, wordt in Kasteel Groeneveld te Baarn een studio voor de schilder ingericht. Eenmaal gewend aan de aanwezigheid van de filmploeg, kan Appel bij het schilderen (‘ik schilder als een barbaar in deze barbaarse tijd’) vrijelijk gefilmd worden. Vrijman laat zelfs een speciaal doek maken, met een uitgespaard ‘venster’ in het midden, zodat cameraman Van der Enden Appel ook frontaal kan filmen. Voor de geluidsband kiest Vrijman door Appel zelf geproduceerde elektronische muziek en een stuk van jazz trompettist Dizzy Gillespie.
In Nederland krijgt de film gemengde kritieken. Maar op de Berlinale 1962 wint De werkelijkheid van Karel Appel een Gouden Beer.
Ik ben er alleen als ik achter mijn doek sta (1989 duur 24 minuten)
Jan Vrijman maakte 27 jaar later opnieuw een documentaire over en met Karel Appel. Beide heren zijn nu op wat meer gevorderde leeftijd en Vrijman heeft deze documentaire ook bedoeld als een soort vervolg op de vorige.
Karel Appel Componist (1961 duur 5 minuten)                                                                                      
Fotograaf Ed van der Elsken maakte een korte film van Karel Appel terwijl hij bezig was de elektronische muziek op te nemen die Vrijman in zijn eerste documentaire gebruikte.

Het programma is als volgt:
14.45 uur: inloop Studio Van Abbemuseum in het souterrain, te bereiken via de trap of de lift
15.00 uur: korte inleiding en vertoning van drie films over Karel Appel
15.45 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 10 november. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 
Een coronatoegangsbewijs (Corona Check) is in de Studio verplicht. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de RijksoverheidMochten de COVID maatregelen verscherpt worden, zullen we daar vanzelfsprekend rekening mee houden.

 
 

 

 

 

 

 
 
 

9 oktober 2021 vriendensalon

Na een lange onderbreking door de Coronacrisis zijn wij blij dat we de Salonbijeenkomsten eindelijk weer door kunnen laten gaan. Niet meer op donderdagavond zoals we gewend waren maar voortaan op zaterdagmiddag en wel de tweede zaterdag van de maand. Ook zijn we verhuisd van de Bibliotheek naar de benedenruimte van het museum zelf: de zogenaamde Studio in het souterrain. Te bereiken via de trap of de lift.

Op zaterdag 9 oktober zal onze eerstvolgende salon bijeenkomst plaats vinden, spreker is Wildrik Burema.


Joseph Beuys

De legendarische kunstenaar Joseph Beuys is een eeuw geleden geboren en in zijn geboorteland Duitsland gaat dat jubileumjaar niet onopgemerkt voorbij. Hoewel hij al in 1986 is overleden zijn ze hem daar nog niet vergeten. Beuys was tekenaar, beeldhouwer, conceptueel kunstenaar, politiek denker, kunstfilosoof en spiritueel persoon. 
Maar wat was er toch zo bijzonder aan deze provocerende dwarsdenker die alleen al door zijn uiterlijk, met vest en onafscheidelijke vilthoed, nog steeds door veel mensen herkend wordt? Hoe staat het met zijn ruim 15.000 werken, performances en niet te vergeten de rond zijn persoon ontstane mythen en legendes? Wat is er in de 21e eeuw terecht gekomen van de invloed en ideeën die hij jarenlang onvermoeibaar uitdroeg? Beuys was van opvatting dat kunst, maatschappelijk en politiek debat door elkaar lopen en als een eenheid moeten worden beschouwd, een filosofisch concept dat Beuys zijn 'sociale sculptuur' noemde. Het museum was voor hem dan ook eerder een plek voor maatschappelijk debat dan een plaats waar kunstobjecten verzameld en getoond worden.

Wildrik Burema schreef over Joseph Beuys een gastbijdrage in ons vriendenblad KwArts en zal in deze lezing stilstaan bij een aantal kenmerkende werken, performances en discussies om te proberen op bovenstaande vragen een antwoord te vinden.

Het programma is als volgt:
14.30 uur: inloop Studio Van Abbemuseum
15.00 uur: lezing van Wildrik Burema 
15.35 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
16.30 uur: einde bijeenkomst.

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 6 oktober. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 
 
Een coronatoegangsbewijs (Corona Check) is in de Studio verplicht. Meer informatie hierover s is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

5 oktober 2021 ALV

De algemene ledenvergadering van de Vrienden Van Abbemuseum zal gehouden worden op dinsdag 5 oktober 2021 om 19.30u in het Auditorium van het Van Abbemuseum, ingang Stratumsedijk 2, Eindhoven.

Aanmelden voor de ledenvergadering is noodzakelijk en kan tot 25 september 2021 per mail info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding worden de vergaderstukken toegestuurd.

 

 

17 september 2021 Preview Dwarsverbanden

 
 

Deze zomer wordt er hard gewerkt in Eindhoven. In september opent het Van Abbemuseum een omvangrijke nieuwe collectiepresentatie, die zich met 120 kunstwerken uitstrekt over alle vijf verdiepingen van de collectievleugel van het museum. Veelal inspirerend, soms confronterend, is in Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum te ervaren hoe kunstenaars van 1900 tot nu reageren op verschillende culturen en perspectieven. Hoe ze worstelen met de grote vragen van hun tijd en hoe hun kunstwerken direct verbonden zijn met wat ze om zich heen zien, voelen en beleven. De tentoonstelling nodigt uit kunst anders te ervaren. Soms letterlijk, door te voelen, ruiken of horen. Soms metaforisch door verschillende, ook minder bekende of eerder niet gehoorde stemmen het woord te geven. Met ruim 25 multizintuiglijke tools waaronder geurinterpretaties, voeltekeningen en sound scapes is Dwarsverbanden de eerste volledig multizintuiglijke collectiepresentatie van Nederland. 


Er zijn nog plaatsten beschikbaar op vrijdag 17 september aanstaande voor een exclusieve voorbezichtiging( tijdelijke in- & uitgang Van Abbemuseum aan de Stratumsedijk 2) voor vrienden. De ontvangst is zo ingericht dat het voor gasten en medewerkers mogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren. Er wordt gewerkt met time slots tussen 11 en 16 uur waarvoor reserveren noodzakelijk is.

Programma 
Onder leiding van directeur Charles Esche, conservatoren Diana Franssen en Steven ten Thije en rondleiders, wordt er in kleine groepjes door de tentoonstelling gegidst. Aansluitend wordt er een hapje en een drankje geserveerd in het museumcafé. 

Reserveren uitsluitend voor vrienden graag vóór 14 september. Reserveer uw time slot via deze link.

 
 

20 mei 2021 Online interactieve lezing

 
 

Als derde presentatie in de reeks Oog in oog is in het Van Abbemuseum, na de oude meesters Rembrandt en Hals, de modernere meester Gustav Klimt (1862-1918, Wenen) te zien. Eigentijdse ontwerper Bas van Beek (1974, Nijmegen) tovert de projectzaal van het Van Abbemuseum om in een totaalervaring waarin hij het werk van Klimt combineert met meubels en reusachtige tegels van zijn hand. Deze ontmoeting levert een bijzondere tentoonstelling op waarbij het sleutelwoord voor beide kunstenaars is 'Gesamtkunstwerk', een ideaal samenspel van alle kunsten! 

Speciaal voor de Vrienden geeft Erna Charbon op donderdag 20 mei 2021 om 19.00 uur on line de lezing KLIMT EN BAS VAN BEEK (duur ca. een tot anderhalf uur).
Laat je in deze lezing meevoeren naar het bruisende Wenen rond 1900. Daar duik je in het leven van Gustav Klimt en zijn kunstwerken. Zoals het beroemde Beethovenfries, het 34 meter lange werk uit 1902 dat het lijden van de zwakke mens en diens verlangen naar geluk symboliseert. 
Tijdens de lezing van Erna kun je actief meedoen. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen of verzoeken om meer informatie. Door op de volgende link te klikken kun je al een kijkje nemen in de tentoonstelling:
virtuele tour Gustav Klimt (vanabbemuseum.nl).

Erna Charbon is kunsthistorica/docent kunstgeschiedenis en gespecialiseerd in het ontwikkelen en geven van cursussen, lezingen, museumexcursies en rondleidingen. Tijdens haar studie in Utrecht specialiseerde zij zich in de Symboliek van de 17e eeuw, maar in de loop der jaren heeft zij zich tevens verdiept in diverse andere kunsthistorische periodes en onderwerpen. Sinds 2003 werkt zij in het Van Abbemuseum als museumgids.

Aanmelden voor deze lezing kan tot 15 mei via info@vriendenvanabbe.nlDaarna ontvang je een uitnodiging en door op dezeTeams-uitnodiging te klikken kun je op 20 mei actief deelnemen.
 

 
 

Rondleiding Positions#6.Bodywork

 
 

We hopen dat binnenkort alle musea de deuren weer mogen openen en dat wij onze verenigingsactiviteiten eveneens weer kunnen opstarten. We missen de onderlinge contacten en kijken er naar uit jullie te ontmoeten. Helaas is de verwachting dat we nog tot mei/juni geduld moeten hebben voordat musea open mogen en ons culturele leven weer 'normaal' wordt. 

Vooruitlopend op het opengaan van ons museum geven we jullie een digitaal kijkje geven in de tentoonstelling 'Positions #6. Bodywork'. Exclusief voor de vrienden leidt gids Marion de Groot ons rond door de zalen van deze tentoonstelling. Bodywork bestaat uit vijf aaneengeschakelde solo’s van internationaal toonaangevende kunstenaars: Laure Prouvost, Praneet Soi, Zach Blas, Navine G. Khan-Dossos en Ajla R. Steinvåg. Zij schijnen hun licht op de maakbaarheid van het lichaam. Klik op: https://youtu.be/YImY2vNmssk en loop mee met Marion. We wensen jullie veel kijk plezier bij deze speciale rondleiding.
Voor meer achtergrond informatie zijn de kunstenaars zelf te zien en te horen op: virtuele tour Bodywork (vanabbemuseum.nl)
De tentoonstelling 'Positions #6. Bodywork' is in ieder geval verlengd tot 26/09/2021, dus alle kans dat we de presentie nog in het 'echt ' kunnen zien. 

En voor degenen die ons blad KW ARTS graag digitaal lezen: KW Arts 1-2021.
Op https://vriendenverenigingvanabbemuseum.blogspot.com worden interessante artikelen geplaats en filmpjes gezet. Tijdens deze COVOD-19 crisis is deze site opgezet door de redactie van KW ARTS om de onderlinge band met de leden en de relatie met ons prachtige museum te verstevigen. Langs deze weg informeren zij jullie over de ontwikkelingen op het gebied van kunst, over de topwerken in ons museum en over toekomstige tentoonstellingen. Echt de moeite waard om eens een kijkje te nemen.
Ook op Instagram zijn we te volgen en worden er wekelijks nieuwe berichten over kunstwerken uit de museumcollectie besproken. Volg ons daarom op #vriendenvanabbemuseum.

 
 

30 oktober Ledenvergadering 2020

In de algemene ledenvergadering van 8 oktober 2020 werd het voorstel tot wijziging van de statuten artikel 23 lid 2 en aanvulling van de statuten met artikel 19A van de Vrienden Van Abbemuseum met algemene stemmen aangenomen.

Omdat niet twee derde van onze leden hierbij aanwezig was, is een tweede ledenvergadering en stemming noodzakelijk.

Voor deze korte, formele ledenvergadering nodig ik je uit op vrijdag 30 oktober om 16.00u in de studio van het Van Abbemuseum, ingang Stratumsedijk 2, portiersloge.

 Programma:

                 16.00u: ontvangst en aansluitend vergadering

16.15u: einde

Aanmelden voor de ledenvergadering kan tot 25 oktober 2020 info@vriendenvanabbe.nl.

We houden tijdens deze vergadering zeer zorgvuldig rekening met de door het RIVM voorgeschreven maatregelen inzake Corona. 

8 oktober 2020 Algemene ledenvergaderingHierbij nodigen wij je uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vrienden Van Abbemuseum.
De vergadering zal gehouden worden op donderdag 8 oktober 2020 om 19.30u in het Auditorium van het Van Abbemuseum, ingang Museumcafé Karel1, Stratumsedijk 2, Eindhoven.
 
Vooraf aanmelding voor deze vergadering is noodzakelijk. Dit kan tot 30 september 2020 per mail info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding worden alle vergaderstukken toegestuurd. Rekening houdend met de maatregelen omtrent Corona is er beperkt plaats in het auditorium. Zo nodig is de vergadering in het Museumcafé ook via een beeldscherm te volgen.

Informatie over Corona maatregelen in het Van Abbemuseum: https://vanabbemuseum.nl/bezoek/voorzorgsmaatregelen/ 
Agenda ALV:
https://mcusercontent.com/7075b65bc18c510c02c354ded/files/6030af65-8522-4aa4-a580-ee83f8f0600a/agenda.05.pdf

1 oktober 2020 Vriendensalon met Harrie van Helmond

 

Donderdag 1 oktober 2020 starten wij na ruim een half jaar stil te hebben gelegen weer met een vrienden salon. Vanwege alle maatregelen omtrent Corona weliswaar in een aangepaste vorm, maar wij zijn blij dat de salon gehouden kan worden en dat onze vrienden elkaar ook weer kunnen ontmoeten. De lezing zal plaatsvinden in het Auditorium van het Van Abbemuseum. Het drankje voor en na de lezing moeten we helaas achterwege laten. We willen geen enkel risico lopen en ons stipt houden aan de Corona maatregelen. Daarom ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie met de spreker na afloop van de lezing ín het auditorium. 
Onze gast die avond is de voorzitter van de Stichting bescherming wederopbouwerfgoed Eindhoven Harrie van Helmond. ‘WEDEROPBOUW’ De Tweede Wereldoorlog sloeg diepe wonden. Europa ontwaakte uit een nachtmerrie die miljoenen mensenlevens kostte en leidde tot immense vernietiging van gebouwen en infrastructuur. In veel landen werd, in een tijd van schaarste en ontbering, vanuit een gezamenlijke inspanning aan een nieuwe toekomst gewerkt. In zijn lezing toont Harrie van Helmond de wijze waarop in diverse Europese landen -vanuit die gezamenlijk gedragen opgave- de wederopbouwarchitectuur vorm kreeg. Hij besteedt daarbij speciale aandacht aan de wederopbouw in Nederland en vooral in Eindhoven. Momenteel worden we geconfronteerd met grote en nijpende uitdagingen. Klimaatverandering met zeer ernstige gevolgen voor de komende generaties, doorgaande sterke bevolkingsgroei, pandemieën, uitdijende steden en falende overheden.Langzaam ontstaat wereldwijd het besef en de urgentie om deze problemen anders en gemeenschappelijk aan te pakken. Kan de mentaliteit van de wederopbouwperiode helpen bij wat ons te doen staat?  Het programma is als volgt: 19.00 uur: inloop auditorium Van Abbemuseum, ingang Stratumsedijk 219.15 uur: lezing van Harrie van Helmond20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt20.30 uur: einde bijeenkomst De toegang is gratis en uitsluitend voor vrienden. Er is beperkt plaats in het auditorium en reservering is noodzakelijk. Dit kan tot en met dinsdag 29 september via info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.
Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/ 

28 en 5 september 2020 Lezing door curator Steven ten Thije

 
 

Graag nodigen we jullie uit voor een lezing over de eerste solo tentoonstelling Victor Sonna. 1525 van de in Eindhoven wonende kunstenaar Victor Sonna door conservator Steven ten Thije.

Victor Sonna (1977) is geboren in Yaoundé, Kameroen en migreerde op jonge leeftijd naar Nederland. Hij studeerde aan de Design Academy in Eindhoven om vervolgens over te stappen naar de AKV|St. Joost in Den Bosch. Hij is opgeleid tot beeldend kunstenaar. Sonna maakt voor zijn werk veel gebruik van bestaand materiaal, zoals kogelhulzen, metalen sculpturen, wandtaptijen en verwerkt deze tot indrukwekkende kunstwerken. Zijn werk bevindt zich in internationale collecties en wordt internationaal getoond. 
In 2015 kocht Victor in New Orleans ketens van een tot slaaf gemaakte. In deze ketens was het nummer 152 gegraveerd. De aankoop is het startpunt van een persoonlijke ontdekkingsreis langs o.a.  Ghana en Suriname. Het resultaat is honderdtweeënvijftig unieke kunstwerken – de serie 152 –, zes films en tweeënvijftig prints waarin Victor op geheel eigen wijze het thema slavernij behandelt. De tentoonstellingstitel is een spel met het nummer 152. Enkel een vijf wordt toegevoegd. 1525: het jaartal van een van de eerste transporten van tot slaafgemaakte in de trans-Atlantische slavernij.  In een spectaculaire installatie van 25 meter hoog in de toren van het van Abbemuseum zijn deze 152 werken van beide kanten te zien. Zoals Victor zelf zegt: ‘je kan een verhaal altijd van meerdere kanten bekijken.’ Het ontwerp verwijst naar de toren van Babel; het oorsprongsverhaal over het uiteenvallen van de mensheid in verschillende volkeren. 
De tentoonstelling toont ook een zestal films en de serie Prints: tweeënvijftig zeefdrukramen met historische afbeeldingen over slavernij. De films zijn gemaakt tijdens de reizen naar Ghana en Suriname en verkennen op poëtische en soms surrealistische wijze de thematiek van de serie 152. Prints en de films worden in en rondom de installatie getoond. 
De introductie door Steven ten Thije vindt plaats in het Auditorium van het Van Abbemuseum, ingang Bilderdijklaan, op vrijdag 28 augustus om 11.15 en zaterdag 5 september om 13.30 uur, duur ca. 45 minuten, waarna zelfstandig bezoek aan de tentoonstelling mogelijk is. Rekening houdend met de maatregelen omtrent Corona is er plaats voor maximaal 22 personen per bijeenkomst. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot 16 augustus 2020 met vermelding van naam, telefoonnummer en datum(28 of 29 augustus). Na aanmelding ontvang je een bevestiging. Bij overschrijving organiseren we zo mogelijk meer bijeenkomsten.

Informatie over voorzorgsmaatregelen omtrent Corona is te vinden op: https://vanabbemuseum.nl/bezoek/voorzorgsmaatregelen/

 

 
 

Introductie en rondleiding 26 juni 2020

Nu de Corona maatregelen enigszins zijn versoepeld kunnen we eindelijk weer een activiteit aanbieden. Weliswaar niet in het Van Abbemuseum zelf, het museum mag helaas nog geen groepen ontvangen, maar bij Pennings Foundation waar afgelopen weekend Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum, de tentoonstelling ‘Something Could Actually Happen: Zwischenlandschaften’ opende. Deze expositie van Nabuurs&VanDoorn kwam tot stand in samenwerking met het Van Abbemuseum.

Inge Nabuurs(1972) en Erwin van Doorn(1971) onderzoeken in hun conceptuele kunst verschillende sociale of culturele situaties of gebeurtenissen uit het verleden, waar ze vervolgens als kunstenaars op reageren met een brede variatie aan media: van installatie, fotografie en video tot performance en geprojecteerde teksten. Het Eindhovense kunstenaarsduo maakte vorig jaar in opdracht van het Van Abbemuseum een kunstwerk dat is geïnspireerd op een werk uit de collectie: een werk van de Amerikaanse kunstenaar Mike Kelley. De expositie bij Pennings Foundation bouwt voort op dit werk.

Aanstaande vrijdag 26 juni geeft Carolina Calgaro tekst en uitleg over de expositie. Zij gaat in op de methodologie van de kunstenaars en besteedt aandacht aan het werk van Mike Kelley. Carolina Calgaro is stagiaire bij het Van Abbemuseum. Zij is de curator van de expositie van Nabuurs&VanDoorn. De introductie is in het Engels. Na de introductie volgt een rondleiding door de expositie door Carolina en de kunstenaars.

Aanvang: 16.00u. Locatie: Pennings Foundation Geldropseweg 63, Eindhoven. Deelname voor vrienden is gratis. Aanmelden is noodzakelijk en kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 24 juni. 
Pennings Foundation  beschikt over een grote ruimte en kan in coronatijd een klein gezelschap op een veilige manier volgens de richtlijnen van het RIVM ontvangen. Bij overschrijving organiseren we zo nodig een tweede sessie
 

Introduction and guided tour of the exhibition
Friday June 26 16.00 hours Location: Pennings Foundation. Carolina Calgaro will give an introduction and guided tour of the exhibition ‘Something Could Actually Happen: Zwischenlandschaften’ by Inge Nabuurs and Erwin van Doorn. The exhibition  was created in close collaboration with the Van Abbemuseum. In her introduction Carolina Calgaro will discuss the methodology of the artists. She will also pay attention to the work of the striking artist Mike Kelley. Art works by Mike Kelley are in the collection of the Van Abbemuseum. Zwischenlandschaften 3 by Inge Nabuurs and Erwin van Doorn is partly inspired by his works.
Carolina Calgaro is currently an intern at the Van Abbemuseum. She is also the curator of the exhibition of Nabuurs&VanDoorn. The introduction is in English.
The introduction is followed by a tour of the exhibition by Carolina and the artists.
 

20 maart 2020 excursie naar Cobra Museum en KAdE

Deze reis is geannuleerd!

 

Op vrijdag 20 maart 2020 brengen we met de vrienden een bezoek aan het Cobra Museum in Amstelveen en Kunsthal KAdE in Amersfoort

In het Cobra Museum bezoeken we de tentoonstelling Polke vs Blaudzun. Muziek van onbekende herkomst. Te zien is een serie van 40 gouaches uit 1996 van de in 2010 overleden schilder Sigmar Polke (1941 – 2010). De kapitalistisch-realistische kunstwerken van Polke vormen een belangrijk moment in de naoorlogse Duitse schilderkunst. Met zijn stijl nam Polke de consumptie- en mediawereld op de korrel. Naast een schilder die continu de grenzen van de schilderkunst opzocht, was hij een experimenteel fotograaf en filmer, grafisch ontwerper en chemicus

De Nederlandse zanger en liedjesschrijver Johannes Sigmond - beter bekend als Blaudzun(1974) liet zich inspireren door deze serie gouaches en voorzag 9 van deze werken van muziek. Bij elke van deze gouaches maakte hij een eigen compositie, waarbij de verschillende stukken vloeiend in elkaar overlopen en samen een 32 minuten durend muzikaal kunstwerk vormen.

Medewerkster fondsenwerving en samenstelster van deze tentoonstelling Beatrice Puijk zal een inleiding geven over de tentoonstelling Polke vs Blaudzun waarna er gelegenheid is om de tentoonstelling zelf te bezoeken.

Na een gezamenlijke lunch rijden we door naar Amersfoort. Voor het eerst in Europa in Kunsthal KAdE wordt 100 jaar Afrikaans-Amerikaanse kunst gebaseerd op Storytelling getoond, Tell Me Your Story, met werken die voor een groot deel niet eerder in Nederland te zien waren. Het is een indrukwekkende en groots opgezette expositie waar jarenlange voorbereiding aan vooraf ging met vijftig kunstenaars. Ruim 140 bruiklenen, waarvan een groot gedeelte uit de Verenigde Staten Afrikaans-Amerikaanse kunstenaars hebben een verhaal te vertellen. In woord en beeld, veel collages, bewerkte voorwerpen, schilderingen op karton en foto’s tonen het dagelijks leven, de strijd tegen racisme en de rijkdom van de zwarte cultuur.       Robbert Roos, directeur van Kunsthal KAdE zal een korte inleiding geven over het bijzondere KAdE gebouw dat werd ontworpen door Neutelings Riedijk architecten uit Rotterdam. Daarna kun je deelnemen aan rondleidingen door de tentoonstelling Tell Me Your Story.

Wij vertrekken per bus vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 8.30u ’s morgens. We verwachten om ca. 18.30u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen € 85,00 inclusief busreis, koffie, entrees, lunch, inleidingen en rondleiding. Voor museumkaarthouders € 58,-(inclusief toeslag Kunsthal KAdE).

Aanmelden kan tot 1 maart per mail(info@vriendenvanabbe.nl). Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt je een bevestiging en rekening of indien je per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven. 

5 maart 2020 Vriendensalon met Peter Thoben

‘Vergeten’ kunstenaars in Eindhoven

‘’Het begrip ‘vergeten’ is relatief. In industriestad Eindhoven is er voor de beeldende kunst weinig ruimte, hetgeen onder andere met vraag en aanbod te maken heeft’’, aldus Peter Thoben, onze spreker in de salon op 5 maart.

‘’In de negentiende eeuw is er een tekenschool, zijn er enkele portretschilders en handvol ambachtskunstenaars die het artistieke klimaat bepalen. In de twintigste eeuw zijn autodidactische kunstenaars actief van wie er slechts enkelen van de kunst kunnen leven. Gedurende het interbellum bepalen tekenleraren aan middelbare scholen in belangrijke mate het gezicht van de kunst. Kunsttentoonstellingen worden nu met regelmaat gehouden en er ontstaan enkele kunstenaarsverenigingen. Maar in hoofdzaak blijven de kunstbeoefenaars amateurs die naast hun werk in hun vrije tijd tekenen, aquarelleren en schilderen. Na de Tweede Wereldoorlog verandert dat beeld door de aanwezigheid van het Van Abbemuseum als kunstmuseum en door de komst van een kunstacademie die kunstenaars opleidt en aflevert. Aan betekenis neemt de kunst toe door kunst bevorderende subsidies zoals contraprestatie, later Beeldende Kunstenaars Regeling, en door de toepassing van percentageregelingen bij de bouw van overheids- en schoolgebouwen in de wederopbouw, maar ook door de oprichting van adviesorganen zoals Culturele Raad, later Kunststichting Eindhoven en door een steeds uitgebreider netwerk van podia, waar kunst gepresenteerd en/of verhandeld wordt zoals musea, tentoonstellingsruimten, kunsthandels, galerieën en kunstmarkten. Met het afschaffen van de Beeldende Kunstenaars Regeling in 1987 en verdere overheidsbezuinigingen komt aan de groei van de beeldende kunst voor kunstenaars, musea en galerieën een einde.

Voor de lezing hebben wij een reeks groepstentoonstellingen bekeken en wie de exposanten zijn. Zo wordt vanzelf duidelijk wie ‘vergeten’ zijn en van wie de naam nog altijd een bekende klank heeft. Wie kent de namen – om er wat te noemen – van Lambert van den Wildenbergh, Nicolaas Wintelroy, Willem de Kok, Harrie Siegers, Piet Peeters, Piet Teunissen, Constant Nefkens, Kees Timmering, Jac. Zwijsen, Huub van Baar, Adriaan Bakermans, Johannes Nicolaas, Walter von Wenz, Karl Probst, Nardus van de Ven, Janus Sibens of Jef van Turnhout? In de lezing komt een flink aantal kunstenaars met hun werk aan bod.’’=

Kunst- en cultuurhistoricus Peter Thoben (Nijmegen 1951) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Katholieke Universiteit (nu Radboud Universiteit) Nijmegen. Van 1981 tot 2010 was hij directeur-conservator van Museum Kempenland Eindhoven. In eigen museum en als gastconservator organiseerde hij talloze tentoonstellingen van minder bekende en bekende Brabantse kunstenaars, veelal begeleid door catalogus of publicatie.

   Het programma is als volgt:    19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum 19.15 uur: lezing van Peter Thoben 20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt 21.00 uur: einde bijeenkomst   Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 4 maart. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven.   

6 februari 2020 Vriendensalon met Lex van Lith

Donderdag 6 februari 2020 is weer een vrienden salon avond. Onze gast is Lex van Lith.

Lex van Lith(1957, Eindhoven) studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg waar hij o.a. les kreeg van Toon Verhoef, Marlene Dumas en René Daniels. Hij won in 1985 de Koninklijke Subsidie voor de Vrije Schilderkunst en exposeert sindsdien in binnen- en buitenland. Zijn werk is opgenomen in diverse collecties. Hij woont en werkt in Tilburg. 
Naast zijn werk als beeldend kunstenaar is hij directeur van de werkplaatsen Beeldenstorm/Daglicht.
De kern van het werk van Van Lith is niet eenduidig, maar wordt gevormd door een waaier van elementen. Zijn werken zijn vertalingen van herinneringen en ervaringen in het landschap, persoonlijk beleefd of geïnterpreteerd. In gelaagde composities, in een krachtige, abstracte beeldtaal reconstrueert Van Lith een gebied waarin natuur, ervaring en geschiedenis samenkomen.
De schildertechniek en het hanteren van het materiaal zijn onlosmakelijk verbonden met de gelaagdheid van de constructie, de dieptewerking, de juiste kleurcombinatie en de invloeden van het landschap.
In zijn lezing vertelt hij over zijn werk, de achtergronden en ontwikkelingen gedurende de jaren.
  
Het programma is als volgt: 
 
19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum
19.15 uur: lezing van Lex van Lith
20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
21.00 uur: einde bijeenkomst
 
Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 5 februari. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 
 
Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:
https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

24 januari 2020 Rondleiding Oog in oog met Frans Hals

Speciaal voor de vrienden organiseren wij vrijdag 24 januari om 14.00u een rondleiding door de presentatie 'Oog in oog met Frans Hals' Hollandse meesters in nieuw perspectief, in het Van Abbemuseum. Curator Diana Franssen, samenstelster van deze tentoonstelling, neemt ons mee en vertelt over de achtergronden van deze bijzondere presentatie, die slechts vier weken in het Van Abbemusem te zien is.

'Oog in oog met Frans Hals' is een kennismaking met vernieuwing in zowel het heden als het verleden. Veertien oude meesters uit het Frans Hals Museum in Haarlem worden gecombineerd met moderne meesters uit de collectie van het Van Abbemuseum.

Aanmelden voor deze rondleiding kan tot maandag 20 januari 2020 via info@vriendenvanabbe.nl

12 december 2019 Presentatie Kunst map door Rogier Walrecht

Als laatste kunstenaar die een bijdrage leverde aan onze Kunst map wordt het werk van Rogier Walrecht gepresenteerd op donderdag 12 december 2019 in de Bibliotheek van het Van Abbemuseum.

Rogier Walrecht: De imaginaire en de echte wereld

“Ik zie een kunstwerk als een altaar, waar je je gedachten de vrije loop kunt laten, kunt fantaseren en een ander idee kunt krijgen van de werkelijkheid”

Rogier Walrecht tekent levende wezens, mensen en dieren, soms als individu, soms als lid van een groep. De psyche van deze levende wezens fascineert hem. Zowel die van het dier als die van de mens laat hij in zijn werk de confrontatie aangaan. Dit psychologische proces waarvoor zowel kijker als kunstenaar elkaar ontmoeten, is steeds een uitgangspunt zijn voor zijn creatieve werk. Zijn figuren leven in een eigen bedachte wereld die hij met pen, potlood en kleurpotlood fijnzinnig tekent en waarbij werkelijkheid en imaginaire wereld door elkaar lopen en een bijzonder surreëel beeld ontstaat. De kijker mag deelnemer worden van zijn denkbeeldige wereld. Samen met de kunstenaar kan hij nieuwe beelden ontlenen aan de context die Rogier Walrecht heeft geschapen, waardoor zijn werk steeds een deel van de persoonlijke realiteit wordt. Bij de zoektocht naar die wereld vol fantasie maakt Rogier gebruik van datgene wat de media hem kunnen bieden, waarbij hij het experiment niet schuwt.

Rogier Walrecht studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in 's-Hertogenbosch en het Sandberg Instituut in Amsterdam. Zijn werk was te zien in het Noordbrabants Museum, het Gemeentemuseum Arnhem, Arti et Amicitae Amsterdam en in Eindhoven onder andere in De Krabbedans en het Academisch Genootschap.

Voor de Kunstmap van de Vrienden van het van Abbemuseum ontwierp hij ook het foedraal en de beukenhouten lijst waarin de negen kunstwerken bewaard kunnen worden.

Het programma is als volgt: 
 
19.00u   ontvangst Bibliotheek Van Abbemuseum
19.15u   presentatie Rogier Walrecht
19.30u   borrel
20.30u   einde

Wij nodigen je uit op donderdag 12 december om de presentatie van de prent bij te wonen en je exemplaar in ontvangst te nemen. Graag vernemen wij vóór maandag 9 december of je aanwezig bent bij deze presentatie(info@vriendenvanabbe.nl).

In verband met de speciale openstelling van het museum op deze avond vriendelijk verzoeken wij je om op tijd aanwezig te zijn.

24 november 2019 Festival 25 jaar vrienden ledenwerfactie

16 november 2019 Symposium vijf en twintig jaar Vrienden Van Abbemuseum

Zaterdag 16 november 2019 willen wij vieren dat de vereniging Vrienden Van Abbemuseum vijf en twintig jaar bestaat. Dat is een bijzonder moment, zowel voor de leden van de vereniging, het museum als voor al diegenen die het Van Abbemuseum een warm hart toedragen.   

Wij vieren dit jubileum die dag met een symposium in het auditorium van het Van Abbemuseum. Het thema van die dag is ‘Kunst ontmoet wetenschap’.

Zowel in de wetenschap als in de beeldende kunst kan men verschillende zienswijzen en methoden onderscheiden. Daarom nodigen wij twee wetenschappers uit die vanuit hun eigen wetenschappelijke discipline het thema van de dag bespreken, Raymond van Ee, hoogleraar perceptie en cognitie in Nijmegen en Leuven en Liesje Mommer, hoogleraar ecologie in Wageningen. Daarnaast zijn er twee inleiders die vanuit hun onderzoekskwaliteiten de creativiteit voorop willen stellen Peter Delpeut, cineast en auteur en Willem Fermont, geoloog en paleontoloog. En als mediair een wetenschapper die beide gebieden kan verbinden, Godelieve Spaas, sociaal ondernemer. 

Het programma ziet er als het volgt uit:

11.45u Ontvangst met lunch in Museumcafé Karel1                                                    

12.30u openingswoord door Piet van Bragt, initiator van dit symposium, Stefan de Bever, voorzitter van de vrienden en Charles Esche, directeur Van Abbemuseum                                                       

12.45u inleiding door drie sprekers  

13.45u koffie/thee pauze

14.15u inleiding door twee sprekers

15.00u forumgesprek met gespreksleider Piet van Bragt

15.30u aanbieden cadeau van de vrienden aan het Van Abbemuseum  

15.45u feestelijke afsluiting met een drankje en een hapje in het Museumcafé Karel1  

16.45u einde.

Deelname aan dit symposium is uitsluitend voor vrienden, kosten €10,-. Aanmelden kan tot 1 november 2019 via dit formulier  .

3 oktober 2019 Vriendensalon met Jacomijn den Engelsen

Donderdag 3 oktober is weer een Vriendensalon avond. Onze gast die avond is Jacomijn den Engelsen. 

 
Beeldend kunstenaar Jacomijn den Engelsen is ruim 20 jaar intensief bezig met het maken van houtsneden vaak in voor grafische kunst uitzonderlijk grote formaten.
In Japan leerde zij de klassieke Japanse houtsnedentechniek kennen tijdens een artist-in-residence periode. Zij experimenteert steeds met nieuwe manieren van hoogdruk, met de combinatie schilderen/houtsneden en met het gebruik van gevonden materialen als drukvorm.
Enkele van haar fascinaties zijn handen en koppen/portretten. In haar portretten interesseert haar met name het uitdrukking geven aan zoals zij zelf zegt een bepaalde 'state-of-mind'.
Ook handen hebben veel zeggingskracht voor Den Engelsen; handen die iets koesteren, aanreiken of tonen. Handen lijken wel personages op zich in haar monumentale houtsneden.

Jacomijn den Engelsen wil een kijkje geven in haar werkwijze aan de hand van een aantal drukvormen die ze gebruikte in recente projecten, waarbij iconische stoelen, scans van tassen, die een onverwachte inhoud tonen en een fiets van een dakloze op ware grootte onderwerp zijn.
 
Den Engelsen (Breda, 1958) vertelt aan de hand van een diashow over haar houtsneden, haar inspiratiebronnen en verschillende, steeds terugkerende onderwerpen waarmee zij zich in haar beeldend werk bezighoudt.

Het programma is als volgt: 
 
19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum
19.15 uur: lezing van Jacomijn den Engelsen
20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt
21.00 uur: einde bijeenkomst
 
Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 2 oktober. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 
 
Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:
https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/
 

25 september 2019 Presentatie bijdrage Kunst Map door Stijn Peeters

Als een na laatste in de rij van kunstenaars van onze Kunst map wordt het werk van Stijn Peeters gepresenteerd op woensdag 25 september a.s. in de Bibliotheek van het Van Abbemuseum.

Stijn Peeters is een beeldend kunstenaar die in zijn werk zijn betrokkenheid met de wereld waarin wij leven duidelijk wil maken. Zijn opleiding tot illustratief vormgever aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch is in zijn huidig werk nog te herkennen door de figuratie nog steeds voorop te stellen. Na een persoonlijke studie van het werk van Dufy, Matisse en het Duitse expressionisme voltooide hij zijn groei naar het kunstenaarschap in Maastricht, op de Jan van Eyck Academie.

Stijn Peeters mag een geëngageerde kunstenaar genoemd worden en daarom past hij ook zo goed in de collectie van het Van Abbemuseum. Recent werk van hem is momenteel te zien in de tentoonstelling ‘Ooggetuigen van strijd Goya, Beuys, Dumas’. Voor de Vrienden maakte hij voor de Kunst map een ets, die hij baseerde op de vluchtelingenstroom vanuit Syrië. Hij maakte de prent in relatie tot zijn doek- en tekeningenserie Chios Idomeni 1824 - 2016. In deze ets legt hij een verband tussen een schilderij van Delacroix en de actualiteit van de vluchtelingen uit Syrië. 

Programma:

19.00u   ontvangst Bibliotheek Van Abbemuseum

19.15u   presentatie Stijn Peeters

19.30u   borrel

20.30u   einde

5 september 2019 Vriendensalon met Andre van de Wijdeven

Donderdag 5 september aanstaande is weer een Vriendensalon avond. Onze gast die avond is André van de Wijdeven. 

Binnenstebuiten  

André van de Wijdeven(1964) is beeldend kunstenaar, beeldhouwer in de ruimste zin van het woord en adviseur bij werkplaats Beeldenstorm/Daglicht. Zijn beelden balanceren op de grens van herkenning en vervreemding. 

Hij ontdekte al vroeg de mal als beeldend middel. De mal is in essentie het negatief van het uiteindelijke beeld. Door deze, binnenstebuiten gekeerde kwaliteit van de mal, ontstaan soms onverwachte beeldende inzichten die de kunstenaar inspireren om zijn vormentaal opnieuw te bezien.

Voor André van de Wijdeven vormen de mogelijkheden van de mal een fascinatie die zijn kunstenaarschap blijft beïnvloeden.  

Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing van André van de Wijdeven

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 4 september. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

 

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

 

31 augustus 2019 Preview Ooggetuigen van strijd Goya, Beuys, Dumas

Exclusief voor de vrienden organiseren we voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling Ooggetuigen van strijd Goya, Beuys, Dumas een preview op zaterdag 31 augustus 2019 om 13.00u in het Van Abbemuseum. Ooggetuigen van strijd Goya, Beuys, Dumas is een indringende tentoonstelling met werk van kunstenaars die ooggetuige waren van oorlog en conflict.

Te zien is hoe kunstenaars van verschillende tijden hebben nagedacht over hun ervaringen in moeilijke tijden. Ze geven stof tot nadenken over de conflicten die ons vandaag de dag omringen. De tentoonstelling, die slechts vijf weken te zien is, toont zo’n 70 werken van veertien kunstenaars en omvat krap drie eeuwen kunstgeschiedenis. Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door de 18de-eeuwse radicale prenten van William Hogarth en Francisco José de Goya. Het is de eerste keer dat deze prenten samen worden getoond in Nederland. Ze worden gecombineerd met moderne topstukken uit de Van Abbe-collectie van o.a. Joseph Beuys, Constant, Marlene Dumas en Anna Boghiguian. 

Curator van deze tentoonstelling is directeur Charles Esche. Hij verzorgt een rondleiding van ong. een uur.

Aanmelden voor deze preview kan tot 25 augustus 2019 per e-mail: info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

 

14 juni 2019 Excursie naar Dusseldorf Ai Weiwei

Op vrijdag 14 juni 2019 organiseren wij speciaal voor de vrienden een bezoek aan de  Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 Grabbeplatz en K21 Ständehaus in Düsseldorf. Te zien is een grote overzichtstentoonstelling van Ai Weiwei(Peking, 1957). 

‘Alles is kunst. Alles is politiek’ is een uitspraak van de internationaal gerenommeerde hedendaagse kunstenaar Ai Weiwei en ook het belangrijkste uitgangspunt voor de samenstelling van zijn tot nu toe grootste overzichtstentoonstelling in Europa.

Het werk van Ai Weiwei kent verschillende vormen – van video, fotografie en beeldhouwwerken tot performances en lichtinstallaties – en gevarieerde thema’s, steeds met een scherpe politieke boodschap. Een van zijn beroemdste en meest controversiële werken is zijn ‘Citizens’ Investigation’: een grootschalig onderzoek naar het overheid falen na de aardbeving van Sichuan in 2008, dat hij verbeeldde met onder andere een muur van 9.000 felgekleurde scholierenrugzakjes en een namenlijst van overleden kinderen. Duizenden scholieren werden toen bedolven onder het puin en verloren hun leven.

In de grote tentoonstellingszalen van K20 zijn de twee werken ‘Straight’ en ‘Sunflower Seeds ’ opnieuw opgebouwd. De spectaculaire installatie ‘Sunflower Seeds’(2010) beslaat bijna 800 vierkante meter en bestaat uit 60.000.000 porseleinen zonnebloempitten, die werden vervaardigd in de traditionele Chinese porseleinen metropool van Jingdezhen. Ai onderzoekt hiermee de rol van traditionele ambachten in het tijdperk van de massaproductie en globalisering. Het werk was voor het eerst te zien in 2010 in de turbine hal van de Tate Modern in Londen.

De ‘Straight’ installatie, niet eerder getoond in Europa, bestaat uit 164 ton gepantserd ijzer, restanten van ingestorte schoolgebouwen na de verwoestende aardbeving Sichuan in 2008. In een tijdrovend proces werden de gebogen stalen staven recht gebogen en gemodelleerd in een landschap.

In K21 worden naast vroege werken ook installaties uit de laatste vijf jaren getoond zoals ‘Life Cycle’(2018) en ‘Laundroma’ (2016).  ‘Life Cycle’ is een fragiele, bijna transparante sculptuur gemaakt van bamboe en sisal garen van meer dan 17 meter. Het vertegenwoordigt een verscheidenheid van figuren in een rubberboot, zoals gebruikt door veel vluchtelingen in de levensbedreigende passage over de Middellandse Zee.  ‘Laundroma’ werd gemaakt tegen de achtergrond van wat er gebeurd is in het Griekse vluchteling kamp Idomeni, waarover Ai de documentaire "Human flow" (2017) maakte. De installatie bestaat uit bezittingen die bewoners van Lefallen achterlieten na sluiting van het kamp in 2016.

In K21 is tevens te zien de tentoonstelling ‘Ye Olde Food’ van de Britse videokunstenaar Ed Atkins, die tekst, geluid en beeld samenvoegt in een meeslepende omgeving die de kijker onderdeel maakt van een pseudo-historische wereld met idyllische landschappen en gezellige houten hutten.

Een gezamenlijke lunch gebruiken we in restaurant "Klee's" in K20. Een rondleiding wordt gegeven in Nederlands, Engels of Duits.

Wij vertrekken per bus vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 9.00u ‘s morgens. We verwachten om 18.30 uur in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie, die uitsluitend toegankelijk is voor vrienden bedragen €77,50 inclusief busreis, koffie, twee maal entree, lunch en rondleiding.

Aanmelden kan tot 31 mei per e-mail(info@vriendenvanabbe.nl). Graag bij aanmelding mobiel nummer vermelden. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van de aanmelding ontvang je een bevestiging en rekening of indien je per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

6 juni 2019 Vriendensalon met Wladimir Manshanden

Donderdag 6 juni is weer een Vriendensalon avond. Onze gast die avond is Wladimir Manshanden.  

Wladimir Manshanden 

Zaterdag 8 en zondag 9 juni vindt in Eindhoven de tiende editie plaats van het jaarlijkse graffitifestival Step In The Arena. Boekjesmaker en ex-graffiti kunstenaar Wladimir Manshanden laat ons vanavond de stad Eindhoven zien zoals hij die ervaart. Een stad vol achterkanten, informaliteit en mogelijk canvas. Manshanden (Zwolle, 1968) is een kind van de jaren tachtig en het graffitivirus is stevig in hem geworteld.

In een duizelingwekkende diashow van tussen de 200 en 300 beelden zal hij zijn ontwikkeling als kunstenaar schetsen en met ons vooruit blikken naar de toekomst.

Manshanden is visueel artiest met een missie. Hij maakt fotoboekjes over Eindhoven. Verweesde Viaducten (2012), Urban Jungle (2016) en Sorry For Damage Done (2017). Het boek in wording is 'Eindhoven Graffiti’ met 960 beelden van Eindhovense graffiti dat hij in 2020 hoopt te kunnen presenteren.

Daarnaast brengt hij op eigen initiatief en in opdracht van de gemeente en van Woonbedrijf poëzie aan in de openbare ruimte van Eindhoven.

Het programma is als volgt:  

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing van Wladimir Manshanden

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst 

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag  juni. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

 

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

2 juni 2019 Vriendensalon met Tijs Rooijakkers

Misschien hebt u het al gezien, de Woensel Supertoll in de toren van het Van Abbemuseum? Een supergrote installatie, 25 meter hoog. Wij verheugen ons dat de Eindhovense kunstenaar Tijs Rooijakers, die dit project voltooide, daarover uitgebreid wil vertellen en ons alles wil laten zien.

Met deze spectaculaire installatie maken we opnieuw kennis met zijn project Supertoll! , een project dat voorheen op een andere schaal te zien was in HET OOG van het museum. De tol wentelt nu ogenschijnlijk vol dynamiek in de toren omlaag en laat een spoor van beweging achter. Een dynamisch werk dat uniek in de Nederlandse kunstwereld is.

Samen met de rapper Fresku werkt Tijs Rooijakkers al vanaf 2013 aan het kunstproject Woensel Supertoll!  In dat jaar bouwde hij in het museum een monumentale houten wand waarop rapper Fresku tekeningen maakte en teksten schreef. Vervolgens construeerde hij van de planken een gigantische houten tol. Daarna verplaatste het werk zich naar Woensel. Woensel Supertoll!  is een project dat past in de filosofie van het museum, omdat allerlei elementen van maatschappelijk leven in Woensel bij het project betrokken waren. Honderden mensen uit Eindhoven waren verbonden aan dit grote project en zoals de tol suggereerde, bracht het ook hen in beweging. In 2017 ontving Tijs hiervoor de Eindhovense Cultuurprijs. Tijs Rooijakkers (Vorstenbosch, 1975) is onze bijzondere gast en wij nodigen onze vrienden graag uit voor een speciale en spectaculaire avond in de Salon.

Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing van Tijs Rooijakkers

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst 

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 1 mei. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

 

 

4 juli 2019 Algemene ledenvergadering

De vergadering zal gehouden worden op donderdag 4 juli aanstaande om 19.30u in het Auditorium van het Van Abbemuseum. Vanaf 19.15u ontvangst in het museumcafé. 

Na het formele gedeelte en koffiepauze zal om 20.30u Paula van den Bosch spreken over ‘De verzamelpraktijk van de familie Visser’. Paula van den Bosch is kunsthistorica en werkt als senior curator in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Samen met Mia van der Hoek, broer Geertjan en vanaf 1980 met zijn tweede vrouw Joke van der Heijden bracht meubelontwerper Martin Visser (1922 Papendrecht - Bergeijk 2009) in de loop van zestig jaar een internationale collectie hedendaagse kunst bijeen die in Nederland zijn weerga niet kent. De Vissers brachten het collectioneren op een ander plan door te participeren in de productie van kunstwerken voor tentoonstellingen en een artist-residency-situatie te creëren in hun door Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck ontworpen huis in de bossen bij Bergeijk. Een unieke collectie brieven en ansichtkaarten getuigt van dit engagement met kunstenaars zoals Karel Appel, Christo, Sol LeWitt, Carl Andre, Bruce Nauman, Richard Long, Panamarenko, Anselm Kiefer, A.R. Penck en Daan van Golden.

Een belangrijk deel van deze voormalige privécollectie en correspondentie is sindsdien opgenomen, niet in het Van Abbemuseum zoals je zou verwachten, maar in de verzameling van het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Daar zijn verklaringen voor maar toch blijft het wat vreemd, temeer daar de Vissers goede contacten onderhielden met de opeenvolgende Van Abbe-directeuren Jean Leering (1964-1973) en Rudi Fuchs (1975-1987).

In haar lezing neemt zij de verzamelpraktijk van de Vissers onder de loep, hun rol in en verhouding tot de galerie- en museumwereld in het algemeen en die met het Van Abbemuseum en Jean Leering in het bijzonder.

Aanmelden voor de ledenvergadering of aanmelden uitsluitend voor de lezing van Paula van den Bosch kan tot 30 juni per mail info@vriendenvanabbe.nl .

 

Donderdag 4 april 2019 vriendensalon met Toon Verhoef

Donderdag 4 april is weer een Vriendensalon avond. Onze gast die avond is Toon Verhoef. Hij zal een lezing geven over de Spaanse schilder Velázquez.

 ‘Las Hilanderas’ (1655) Diego Velázquez (1599-1660)

 Het laatste schilderij van Velázquez  ‘Las Hilanderas’ (‘De Spinsters’/ ‘De Spinners’) bevindt zich in het Prado Museum in Madrid. De Spaanse filosoof José Ortega y Gasset schreef over Velázquez en dit schilderij in de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw. Zijn teksten behoren tot het mooiste wat er over schilderkunst is geschreven. Aan de hand van zijn werk kijken wij naar het fabelachtige schilderij van Velázquez en ontdekken de zeldzaamheid en complexiteit van zijn kunst en hoe dit onze kijk op de schilderkunst van nu verandert en vernieuwt.                                                                                                                 Toon Verhoef (Voorburg, 1946) is schilder. De schilderijen van Verhoef zou je abstract kunnen noemen. Als toeschouwer is hetgeen waarnaar je kijkt niet herleidbaar tot de werkelijkheid. Toch heeft Verhoefs werk in zekere zin te maken met de waarneming van die werkelijkheid, omdat het de herkomst is van de beelden – een krantenfoto, een verpakking – die hij gebruikt. Hoewel Verhoef deze beelden transformeert en ze niet meer herkenbaar zijn, zal er toch iets van blijven rondspoken in het beeld. Sterke kleurcontrasten, vormen en lijnen die dansen over het vlak. Organische vormen wisselt Verhoef af met geometrische lijnen, half transparante vormen met dekkende vlakken. Zijn vocabulaire is speels, onderzoekend en dynamisch.

Werk van Verhoef werd geëxposeerd in onder meer het Stedelijk Museum Amsterdam, De Pont (Tilburg), Kunstmuseum Bonn en het BonnefantenMuseum (Maastricht). Het Van Abbemuseum heeft werk van hem in de collectie. Zijn schilderijen waren onlangs te zien tijdens de jubileumtentoonstelling ‘30 jaar Heinekenprijs voor de Kunst’ in het Van Abbemuseum. Verhoef ontving als eerste een laureaat in 1988.

Zie ook een film over Toon Verhoef bij  de serie Hollandse meesters:  hollandsemeesters.info/posts/show/8987

Het programma is als volgt:  

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing van Toon Verhoef

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst 

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 3 april. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

 

donderdag 21 maart 2019 Zevende bijdrage Kunst map

Als zevende in de rij van kunstenaars voor onze Kunst map wordt het werk van Merel van Beukering gepresenteerd op donderdag 21 maart aanstaande om 19.15u in de Bibliotheek van het Van Abbemuseum. 

Merel van Beukering, fotografie en poëzie door mysterie verbonden

Merel van Beukering is fotograaf. Fotografie is voor haar middel om haar persoonlijke visie op de realiteit te tonen. Zij kiest voor eenvoudige alledaagse onderwerpen en plaatst die in onverwachte dynamische situaties. Merel overstijgt het documentaire karakter van de fotografie en hanteert fotografie als een poëtisch beeldend middel. 

Merel van Beukering maakt speelse foto’s, zowel in opdracht als autonoom. Foto’s waarin ze kleine en poëtische details uit het alledaagse leven benadrukt. In haar werk onderzoekt zij het mysterie dat onder het oppervlak van de realiteit schuilt. Vaak zijn existentiële vragen daarbij het uitgangspunt. ’In mijn beelden vertaalt zich dat door dagelijkse voorwerpen onlogisch bij elkaar te brengen. Zo ontstaat er een nieuw beeld, dat we niet gewend zijn om te zien. Ik hou daarvan. Iets echt nieuws zien, dat in eerste instantie zo vertrouwd lijkt! Je kunt vaak naar dat beeld kijken en steeds word ik weer verrast.’

De dynamiek in het beeld werkt mee aan het gevoel van mysterie.

‘De beweging, die ik creëer bij het object en die door middel van een foto in een milliseconde wordt vastgelegd, is voor mij als kunstenaar heerlijk om te doen. Het steeds weer in beweging zetten en dan fotograferen. En ineens is daar het perfecte shot. Dat weet ik dan vaak ook echt meteen. Ik maak toch nog wat extra foto’s, altijd…  maar eigenlijk ben ik dan al heel blij, want ik weet, de foto zit er al tussen!’ 

Programma:

19.00u   ontvangst Bibliotheek Van Abbemuseum

19.15u   presentatie Merel van Beukering

19.30u   borrel

20.30u   einde

Ook al heb je de Kunst map niet aangeschaft ben je op deze avond van harte welkom om de presentatie van Merel van Beukering bij te wonen! Graag vernemen wij voor woensdag 20 maart of je aanwezig bent (info@vriendenvanabbe.nl). In verband met speciale openstelling van het museum op deze avond vriendelijk verzoek om op tijd aanwezig te zijn.

7 maart 2019 Vriendensalon

Donderdag 7 maart a.s. is weer een Vriendensalon avond. Onze gast die avond is Henri van Nuenen

Van POPKLEUREN tot ARTIFICIAL GLADIOLUS 

In deze salon neemt Henri ons mee in een wervelende kleurshow van zijn getekende wereld. Hij laat ons kennismaken met zijn uitgesproken kleurpaletten met veel voorbeelden uit zijn beroepspraktijk.

De getekende wereld van grafisch kunstenaar Henri van Nuenen is een wereld van kleurcliché ‘s en persoonlijke kleurassociaties. Banale kleurcombinaties uit reclame en kleurwerking in strips zijn voor hem al jaren een bron van inspiratie. In de afgelopen 20 jaar werkte Henri uitgesproken kleurpaletten uit in zijn digitale tekeningen en zeefdrukken, behangkunst en stoffencollectie. Kenmerkend zijn de krachtige volvlakkleuren, goud, zilver en glimmende lakken. De laatste jaren worden de felle kleuren steeds meer verfijnd toegepast en in zijn recente werk ARTIFICIAL GLADIOLUS ligt de focus steeds meer op kunstmatige kleuren. Er vinden experimenten plaats met gekleurd licht en digitale kleurmanipulatie om een speciaal kleurpalet te ontwikkelen voor zijn nieuwe collectie tekeningen.

Henri van Nuenen is grafisch kunstenaar en maakt op groot formaat digitale tekeningen, stift tekeningen en handmatige zeefdrukken. In zijn eigen GRAPHIC ART ROOM organiseert hij met regelmaat onder de noemer ONEDAYSHOW eigenzinnige kunstpresentaties voor publiek.

Henri van Nuenen heeft als docent jarenlang ervaring in het opzetten en organiseren van studieprogramma's, onderwijsprojecten en kleurprojecten. Hij werkt en woont in Eindhoven.

Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing van Henri van Nuenen

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 6 maart. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

29 maart 2019 Excursie Van Gogh Museum David Hockney

Op vrijdag 29 maart 2019 brengen we een bezoek aan het Van Gogh Museum in Amsterdam, waar de tentoonstelling Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature, te zien is. 

De wereldberoemde kunst van de Britse kunstenaar David Hockney (1937) is kleurrijk en kolossaal. Hockney haalt veel inspiratie uit de natuur, hij gebruikt felle kleuren en experimenteert met perspectief. Ook Van Gogh hield zich hier mee bezig. Deze overeenkomsten zijn geen toeval. Vincent van Gogh was een grote bron van inspiratie voor David Hockney. Ontdek alle parallellen tussen de twee grote kunstenaars in de tentoonstelling Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature. In de tentoonstelling zijn enkele meesterwerken van Van Gogh te zien naast Hockneys imposante landschappen. Met als hoogtepunt The Arrival of Spring in Woldgate (2011).

Edwin Becker, hoofdconservator tentoonstellingen VGM, zal een korte introductie verzorgen over the making of‘ van de Hockney tentoonstelling. Ook kun je deelnemen aan een rondleiding door deze presentatie.

In het Van Gogh Museum wordt wisselend het werk van kunstenaars, die zich laten inspireren door Van Gogh, tentoongesteld. Zo is er deze keer een presentatie van Pieter Laurens Mol, waarbij herinneringen aan zijn geboortegrond in Brabant een belangrijke rol spelen. En natuurlijk is de vaste collectie van het Van Gogh Museum de moeite waard om te zien.

Een gezamenlijke lunch gebruiken we bij Brasserie Keyzer tegenover het museum. Wij vertrekken per bus vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 9.00u ‘s morgens. We verwachten om ca. 18.15u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen €67.50 inclusief busreis, entree, lunch en rondleiding. Voor museumkaarthouders €48.50.

Aanmelden kan tot 1 maart per e-mail(info@vriendenvanabbe.nl). Graag bij aanmelding mobiel nummer vermelden en eventueel bezit van een museumkaart. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst(Vanwege de grote belangstelling voor Hockney hebben wij een beperkt aantal plaatsen kunnen reserveren!). Na ontvangst van de aanmelding ontvang je een bevestiging en rekening of indien je per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

 

7 februari 2019 Vriendensalon

Donderdag 7 februari is weer een Vriendensalon avond. Onze gast die avond is Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum.

In zijn lezing tijdens deze Vriendensalon, neemt Charles ons mee langs zijn persoonlijke hoogtepunten van het programma van 2019. Hij begint met de tentoonstelling Positions #4, die nu te zien is in het museum. Vervolgens vertelt hij over de zeer bijzondere tentoonstelling van Francisco Goya en William Hogarth, die deze zomer te zien zal zijn. Deze tentoonstelling vormt een vervolg op de tien topstukken, waaronder de Rembrandt, die begin 2018 in het museum getoond werden. Charles sluit af met een vooruitblik naar Positions #5 eind 2019.

Maar het programma zal een verrassende start hebben. Het Museumkoor onder leiding van Willy van Rooij zal de avond omlijsten. Dat betekent dat we op enthousiaste wijze worden toegezongen met een lied dat speciaal voor het Van Abbemuseum is gecomponeerd. Na de lezing van Charles Esche zal het koor hem vriendelijk op muzikale wijze voor zijn voordracht bedanken. Wij vinden dat de introductie van een nieuw programma in het Van Abbemuseum met vrolijke klanken onthaald mag worden. We zullen er zeker van genieten..

Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing van Charles Esche

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst 

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 6 februari. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

 

2 februari 2019 Rondleiding

Op zaterdag 2 februari 2019 om 14.00u organiseren we speciaal voor de vrienden rondleidingen door de tentoonstelling ‘Positions #4’, in het Van Abbemuseum. 

Voor Positions #4 werden vier kunstenaars uitgenodigd: Gluklya (Natalia Pershina-Jakimanskaya), Naeem Mohaiemen(eerder te zien op Documenta 14 in Kassel 2017) en het duo Sandi Hilal & Alessandro Petti. Zij hebben alle vier een band met kunst als activisme en gebruiken kunst als basis om de spanningen aan de orde te stellen die voortvloeien uit historische belasting, onrecht en politieke verandering.

Ze laten verhalen over specifieke delen van de wereld zien met film, tekeningen, architectuur, tekst, onderwijs en mode. Gezamenlijk schetsen ze een beeld van het voortbestaan van de mens in een onzekere wereld en de manier waarop nieuwe oplossingen en mogelijkheden ontstaan. Of ze nu kijken naar de Beweging van Niet-Gebonden Landen of kijken naar de huidige situatie van vluchtelingen in Amsterdam of Bethlehem, de kunstenaars proberen historische fouten en hedendaagse conflicten op te vatten als ervaringen waaraan een bezoeker nieuwe inspiratie kan ontlenen.

Gluklya, Naeem Mohaiemen, Sandi Hilal en Alessandro Petti geven ons les over het vermogen van de mens om het hoofd hoog te houden in moeilijke tijden. 

Als vriend kun je deelnemen aan deze rondleiding op zaterdag 2 februari 2019 om 14.00u(duur ca.1 uur). Deelname voor vrienden is gratis. Aanmelden kan tot 20 januari per e-mail info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

15 december 2018 Rondleiding TAC

Van 23 november tot en met 23 december aanstaande is de tentoonstelling ‘Het transparante ik / The Transparant Self’ te zien in het Eindhovense TAC Temporary Art Centre aan de Vonderweg 1 met werk van Swaeny Nina, Bas Wilders, Leon Heuts en Griet Menschaert. Speciaal voor de vrienden wordt door de deelnemende kunstenaars een rondleiding verzorgd op zaterdag15 december aanstaande om 15.00u. Deelname is voor vrienden gratis.

In de grote zaal van het Eindhovense TAC verenigen drie kunstenaars en een filosoof hun werk binnen één visuele laag: die van de projectie.  Al het werk in deze tentoonstelling wordt op de muren gebeamd. De video’s van Swaeny Nina, de fotografie van Bas Wilders, een tekst van Leon Heuts en een woord van Griet Menschaert worden daardoor verbonden binnen eenzelfde visuele laag, precies zoals de hypercommunicatie momenteel alle menselijke interactie naar eenzelfde laag trekt: alles wordt even positief en vluchtig voorgesteld, en gewaardeerd volgens zijn etalagewaarde, inclusief ‘je eigen lichaam. ‘Het transparante ik’ maakt voelbaar hoe deze “tirannie van de zichtbaarheid” het ik uitholt. De Chinese filosoof Buyng-Chul Han die in 2012 ‘De transparante samenleving’ publiceerde, is wie wehier citeren. Transparantie is soms wenselijk, maar waar eindigt het eindeloze doorlichten en weergeven van gegevens en gedrag?

Swaeny Nina (1995) studeert aan arteZ in Arnhem en focust in haar werk op video en performance. Zij werkt rond de representatie van het vrouwelijk lichaam, in virtuele ruimtes en in data technology. Het masker is een veel voorkomend symbool in haar werk. Ze hanteert herkenbare beelden en 3d software om je haar beeld in te verleiden en probeert tevens een ongemakkelijk gevoel op te roepen.

Bas Wilders (1959) is fotograaf en docent aan AKV St.Joost. Zijn manier van werken is obsessief intiem en interactief met zijn onderwerpen. Hij zoomt in op schijnbaar onooglijke details en portretteert de fysieke aanwezigheid vanuit een emotionele verwondering. Zijn fotografie confronteert je met je eigen vergankelijkheid.

Leon Heuts (1969) is filosoof. Hij was tot zomer 2018 hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Heuts is geïnteresseerd in politieke en maatschappelijke thema’s en schreef essays over big data en media.

Griet Menschaert (1977) is schrijver en kunstenaar. Zij reflecteert voortdurend op de invloed die de context op haarzelf heeft. Dit doet zij onder meer door zichzelf al makend steeds met ‘de ander’ en ‘het andere’ te confronteren. Voor deze tentoonstelling zal zij woorden trachten te formuleren die tussen het werk van beide anderen plaats nemen.

Aanmelden voor deze rondleiding kan tot 11 december per mail info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je bericht.

8 december Beeldenstorm Daglicht en galerie Pennings

Op zaterdag 8 december aanstaande bezoeken we met de vrienden de werkplaatsen van Beeldenstorm/Daglicht en galerie Pennings.  

We starten bij Beeldenstorm/Daglicht, twee werkplaatsen onder één dak op het NRE-terrein. Kunstenaars en designers experimenteren hier met glas, metaal en kunststof en allerlei grafische technieken zoals zeefdrukken en etsen. Al deze materialen en technieken kunnen zij hier uitproberen en combineren. Ze worden aangemoedigd zich al makend te laten verrassen door de vele mogelijkheden, waardoor ze tot vernieuwende resultaten komen. Directeur Lex van Lith verzorgt een rondleiding.

Hierna gaan we door(wandeling of met eigen vervoer) naar galerie Pennings. In samenwerking met Eindhoven Museum, De Vrijgieterij (ontwerpers Lucas Maassen en Paul Slot) en Beeldenstorm/Daglicht zijn een aantal kunstwerken in de openbare ruimte geplaatst op de route tussen Beeldenstorm/Daglicht en Pennings. De voorwerpen refereren op speelse wijze aan het industriële verleden van Eindhoven. 

Bij Pennings Foundation is de expositie ‘The secret life of materials’ te zien rond de eigenzinnigheid van het materiaal, het maken en de maker(met o.a. Buster Keaton, Inge Nabuurs & Erwin van Doorn, Mieke Meijer). Diverse objecten zijn in de werkplaatsen van Beeldenstorm/Daglicht gerealiseerd. 

Programma:

15.00 u                 rondleiding Beeldenstorm/Daglicht, NRE terrein, Gasfabriek 12, 5613 CP Eindhoven

15.30 u                 wandeling/fiets/auto naar Pennings via Nachtegaallaan, Kanaaldijk-Zuid, Havenstraat,    Tongelresestraat naar Geldropseweg

16.00 u                 bezoek tentoonstelling ‘The Secret Life of Materials’ galerie Pennings Geldropseweg 63, 5611 SE Eindhoven.                               

Meer informatie op de website: www.thesecretlifeofmaterials.nl.

Deelname voor vrienden is gratis. Aanmelden kan tot 3 december per e-mail info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

 

6 december Vriendensalon

Donderdag 6 december 2018 is onze gast in de salon Agnes van Dijk.

Agnes van Dijk ontwerpt en vervaardigt eigenzinnige modecreaties van ongebruikelijke materialen zoals mandarijnenschillen, eierschalen, inlegkruisjes, koolbladeren, latex, schelpen, orchideeën, veren, vissenhuid, zonnepitten en zeewier. Met haar fantasie en creatieve vermogen vertaalt zij ideeën, die ogenschijnlijk onmogelijk lijken, in unieke creaties. Haar ontwerpen weerspiegelen haar  belangstelling voor kunst, cultuur, natuur en duurzaamheid. Na een carrière in de welzijnssector volgde Agnes rond haar 40e een opleiding aan de Kunstacademie en besloot zij zich volledig te wijden aan de beeldende kunst. Zij ontwikkelde zich tot modekunstenaar. Haar werk was eerder te zien tijdens twee edities van The DutchDesignWeek, Kasteel Geldrop, Kasteel L'Aspremont en internationaal kunstencentrum GLO'ART.  Zij was te gast bij Cornelis Le Mair in het Van Abbehuis en leverde creaties voor catwalk en foto shoots. De laatste twee shoots waren voor het ForYouMagazine , waarvoor de meidengroep O'G3NE en zangeres Edsilia Rombley model stonden.

Op 6 december is zij te gast bij de Vriendensalon en maakt zij ons deelgenoot van haar inspiratieproces en de verhalen achter haar creaties. Zij laat haar werk zien op film, fotobeelden en torso’s en één mannequin, voor deze  speciale avond Inge Benjamins, medewerkster van het Van Abbemuseum. 

Het programma is als volgt:  

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing/presentatie Agnes van Dijk

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst 

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 5 december. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden. 

Klik op de volgende link voor verslagen  van eerdere salonavonden: http://libraryblog.vanabbe.nl/category/vrienden-van-abbemuseum/

 

 

9 tot en met 13 september 2019 Vriendenreis naar Biennale Venetie

Van maandag 9 t/m vrijdag 13 september 2019 brengen we met de vrienden een vijfdaags bezoek aan de Biënnale d’Arte, de tweejaarlijkse expositie van moderne kunst in Venetië, die  voor de 58e maal plaats vindt. In het stadspark Giardini di Castello, in de complexen van de vroegere scheepswerven van Arsenale en in vele locaties verspreid over de stad zullen  kunstenaars uit meer dan 50 landen vertegenwoordigd zijn.

 

Dit keer zal de kunstmanifestatie in het teken staan van het oude gezegde ‘May you live in interesting times’. Door te kiezen voor deze titel besteedt de Amerikaanse curator Ralph Rugoff aandacht aan de manier waarop misverstanden, vertaalongelukken en nepnieuws de komende decennia praktische gevolgen kunnen hebben. Ralph Rugoff is directeur van de Hayward Gallery of London, een van de meest invloedrijke kunstgaleries in het Verenigd Koninkrijk. In 2015 was Rugoff de artistieke directeur van de XIIIe Biënnale van Lyon. Hij schreef diverse kunsthistorische en kunst kritische artikelen in gezaghebbende tijdschriften als Artforum, FlashArt en kranten als The Financial Times.

Voor de Nederlandse inzending is gekozen voor werk van twee kunstenaars van Surinaamse afkomst: Remy Jungerman en Iris Kensmil. Zij tonen in een gezamenlijke presentatie in het  Rietveld paviljoen hun werk met als titel ‘The Measurement of Presence: Body, Spirit, History’.

 

De organisatie van onze reis is in handen van Labrys Reizen te Nijmegen (T 024 3822110). Uiteraard besteden we veel aandacht aan de centrale tentoonstelling en de landenpaviljoens van de Biënnale, de Arsenale en Giardini, maar ook wordt tijd ingeruimd voor de overige tentoonstellingen in de stad. Daarnaast is er vrije tijd om andere grote kunstcollecties, die de stad rijk is, te bezoeken.

De reis zal inhoudelijk worden begeleid door kunsthistoricus drs. Robert-Jan Muller en Frank Malcorps. Het specialisme van Robert-Jan Muller is twintigste-eeuwse en hedendaagse kunst, waar hij regelmatig over publiceert. Hij is tevens voorzitter van AICA Nederland, de Nederlandse afdeling van de Internationale Vereniging van Kunstcritici (Association des Critiques d’Art). De afgelopen jaren leidde hij al meerdere reizen naar de Biënnale in Venetië. Frank Malcorps is beeldend kunstenaar en als museumdocent en gids verbonden aan het Van Abbemuseum. Hij begeleidde al eerder reizen voor de vrienden naar Documenta Kassel en Biënnale Venetië. We maken tijdens de reis gebruik van een audiosysteem.

We verblijven in ***hotel Ala(zie ook https://www.hotelala.it) in het centrum van Venetië, buurt San Marco en vlakbij een opstapplaats van de vaporetto. Ala is een uitstekend hotel met goede recensies.

Meer informatie: info@vriendenvanabbe.nl

29 november Kunst map presentatie

Als zesde in de rij van kunstenaars voor onze Kunst map wordt het werk van Henri van Nuenen gepresenteerd op donderdag 29 november as in de Bibliotheek van het Van Abbemuseum. Henri van Nuenen is grafisch kunstenaar en maakt groot formaat digitale tekeningen, stift tekeningen en handmatige zeefdrukken. In zijn eigen GRAPHIC ART ROOM organiseert hij met regelmaat onder de noemer ONEDAYSHOW eigenzinnige kunstpresentaties voor publiek.

Henri laat zich inspireren door traditie en volkscultuur, autobiografische verwijzingen en de botanische plantenwereld, waarin hij gefascineerd is door overwoekeraars, krachtige oerplanten, de overleveraars. In zijn eigen bloementuin worden jaarlijks bijzondere bloemen opgekweekt die gebruikt worden voor teken- vorm- en kleurexperimenten. Voor de kunstmap heeft Henri de prent: DE ZOMERHEIDE BLOEDWORSTSHOW gemaakt. De scene is zeer gedetailleerd getekend om zo het effect van intimiteit te creëren. De prent is uitgevoerd in digitale printtechniek. De uiteindelijke prent is het resultaat van een uitgebreid tekenproces van bloedworsten en zittende mannen.

Programma:

19.00u   ontvangst Bibliotheek Van Abbemuseum

19.15u   presentatie Henri van Nuenen

19.30u   borrel

20.30u   einde

Ook al heb je de Kunst map niet aangeschaft ben je op deze avond van harte welkom om de presentatie van Henri van Nuenen bij te wonen! Graag vernemen wij vóór woensdag 28 november of je aanwezig bent bij deze presentatie(info@vriendenvanabbe.nl). In verband met speciale openstelling van het museum op deze avond vriendelijk verzoek om op tijd aanwezig te zijn.

1 oktober Vriendensalon

Donderdag 1 november 2018 In de Salon, Raymond van Ee, over de kunst van het zien.

Raymond van Ee is hoogleraar perceptie en cognitie aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven en doet onderzoek bij Philips naar hersenfuncties die bijdragen aan het begrijpen van de driedimensionaliteit van de wereld. Illusoire perceptie, het verschijnsel licht en de invloed op specifieke gezondheidsfactoren, speelt een belangrijke rol in zijn onderzoek. Raymond van Ee zal in de Salon van de Vrienden met voorbeelden aantonen hoe onze cultuur en onze ervaring de visuele waarneming beïnvloedt. Deze beïnvloeding geldt onbewust voor waarneming tijdens het dagelijks leven maar zeker bij beeldende kunst. Zijn voordracht kan voor hem, alsmede voor de bezoeker van de Salon, verrassingen opleveren. Daar zijn onderzoek zich voornamelijk richt op zaken die niet in direct verband staan met beeldende kunst, zal hij in zijn bijdrage andere ingangen kiezen om kunst te beschouwen. En dat past in het streven van de Salon om verrassende en soms dwarse inzichten op beeldende kunst een kans te geven. Raymond van Ee is iemand die daartoe in staat is. En dat is te verwachten van iemand die in zijn leven onverwachte keuzes heeft gemaakt door als sterrenkundige zijn blik niet te richten op melkwegstelsels, maar gekozen heeft voor een blik naar het kleine, de neuronen van onze hersenen die groter in getal zijn dan alle bekende melkwegstelsels bijeen. Zagen we hierboven dat historisch gezien objectieve kennis, de valse, in de geest genestelde begrippen moest verwerpen, Raymond van Ee zal in zijn voordracht het omgekeerde doen: hij is de valse illusoire vooroordelen van de hersenen juist gaan gebruiken in plaats van verwerpen, als een venster om hersenfuncties te beschouwen. Zijn fascinatie voor hersenprocessen en hoe men de wereld waarneemt kan een verrijkend effect hebben op de waardering van beeldende kunst.

Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Raymond van Ee

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 31 oktober. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden. 

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden: http://libraryblog.vanabbe.nl/category/vrienden-van-abbemuseum/

9 november excursie naar Brussel

Op vrijdag 9 november  bezoeken we met de vrienden het Centrum voor Hedendaagse Kunst Wiels en Independent, de hipste kunstbeurs van New York , in Brussel.

De tentoonstelling ‘Fragmenten uit een onvoltooide roman’, geïnspireerd door de titel van één van de zeldzame teksten van René Daniëls, verkent het verschijnsel déjà vu en de relatie tussen waarneming en geheugen, die centraal staan in zijn kunstpraktijk. Aan de hand van historische schilderijen en nooit eerder tentoongestelde werken wordt de ontwikkeling van Daniëls’ visuele taal geschetst, met aandacht voor de effecten van herhaling en variatie die eigen zijn aan zijn werk. Een ruime selectie van tekeningen vervolledigt de tentoonstelling en biedt een dieper inzicht in de evolutie van zijn beeldtaal. Door de presentatie van René Daniels worden Nederlandstalige rondleidingen gegeven. 

Wij combineren Wiels met een bezoek aan Independent , de kunstbeurs opgezet door en voor galeries van hedendaagse kunst. Het netwerk van Independent bestaat uit zo'n 200 galeries uit meer dan 20 landen wereldwijd. Jaarlijks worden er twee edities georganiseerd: één in New York en één in Brussel. Het is voor de derde maal dat Independent in België, in het Vanderborghtgebouw,  plaatsvindt.  Naast de presentaties van een zestigtal galerieën zijn er performances, artist talks, lezingen, dans- en muziekvoorstellingen, een programma dat wordt samengesteld door gastcurator Vincent Honoré, curator van Hayward Gallery, London. De beurs werkt o.a. samen met Wiels , S.M.A.K., M HKA en BOZAR.

Na een gezamenlijke lunch worden we rondgeleid(Nederlands en Engels) door curatoren, die verbonden zijn aan de beurs. Tevens is er gelegenheid om artist talks en een performance bij te wonen.

Wij vertrekken per bus vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 8.30u ’s morgens. We verwachten om ong. 19.30u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen €70,00. Dit is inclusief busreis, twee entrees, lunch, rondleidingen, artists talks en performances.

Aanmelden voor deze reis kan tot 29 oktober per e-mail (info@vriendenvanabbe.nl). Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van de aanmelding ontvang je een bevestiging en rekening of indien je per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

 

vriendensalon 4 oktober

 

Donderdag 4 oktober 2018 zal weer een 'vriendensalon' avond zijn. Onze gasten zijn dan Toos Nijssen en Kim Sluijter.

  ‘De Collectie op reis’ 

Het wordt een goede gewoonte om regelmatig in de Salon van de Vrienden een inkijkje te bieden in het reilen en zeilen van het museum. Toos Nijssen en Kim Sluijter zijn binnen de organisatie verantwoordelijk voor de uitleen van kunstwerken. Dat lijkt eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. Vooral gezien de kostbaarheid van kunstwerken en de mogelijke kwetsbaarheid moet er veel zorg besteed worden aan het eventueel uitlenen aan musea. De vraag naar kunstwerken van musea uit de hele wereld is groot. Tentoonstellingen elders zien dat het Van Abbemuseum in hun collectie het juiste kunstwerk bezitten voor hun presentatie en doen dan een respons op het museum.

Kim Sluijter behandelt alle zaken die met administratie en onder andere verzekering te maken hebben. Toos Nijssen staat garant voor de praktische afhandeling, zoals conditie controle, inpakken overzien en uiteraard het transport waar onder andere bij hoort dat ze met de kunstwerken meereist.

We zullen kunnen ervaren dat de kunstwerken de uiterste zorg ondervinden en dat 'de collectie op reis' soms een opwindende gebeurtenis is.

Toos Nijssen en Kim Sluijter willen ons graag meenemen in een presentatie om deze voor velen onbekende kant van het museum te laten zien.

Het programma is als volgt:  

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Toos Nijssen en Kim Sluijter

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 3 oktober. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden.  

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden: http://libraryblog.vanabbe.nl/category/vrienden-van-abbemuseum/

 

Rondleiding vrijdag 28 september

Op vrijdag 28 september geeft curator Steven ten Thije een rondleiding door de jubileumtentoonstelling ‘30 jaar Heinekenprijs voor de Kunst’, die nu te zien is in het Van Abbemuseum. 

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat dit jaar 30 jaar. Om dit bijzondere jubileum te vieren zijn er meer dan vijfenzeventig werken te zien van de laureaten, waaronder nieuw werk speciaal gemaakt voor deze gelegenheid van Erik van Lieshout en Yvonne Dröge Wendel. De diversiteit van de gepresenteerde werken wordt direct duidelijk; de oeuvres lopen uiteen van schilderijen, sculptuur, fotografie, grafiek, (video­)installaties tot zelfs design  van Wendelien van Oldenborgh, Peter Struycken, Mark Manders, Barbara Visser, Job Koelewijn, Daan van Golden, Aernout Mik, Guido Geelen, Jan van de Pavert, Karel Martens, Matthijs Röling, Carel Visser, Marrie Bot en Toon Verhoef.Zo samengebracht biedt deze jubileumtentoonstelling een perspectief op het beweeglijke landschap van de hedendaagse kunst van de afgelopen 30 jaar; een landschap vol contrasten, maar tegelijkertijd met onverwachte verbanden en continuïteit.

Als vriend kun je deelnemen aan deze rondleiding op vrijdag 28 september as. om 13.30u(duur ca.1 uur). Deelname voor vrienden is gratis. Aanmelden kan tot 20 september per e-mail info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

 

21 september Excursie naar Delden en Ruurlo

Op vrijdag 21 september  bezoeken we met de vrienden Museum NoHero  in Delden en Kasteel Ruurlo in Ruurlo.

Op 15 april jl. opende in het Twentse Delden een geheel nieuw museum zijn deuren voor het publiek: Museum NoHero, een initiatief van Geert Steinmeijer(63), ondernemer, privéverzamelaar. Het museum is gevestigd in een historisch pand in de stad Delden en wordt omgeven door een mooie tuin met beelden en sculpturen. Negen tentoonstellingszalen, gevuld met een selectie schilderijen en sculpturen uit zijn in ruim twintig jaar verzamelde kunstcollectie, tonen een beknopt overzicht van vijf eeuwen internationale kunstgeschiedenis uit Europa, Azië en de VS.  Italiaanse renaissancekunst wisselt af met Duits neo-expressionisme, werken van Karel Appel worden gecombineerd met het strakke minimalisme van Günther Förg, 19de-eeuwse landschapschilderkunst uit Nederland hangen op zaal met Franse classicistische meubels en barokke tafelattributen en een tweeluik van Frank Stella wordt afgewisseld met eigentijdse Chinese kunst.

Geert Steinmeijer ontvangt ons in zijn museum en zal een inleiding verzorgen over het museum en zijn collectie. Na een gezamenlijke  lunch in museum NoHero rijden we door naar Kasteel Ruurlo.

Kunstverzamelaar Hans Melchers (1938) raakte al jong in de ban van Kasteel Ruurlo waar hij als kind al kwam. In 2013 kon hij dit Kasteel  verwerven en in zijn oude glorie te herstellen.  Hij creëerde een plek waar zijn collectie werken van Carel Willink (1900-1983) tot zijn recht komt. Een presentatie uit zijn Willink-collectie van ca. 45 werken is te zien. Van een zelfportret dat Willink op 18-jarige leeftijd maakte tot en met het beroemde schilderij Portret van Mathilde uit 1975. De opstelling toont de ontwikkeling van een zoekende kunstenaar die experimenteert met kubisme tot aan de nooit geëvenaarde schilder van een technisch perfect, elegant en raadselachtig oeuvre. Ook de bijzondere creaties van modeontwerpsters Fong Leng worden getoond zoals de luipaard-jas die Mathilde Willink droeg voor haar ‘afscheidsportret’. 

Een rondleiding van een uur wordt gegeven door het kasteel en de Willink presentatie.

Wij vertrekken per bus vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 8.45u ’s morgens. We verwachten om ong. 19.15u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen €79,00 en voor museumkaarthouders €67,00, dit is inclusief busreis, entrees, koffie, lunch , inleiding en rondleiding( Museum NoHero is niet aangesloten bij de Museumkaart).

Aanmelden voor deze reis kan tot  1 september per e-mail (info@vriendenvanabbe.nl). Graag bij aanmelding mobiel nummer vermelden en eventueel bezit van een museumkaart. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van de aanmelding ontvang je een bevestiging en rekening of indien je per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

 

 

 

6 september 2018 Vriendensalon

Donderdag 6 september 2018 zal weer een 'vriendensalon' avond zijn. Onze gast is dan Lisette Almering.

  ‘Lodewijk Schelfhout’  

Kunstenaar-graficus Lodewijk Schelfhout (1881-1943), kleinzoon van landschapschilder Andreas Schelfhout, speelde een belangrijke rol voor het Nederlandse modernisme. Tussen 1903 en 1913 woonde en werkte hij in Parijs en introduceerde collega-kunstenaar Piet Mondriaan in internationale kunstcircuits aldaar. Schelfhout, autodidact, entameerde de oprichting van de Moderne Kunstkring (Amsterdam) in 1910. Deze kring werd een platform voor ultramoderne kunst, waar zijn werk naast schilderijen van Jan Sluijters en Leo Gestel  hing. Schelfhout experimenteerde volop en creëerde uiteindelijk een eigen grafisch kubisme. Eenmaal terug in Nederland in 1913 veranderden zijn stijl, werkwijze en thematiek drastisch. Symbolistische, religieuze en romantische kunstwerken bij voorkeur per droge naald uitgevoerd, kenmerken het late oeuvre.

Als getalenteerd graficus verloor hij na 1918 de aansluiting met Nederlandse kunstcircuits, worstelde met zijn artistieke identiteit en zocht inspiratie in Frankrijk. Zijn levenslange voorliefde voor het Zuid-Europese landschap blijkt uit vele droge naalden en aquarellen, zijn beste werk.

Lisette Almering-Strik (MA), verdiepte zich in de algemene cultuurwetenschappen en studeerde in 2011 af op modern-religieuze kunst. Na haar studie zette ze haar onderzoek voort en raakte geïntrigeerd door kunstenaar Lodewijk Schelfhout, een avant-gardist die uiteindelijk in de arrière-garde belandde en waar geen monografie of biografie over bestond. Dat vroeg om nader onderzoek. Er bleken niet eerder geraadpleegde familiearchieven voorhanden. Na vijf jaar onderzoek vond de publicatie van de biografie van Lodewijk Schelfhout plaats (Uitgeverij Waanders) samen met een solotentoonstelling in Museum Singer in Laren. Zij gaf hiermee de veelzijdige kunstenaar een plaats in de Nederlandse kunsthistorie.

Het programma is als volgt:   

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Lisette Almering

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 5 september. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden.  

Klik op de volgende link voor verslagen  van eerdere salonavonden: http://libraryblog.vanabbe.nl/category/vrienden-van-abbemuseum/

 

 

 

 

5 juli Vijfde Bijdrage door Reinoud van Vught Kunst map

Als vijfde in de rij van kunstenaars voor onze Kunst map wordt het werk van Reinoud van Vught gepresenteerd op donderdag 5 juli as in de Bibliotheek van het Van Abbemuseum.

Reinoud van Vught maakte speciaal voor de Kunstmap een zeer aparte serie werken. Nagenoeg alle kunstenaars presenteren een grafisch kunstwerk, maar Reinoud vond het prettiger om tachtig unica te maken. Het thema dat hij heeft gekozen is een bloemvorm die hij met verschillende schildertechnieken realiseerde.

Reinoud van Vught is kunstschilder. Hij laat zich inspireren door natuurvormen. De natuur als basis voor zijn vormgeving nodigt hem uit om technieken te gebruiken waarin het organische groeimodel te herkennen is.

Reinoud volgde de opleiding Monumentaal Schilderen in Breda op de Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost. Zijn atelier is in zijn geboorteplaats Goirle. Samen met collega kunstenaars als Marc Mulders, Paul van Dongen, Guido Geelen en Ronald Zuurmond wordt hij gerekend tot de Tilburgse School.

Zijn werk bevindt zich in particuliere collecties. Voor museum De Pont in Tilburg realiseerde hij in 2017 een aparte editie schilderijen, acryl op papier, die affiniteit vertoont met het werk dat hij voor de Kunstmap maakte.

Voor het Provinciehuis in Den Bosch ontwierp hij een bijzonder wandtapijt, waarin hij samenwerkte met het TextielMuseum in Tilburg.

Programma:

18.45u   ontvangst Bibliotheek Van Abbemuseum

19.00u   presentatie Reinoud van Vught

19.30u   borrel

20.15u   einde

Ook al heb je de Kunst map niet aangeschaft ben je op deze avond van harte welkom om de lezing/presentatie van Reinoud van Vught bij te wonen! Graag vernemen wij voor woensdag 4 juli of je aanwezig kunt zijn op 5 juli (info@vriendenvanabbe.nl ). In verband met speciale openstelling van het museum op deze avond vriendelijk verzoek om op tijd aanwezig te zijn.

7 juni Vriendensalon

Donderdag 7 juni 2018 zal weer een 'vriendensalon' avond zijn. Onze gast is dan Florence Husen, docent/kunstenaar.


Zoals in het prille voorjaar de grote schakeringen in ‘groenen’ te zien zijn in de natuur, zo rijk zijn de toepassingen in groenen te zien in de schilderkunst, design en beeldhouwkunst. Wij kennen de prachtige edelstenen zoals smaragd, jade en malachiet. Zo was vorige zomer de Medusa kop in malachiet te bewonderen van Damien Hirst tijdens de Biënnale in Venetië.

Groen is per definitie de kleur van de lente, maar staat ook voor de jeugd, het jong (het groentje!), de natuur, milieu,  vruchtbaarheid(het nieuwe leven), liefde, trouw, onsterfelijkheid, rust, vrede, hoop, bescheidenheid en nederigheid. Groen heeft de associatie met water, de bron van al het leven. Maar ook is groen de kleur van duivels, draken en demonen. Denk aan gifgroen en de uitdrukking ‘groen van jaloezie’!

De Islamitische wereld kent aan groen een bijna uitsluitend positieve lading toe. Associaties met het heilige en het paradijs. In de moderne iconografie staat groen voor ecologie, de natuur en vrijheid van beweging (groen licht, groene zones, groene stroom, groen beleggen, de “groenen”) . Groene aarde, Veronees groen, malachietgroen, Verdi gris, sapgroen, kobalt groen, smaragdgroen, mosgroen, Scheele ’s groen en chroomgroen zijn zomaar enkele voorbeelden van de grote hoeveelheid namen voor groenen.

Tijdens deze lezing kijken wij naar diverse toepassingen van “groenen” in de schilderkunst, design en beeldhouwkunst door de eeuwen heen.

Het programma is als volgt:  

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Florence Husen

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 6 juni. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden. 

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er geen vriendensalon.

Klik op de volgende link voor verslagen  van eerdere salonavonden: https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

21 juni Algemene ledenvergadering Vrienden Van Abbemuseum

De algemene ledenvergadering van de Vrienden Van Abbemuseum zal gehouden worden op donderdag 21 juni aanstaande om 19.30u in het Auditorium van het Van Abbemuseum ingang Stratumsedijk 2, Eindhoven. Vanaf 19.15u ontvangst in het museumcafé Karel 1,

 Na het formele gedeelte zal Griet Menschaert spreken.

Griet Menschaert is kunstenaar en schrijver. Voor haar kunststudie in Den Bosch verhuisde ze in 2003 van Leuven naar Eindhoven. Ze was toen, na een succesvolle studie Taal- en Letterkunde al twee jaar eindredacteur geweest bij Brussel Deze Week. Na haar afstuderen aan AKV St Joost stelde Griet autonoom tekenwerk nationaal en internationaal tentoon op zowel obscure kunstplekken als in musea. Tussendoor experimenteerde ze met publicatievormen en perspectieven op het kunstenaarschap. Zo maakte ze boekjes over haar klasgenoten aan de academie en een publicatie over haar werk dat door anderen was geschreven. In toenemende mate ging ze individuen en partijen opzoeken die haar uitdagen vanuit hun anders-zijn. Er borrelden zo bijzondere verhalen op en haar journalistieke achtergrond werd weer geactiveerd: interactie, artistieke complexiteit, taal en publicaties zijn inmiddels vaste waarden binnen haar praktijk. In 2017 realiseerde ze het eerste KONT magazine, een publicatie waarvoor ze vanaf nu jaarlijks dertig nieuwe makers uitnodigt om met elkaar nieuw werk te maken, over hun artistieke grenzen heen, en dat alles op Eindhovens territorium. Over dit laatste project zal ze uitgebreid vertellen.

Tubelight

BrabantCultureel               

Aanmelden voor de ledenvergadering en lezing graag voor 10 juni info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding worden de vergaderstukken toegestuurd.

1 juni Rondleiding door curator Annie Fletcher

Op dit moment is in het Van Abbemuseum de tentoonstelling ‘Handelsmerken

Frontier Imaginaries Ed. No. 5 ‘ te zien. 

 ‘Handelsmerken’  is geïnspireerd op de wereldwijde handelsrelaties van Eindhoven en Noord-Brabant in de afgelopen 600 jaar. Bezoekers ontdekken onverwachte verbanden tussen geschiedenissen en objecten uit Afghanistan, Australië, Congo, Frankrijk, Indonesië, Myanmar, Nederland, Nieuw-Caledonië en Singapore. Drie iconen van de handel van Noord-Brabant – de valk, de sigaar en de computerchip –  staan centraal. Zij verschijnen en verdwijnen in verschillende tijden en gebieden. De tentoonstelling brengt het verhaal van de handel terug naar Eindhoven en richt zich op de lokale gevolgen. 

Het Van Abbemuseum leent voor de tentoonstelling een volledige zaal met onder meer diorama’s van het Valkerij en Sigarenmakerij Museum. In de tentoonstelling is eveneens het tien meter lange canvas Murriland! (2015-heden) van de Aboriginal kunstenaar Gordon Hookey te zien. Het wordt voor het eerst getoond in combinatie met de inspiratie voor dit werk: het 102 schilderijen tellende History of Zaire (1973-74) van Tshibumba Kanda Matulu. Vanaf de opening van de tentoonstelling tot 21 april schildert Hookey in het Van Abbemuseum verder aan een tweede doek. De Nederlandse kunstenaar Farida Sedoc ontwikkelt binnen Handelsmerken haar Freetown Lounge (2016-doorlopend) omgeving van design, mode en kunst. Het project is gebaseerd op Sedoc’s ervaringen met de hip-hop cultuur en haar persoonlijke band met Suriname. Marcel van den Berg presenteert zijn serie collages #andwealmostlost (2013-2016). Ook Footnotes to Squat / Anti-Squat (2017) van Wendelien van Oldenborgh wordt getoond. Dit werk was eerder te zien in het Nederlandse paviljoen van de Biënnale van Venetië 2017. Daarnaast is een nieuwe aankoop van het Van Abbemuseum – het werk Proud Rebels (2015) van Patricia Kaersenhout – voor het eerst te zien.

Handelsmerken toont ook het nieuwe werk Drawing Rights (2018) van kunstenaar en onderzoeker Rachel O’Reilly, in samenwerking met PALACE (Valle Medina en Ben Reynolds). Het volgt de koloniale land- en oceaanwetgeving tegen de achtergrond van de hedendaagse steenkoolgasindustrie in Australië.  

Als vriend kun je deelnemen aan een rondleiding gegeven door Annie Fletcher, een van de curatoren van Handelsmerken,  door de tentoonstelling op vrijdag 1 juni om 15.30u(duur ca.1 uur). Deelname voor vrienden is gratis. Aanmelden kan tot 20 mei per mail info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

3 mei Vriendensalon

Crochet Coral Reef

Donderdag 3 mei  is weer een vriendensalon avond. Onze gasten zijn Florine Meijer en Saar Sno

Het Eindhovens Satellite Reef is onderdeel van het project Crochet Coral Reef, een idee van Margaret en Christine Wertheim in samenwerking met het Institute for Figuring in Los Angeles en momenteel in het Van Abbemuseum te zien. Het 'Crochet Coral Reef' is een wereldwijd esthetisch onderzoeksproject dat is opgezet als reactie op de vernietiging van koraalriffen. Een project dat veel verschillende groepen met elkaar verbindt door samen na te denken over de impact van het veranderen van de natuur op onze wereld.

Florine Meijer, wiskundige, is docent wis- en natuurkunde en houdt zich veel bezig met hyperbolische vormen in de natuur. In haar blog ‘wisknutsels’ combineert ze wiskunde en creativiteit door voorbeelden te geven van organische vormen met een wiskundige basis. Ze schreef al eerder over het Crochet Coral Reef project dat nu te zien is in het Van Abbemuseum en schetst een wiskundig kader rondom dit project. Voor meer info zie https://wisknutsels.wordpress.com/

Toen kunstenaar Saar Snoek haar eerste stuk vilt maakte, ontdekte ze dat wol een goed medium is waarmee ze kan schilderen en beeldhouwen tegelijk. Het is zacht en is goed te beschilderen en wol heeft bovendien de bijzondere eigenschap dat het gedurende het viltproces, bij het krimpen en drogen, vormen ‘onthoudt’. Het maken van ruimtelijk werk is voor Saar een langzaam, spannend en intensief proces, waarbij het vilt wonderbaarlijke transformaties ondergaat, van fragiele vezeltjes naar een sterk object dat zacht aanvoelt. Website: http://www.saarsnoek.nl/

Voorafgaand aan de lezingen is er gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding van een half uur door de Coral Reef presentatie, start entree van het museum.

Het programma is als volgt: 

18.20 uur: rondleiding Coral Reef

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing Florentine Meijer en Saar Snoek

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 2 mei, graag vermelden of je deelneemt aan de rondleiding. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom bij de lezingen. 

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden: 

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

 

 

 

5 april Vriendensalon

Donderdag 5 april is weer een vriendensalon avond. Onze gast is dan Stefan de Bever. 

Het Evoluon

Stefan de Bever, zoon van architect Leo de Bever, zal aandacht schenken aan het ontwerp van het Evoluon, het markante gebouw dat zijn vader in opdracht van Philips heeft ontworpen.

Toen Philips aan Leo de Bever en Louis Kalff opdracht gaf om een nieuw representatief gebouw te ontwerpen was de opdracht zeer beknopt: "Ons gaven ze maar twee regeltjes. De tweede was dat er exposities in moesten passen en de eerste was eenvoudig: het moest 'spectaculair' zijn. Nou, dat is geloof ik wel gelukt."

Het Evoluon is een icoon in de Nederlandse architectuur. Het schotelvormig gebouw ontving lof uit de gehele architectuurwereld. Zoals Stefan de Bever van het ontwerp van zijn vader In het Eindhovens Dagblad zei,  weerspiegelen de gebouwen van De Bever zijn persoonlijkheid: "dominant en aanwezig".

Stefan de Bever wil in de Salon de geschiedenis en de waarde van het Evoluon voor Philips en Eindhoven duidelijk maken. Daarnaast wil hij aandacht schenken aan het bijzondere architecturale ontwerp. Want, hoewel er plannen bestaan bij Philips om het monumentale gebouw te verkopen en er een rijksmuseum voor design in te vestigen, blijft het gebouw een icoon voor de toekomst van Eindhoven.

Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing Stefan de Bever

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 4 april. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

 

23 maart Vriendenreis naar Deurne en Duisburg

Op vrijdag 23 maart bezoeken we met de vrienden Museum De Wieger in Deurne en het LehmbruckMuseum in Duisburg. 

In Deurne is in De Wieger naast de presentie uit de eigen collectie De Wereld van Hendrik Wiegersma de tentoonstelling Multinationals te zien met een selectie uit de privéverzameling van Joop van Esch met werk van o.a. Antoni Tàpies, Peter Struycken, Raymond Pettibon, Ger van Elk, Charlie Roberts en Joris Geurts. Joop van Esch liet zijn kunstwerken ook in de showrooms van zijn bedrijf Vescom hangen. Het samenspel van een eigentijds kunstwerk op een mooi beklede wand bleek de perfecte manier om de producten van Vescom voor het voetlicht te brengen.

De Vescom-collectie anno nu is een internationaal georiënteerde verzameling, gericht op abstracte en conceptuele beeldende kunst, fotografie, pop art, installaties en multimedia uit de afgelopen vijftig jaar. De collectie wordt door de familie beheerd en staat ten dienste van het bedrijf.

Hierna rijden we door naar Duisburg waar we na een gezamenlijke lunch het LehmbruckMuseum bezoeken. 

Het LehmbruckMuseum legt de nadruk op moderne beeldhouwkunst uit de twintigste en de eenentwintigste eeuw(met o.a. Ernst, Picasso,  Lipchitz , Dali, Nolde). In de beeldentuin rondom het museum, in het Kantpark, zijn sculpturen te zien van moderne beeldhouwkunst in de openbare ruimte.

Het museum toont momenteel de nieuwste installaties van Rebecca Horn, Hauchkörper als Lebenszyklus.

In de installaties van Rebecca Horn zien we adembenemende lichamen: grote, puntige koperen staven die bewegen in precies samengestelde choreografieën naar en van elkaar. De schijnbaar eindeloze afweging van de bewegingen heeft een meditatief effect: het vertraagt ons en laat ons in ons innerlijk zinken. Cyclische bewegingen zijn belangrijk in het werk van Rebecca Horn zowel in performances uit de jaren 70, haar speelfilms uit de jaren tachtig al ook in  de huidige kinetische en sculpturale werken.
Haar focus ligt op de mens en zijn ziel, de mens ook met zijn duistere kanten, met zijn uitrusting, die hij zelf heeft gecreëerd, de mens met zijn bekwaamheid om zijn eigen tekortkomingen door schoonheid te overwinnen. De werken boeien ons onmiddellijk, ze vangen onze aandacht en zijn verankerd in onze herinnering. Beweegbare sculpturen krijgen hun eigen leven en leiden ons naar ruimtes van het onbewuste voorbij de alledaagse wereld. 

Een rondleiding van anderhalf uur wordt gegeven door de installaties van Rebecca Horn en de vaste collectie van het museum.

Wij vertrekken per bus vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 8.45u ’s morgens. We verwachten om ong. 18.30u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen € 67,50, voor museumkaarthouders € 59,50, dit is inclusief busreis, twee entrees, koffie, lunch en rondleiding.

Aanmelden voor deze reis kan tot 15 maart per e-mail (info@vriendenvanabbe.nl). Graag vermelden of je in het bezit bent van een museumkaart. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van de aanmelding ontvang je een bevestiging en rekening of indien je per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

1 maart vriendensalon

Donderdag 1 maart is weer een vriendensalon avond. Onze gast is dan Paul van Capelleveen.

 

 

De Collectie Koopman

 

 

Paul van Capelleveen is Conservator voor moderne bijzondere collecties in de Koninklijke Bibliotheek. Hij is redacteur van de boekhistorische tijdschriften Quaerendo en De Boekenwereld. Hij publiceerde over kunstenaarsboeken, private presses, scheepsdrukkers, boekbanden etc. en over het werk van Gerrit Komrij, Hendrik Werkman en anderen.

 

Enkele (recente) boekuitgaven:

Lucebert. Drukwerk voor anderen (2012)

Artists & others. The imaginative French book in the 21st century. Koopman Collection, National Library of the Netherlands (2016)

De complete verzameling. Notities over het einde van boekencollecties (2016).

 

Hij zal een voordracht houden over:

 

De Collectie Koopman in de KB: bijzondere Franse literaire uitgaven en kunstenaarsboeken vanaf de 20ste eeuw: over de ontwikkeling van deze collectie, over de tentoonstelling ervan in New York in 2016 en over het segment 21ste-eeuwse boeken van kunstenaars. De van oorsprong particuliere collectie is geschonken door Ir Louis Koopman (1887-1968) ter herinnering van zijn vroeg overleden verloofde Anny Antoine (1887-1933). De collectie wordt nog steeds uitgebreid dankzij een legaat, maar is inmiddels van karakter veranderd: van een literaire collectie tot een collectie typografie en kunstenaarsboeken met (vanwege het testament) de focus op Frankrijk. De lezing zal vooral de jongere generaties boekenmakers en internationale samenwerkingen en projecten belichten, waarbij traditionele en moderne technieken samengaan op een verrassende manier.

 

Het programma is als volgt: 

 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing Paul van Capelleveen

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

 

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 28 februari. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

 

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

 

 

1 februari 2018 Vreindensalon

 

Donderdag 1 februari  is weer een vriendensalon avond. Onze gast die avond is Charles Esche.

´Koloniale relaties en Kunst´

Afgelopen najaar opende de tentoonstelling ‘Power and Other Things’ in Bozar Brussel als onderdeel van het tweejaarlijkse festival Europalia. Europalia stond deze editie in het teken van Indonesië en Charles heeft samen met Indonesisch curator Riksa Afiaty deze tentoonstelling vormgegeven. De relaties tussen Westerse landen en hun voormalige koloniën vormen een thema dat de laatste jaren als een rode draad door veel projecten in musea en kunstinstellingen loopt. Ook in het Van Abbemuseum wordt in de komende beleidsperiode hier aandacht aan geschonken. Charles gaat in op zijn tentoonstelling in Bozar en de plannen van het museum om de koloniale relaties anders te bezien vanuit de kunst.

Let op! De avond start iets later dan anders, om 19.30 uur. Om 19.45 uur begint  de lezing van Charles.               

Het programma is als volgt:  

19.30 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.45 uur: lezing Charles Esche

20.30 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.30 uur: einde bijeenkomst

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 31 januari. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

17 januari Bezoek 10 Topstukken on tour

In het Van Abbemuseum is tot 28 januari te zien de tentoonstelling Tien topstukken on tour: voor Nederland verworven dankzij de BankGiro Loterij. De werken van o.a. Rembrandt, Appel, Steen, Monet en Picasso komen uit collecties van het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, het Kröller-Müller Museum en het Mauritshuis en gaan op tournee langs zes musea in Nederland.

Alle tien de werken zijn belangrijke aanwinsten uit de periode 1999-2016 en aangekocht dankzij de steun van de deelnemers van de BankGiro Loterij en andere particulieren, fondsen, bedrijven en publiek geld. Een tour met prachtige voorbeelden van kostbare kunstaankopen in Nederland die alleen dankzij deze financiële ondersteuning gerealiseerd konden worden. 

Exclusief voor de vrienden biedt het museum gelegenheid om buiten de reguliere openingstijd, op woensdag 17 januari om 18.00u deze bijzondere presentatie te bezoeken. Conservator Diana Franssen zal een rondleiding/toelichting geven, duur ca. een uur.

Deelname is uitsluitend voor vrienden en is gratis, aanmelden is noodzakelijk en kan per mail tot 14 januari info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

4 janauri 2018 Vriendensalon

Op donderdag 4 januari zal Diana Franssen, curator van het Van Abbemuseum, in de eerste salon van 2018 vertellen over haar ervaringen in het tot stand brengen van een tentoonstelling in het Nationaal Museum van Letland in Riga en een korte toelichting geven op de reizende tentoonstelling Tien topstukken on tour: voor Nederland verworven dankzij de BankGiro Loterij, met werken van o.a. Rembrandt, Appel, Steen, Monet en Picasso, die van 6 tot en met 28 januari 2018 in het van Abbemuseum te zien is.

"YOU'VE GOT 1243 UNREAD MESSAGES. The Last Generation Before the Internet. Their Lives”.

De tentoonstelling werd geopend op 8 december en duurt tot 4 februari 2018.                                   Het is Diana’s eerste grote tentoonstelling in het buitenland. De gehele vernieuwde benedenverdieping van het mooie barokke museum stond ter beschikking.                                             Zij werkte samen met twee uit Riga afkomstige curatoren. Gedurende de afgelopen twee jaar vond een zoektocht plaats naar persoonlijke archieven, obscure collecties en vergeten kunstenaars. In deze multidisciplinaire tentoonstelling worden werken van vooraanstaande kunstenaars als William Kentridge, Irma Blank, Vija Celmins, On Kawara, Boris Lurie, Rea Nikonova, Ruth Wolf-Rehfeldt, Dayanita Singh, Harry Smith, Miroslav Tichý, Drago Trumbetaš en Jiří Valoch gecombineerd met voorbeelden van hedendaagse folklore, sociale geschiedenis en pre-digitale technologieën. De tentoonstelling bekijkt het recente verleden toen de zoektocht naar zichzelf en anderen plaatsvond in een analoge in plaats van een digitale omgeving.

 Het programma is als volgt: 

 19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing Diana Franssen

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

 

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 3 januari. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

7 december Vriendensalon

Donderdag 7 december is weer een vriendensalon avond. Onze gast is dan Bert Loerakker

Bert Loerakker (1948 Breda)is beeldend kunstenaar, woont en werkt in Helmond. Hij heeft vele tentoonstellingen in binnen- en buitenland op zijn naam staan waaronder ook in het Van Abbemuseum. Zijn werk bevindt zich in museale collecties bij banken, bedrijven en particulieren.

‘Tegenstellingen tussen een aan de natuur gerelateerd beeld en abstractie zijn al jaren een kenmerk van mijn werk; tweeluiken waarin deze twee gegevens als het ware met elkaar in gesprek gaan. Zij vullen elkaar aan of zijn echte tegenstellingen en hangen naast elkaar met een tussenruimte, die ervaren kan worden als de ruimte waar het gebeurt.

Enkele jaren geleden vindt er een verandering plaats. De panelen gaan met elkaar botsen en duiken zelfs in elkaars beeldruimte. De abstractie tast het natuur gerelateerde beeld aan door letterlijk in het landschappelijke beeld te snijden. De panelen blijven niet mee los van elkaar, maar vormen een verbinding. In de ogen van de maker blijven het toch tweeluiken.

De afgebeelde werken betekenen een keerpunt in de ontwikkeling van mijn werk.’

Het programma is als volgt:  

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing Bert Loerakker

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst 

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 6 december. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven.  

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

 

 

2 december Preview

Zaterdag 2 december vindt de opening plaats van Rasheed Araeen Een retrospectief, overzicht van 60 jaar werk.

Rasheed Araeen: Een retrospectief is de eerste overzichtstentoonstelling van de zestigjarige carrière van Rasheed Araeen (woonachtig in Londen, geboren in Karachi, Pakistan, 1935). De tentoonstelling geeft een beeld van een artistiek oeuvre dat van grote invloed is geweest op generaties van kunstenaars, schrijvers en denkers. De tentoonstelling begint met zijn vroege schilderexperimenten in Karachi in de jaren vijftig en begin jaren zestig, gevolgd door de baanbrekende minimalistische sculpturen die hij maakte toen hij zich in 1964 in Londen vestigde. De jaren zeventig en tachtig waren de periode van Araeens politieke bewustwording; uit deze periode wordt een aantal belangrijke werken te zien waarin de Britse imperialistische politiek aan de kaak wordt gesteld. In de jaren tachtig en negentig maakte Araeen werken met negen panelen in kruisvorm. Groene monochromen worden gecombineerd met fotomontages. Ze belichamen de ideologische en militaire clash tussen het Oosten en het imperialistische Westen. Tot slot wordt er een selectie van zijn nieuwe geometrische schilderijen en wandstructuren getoond. In dezelfde zaal is een versie van Araeen’s Zero to Infinity (1968 - 2017) te zien. Dit bestaat uit vierenzestig kubussen die de bezoekers zelf mogen rangschikken.

Als vriend krijg je de gelegenheid om voorafgaand aan de opening op zaterdag 2 december om 14.00u de tentoonstelling te bezoeken. Conservator Nick Aikens zal een rondleiding(Engelstalig) door de presentatie(duur ca.1 uur) geven. Mocht je voorkeur voor een Nederlandstalige rondleiding hebben, dan wordt deze gegeven door een van de Van Abbe rondleiders.

Deelname voor vrienden is gratis. Aanmelden voor de preview kan tot 30 november per mail aan info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

 

24 november 2017 Excursie Keulen

Op vrijdag 24 november bezoeken we met de vrienden de tentoonstelling 'James Rosenquist. Painting as Immersion '  in Museum Ludwig en COFA (Cologne Fine Art) in Keulen. 

James Rosenquist(1933-2017) Pop-Art kunstenaar uit de jaren '60 en collega van Warhol en Rauschenberg nam ook de consumptiewereld als uitgangspunt voor zijn oeuvre. De afmetingen van zijn werk, die hij tot het maximale probeerde op te rekken, onderscheidde hem. Het voegde daarmee, zoals hij zelf meende, 'steroïden aan de pop art' toe. De gigantische maten waren symbolisch voor de kracht waarmee Amerika zich in de nieuwe consumptiewereld probeerde te manifesteren.  Rosenquist heeft het record van (waarschijnlijk) het grootste pop art-schilderij op zijn naam staan: het bijna dertig meter lange F111, een serie van 23 panelen, genoemd naar de bommenwerper die de Amerikanen gebruikte in 'hun' Vietnamoorlog. De tentoonstelling in het Museum Ludwig omvat o.a. werk uit de collectie van de kunstenaar zelf, het Guggenheim, MoMA, Centre Georges Pompidou en Museum Museet Stockholm. 

In Museum Ludwig worden we verwelkomt  door vicedirecteur Rita Kersting. Zij geeft een korte toelichting en we bezoeken de tentoonstelling. 

Een gezamenlijke lunch gebruiken we op loopafstand in het centrum van Keulen waarna we doorgaan naar de COFA, Cologne Fine Art, een internationale kunstbeurs met nadruk op schilderkunst en design in de Koelnmesse. Deze beurs met  interessante galeriehouders en kunsthandelaren is een kleinere variant van de grote kunstbeurs die ieder voorjaar plaatsvindt.  We worden op de beurs rondgeleid door gidsen(Engels- en Duitstalig) en er is een meet & greet bij twee Nederlandse deelnemers van de beurs. Daarna  is er gelegenheid is om zelf  kennis te maken met al wat de kunstwereld van nu te bieden heeft.

Wij vertrekken per bus (Van Gerwen Munckhof Tours) vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 8.30u ’s morgens. We verwachten om ong. 19.30u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen € 70,00 inclusief busreis, twee entrees, lunch, toelichting en rondleiding.

Aanmelden voor deze reis kan tot  13 november per e-mail (info@vriendenvanabbe.nl).  Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van de aanmelding ontvang je een bevestiging en rekening of indien je per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

 

1 november 2017 Vriendensalon

Donderdag 2 november is weer een vriendensalon avond. Onze gast is dan Bas Meeuws. Hij zal vertellen over zijn werk, zijn inspiratie en werkwijze.    


Bas Meeuws is een jonge fotograaf, die het traditionele, Hollandse genre van het bloemstilleven nieuw leven inblaast. Hij componeert zijn foto’s zoals de oude meesters dat deden: bloem voor bloem. In het bloemstilleven komen al zijn interesses samen: schoonheid, natuur, technische uitdaging, betekenis en kunst. Zijn werken gaan ook over vergankelijkheid, met hun bevroren schoonheid bieden ze troost voor het verstrijken van de tijd. De boeketten op de schilderijen zijn onmogelijke constructies met bloemen uit verschillende seizoenen, de tijd wordt stil gezet. De overdadige schoonheid van de bloemen, schelpen, insecten en andere objecten in Meeuws’ werken is, heel letterlijk, scherp omlijnd en opnieuw gedefinieerd. Het is als met nieuwe ogen kijken naar vertrouwde taferelen, en ze in dat proces opnieuw waarderen. Schoonheid en natuur, techniek en historie, gelaagdheid en kunst. Meeuws weeft al deze aspecten samen tot stralende werken, prachtig gecomponeerd, met liefde bewerkt. Hij behoudt de rijkdom en luister van het verleden.

Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing Bas Meeuws

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 1 november. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

25 oktober bezoek DDW

Van 21 tot en met 29 oktober 2017 vormt Eindhoven weer het podium voor de Dutch Design Week, het grootste designevenement van Nederland!  

Ook dit jaar organiseren wij speciaal voor de vrienden rondleidingen bij twee presentaties DDW op locatie in Eindhoven op woensdag 25 oktober.We starten al vóór de officiële openingstijd van de DDW om 10.00u bij Atelier NL, Bergmannstraat 76,  Eindhoven.

Atelier NL(Lonny van Rijswijk en Nadine Sterk) is dit jaar ambassadeur van DDW 2017. In hun studio in de Bergmannkerk is de presentatie To See a World in a Grain of Sand @ Hallenweg’ te zien, waar de wereld in glas te zien is. Atelier NL verzamelt sinds 2010 op verschillende locaties in Europa wild zand van duinen, stranden, wadden, rivieren, bergen en groeves. Zij volgden het pad van de oude Romeinse glashandelaren. Ze namen monsters van vele zandsoorten, brachten deze in kaart, rubriceerden ze in speciale zandkisten en voerden ruim duizend proeven uit. Uiteindelijk slaagden ze erin om lokaal, ‘wild’ zand om te smelten in unieke objecten van glas. Hun doel: een glashelder beeld scheppen van ons rijke landschap. Van roestbruin tot zee blauw. Van grasgroen tot asgrijs.

http://www.ddw.nl/evenement/1061

Aansluitend bezoeken we in De Fabriek, Baarstraat 38, ‘Re-exhibiting Museum Of Moving Practice’. Een expositie van studenten van LUCA School of Arts textiledesign uit Gent, België. LUCA Textiel is een academische bachelor en master opleiding en is geassocieerd met de KU Leuven. De opleiding benadert Textiel Ontwerp vanuit een breed perspectief: design, kunst en de cross-overs daartussen. Speciaal voor de vrienden zullen exposerende studenten van LUCA aanwezig zijn en ons rondleiden. Start ca. 10.30u-10.45u.

http://www.ddw.nl/evenement/1184

Deelname voor vrienden is gratis. Aanmelden kan tot 22 oktober per mail info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je bericht.

 

 

 

 

 

 

 

20 oktober 2017 Rondleiding Traces #1: Beyond Generations

De tentoonstelling Traces #1: Beyond Generations in het Van Abbemuseum toont werk van verschillende generaties ontwerpers die studeerden aan Design Academy Eindhoven. In aanloop naar haar 75-jarige jubileum kijkt Design Academy - opgericht in 1947 - terug op de sporen die zij naliet in de samenleving. Beyond Generations is de eerste in de serie Traces; vijf opeenvolgende tentoonstellingen in het Van Abbemuseum. 

De inhoud van het begrip design verandert voortdurend. Elke generatie ontwerpers ontwikkelt een eigen invulling, van nuttige functionaliteit tot luxe schoonheid. Veel jonge ontwerpers benaderen design inmiddels als een vorm van politieke en maatschappelijke interventie. Met de tentoonstellingsreeks Traces onderzoekt Design Academy Eindhoven de komende vijf jaar de sporen die zij heeft nagelaten in de stad, de regio, het land, de wereld, en in de ontwerpdiscipline zelf.

Traces #1: Beyond Generations toont hoe generaties ontwerpers de afgelopen 70 jaar visies  ontwikkelen en het vakgebied veranderen door met elkaar in gesprek te gaan. Rond acht kernthema’s worden hun dialogen tastbaar gemaakt. Werken uit de collectie van het Van Abbemuseum fungeren als maatschappelijke en culturele spiegel. De acht kernthema's zijn: professioneel beeld, democratische ruimte, sociale transformatie, systeemdenken, vrije vorm, conceptuele reflecties, verhalende ruimtes en mens zijn. Als vriend kun je deelnemen aan een rondleiding door de tentoonstelling op vrijdag 20 oktober om 15.00u(duur ca.1 uur). Deelname voor vrienden is gratis. Aanmelden kan tot 15 oktober per mail info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvang je bericht.

 

Oktober 2017 tot en met januari 2018 Thuis in Van Abbe

Op initiatief van Reinier van Abbe, bestuurslid van onze vriendenvereniging, is de Thuis in het Van Abbe lezingenreeks en speciale Kinderkunstclub gelanceerd met als doel het werven van nieuwe Vrienden.

De reeks van 4 interactieve lezingen loopt van oktober tot en met januari 2018, op donderdagavond of zaterdagmorgen. De nadruk ligt op de jongere generatie met (jonge) kinderen;  tegelijk met de lezingen op zaterdagmorgen kunnen hun kinderen meedoen aan een speciale Kinderkunstclub.

Informatie over Thuis in het Van Abbe is te vinden op de link  website Van Abbemuseum. 

Het idee is het werven van nieuwe Vrienden, maar voor bestaande Vrienden is het ook mogelijk om samen met iemand die nog geen lid is, deel te nemen aan de lezingenreeks. In dat geval betaalt men slechts 1x deelname kosten, dus twee voor de prijs van één(totaal €70,-!).

Bij het kopen van 2 tickets, 1 voor jezelf en 1 voor de nieuwe vriend (Thuis in het Van Abbe lezingenreeks donderdagavond of Thuis in het Van Abbe lezingenreeks zaterdag) bij de vraag “Heb je een promo-code?” de volgende code gebruiken: VRIEND2017. Dan wordt automatisch het bedrag gehalveerd, dat wil zeggen 50% korting toegepast. De nieuwe vriend wordt dan tevens automatisch lid van de Vrienden Van Abbemuseum tot en met 31 december 2018.

 

5 oktober 2017 Vriendensalon

Donderdag 5 oktober is weer een vriendensalon avond. Onze gast is dan Wietse Coppes.

 

Mondriaan en Fotografie

 

Een tot op heden onderbelicht aspect in de studie naar leven en werk van Mondriaan betreft de fotografie. Zijn er van Vincent van Gogh maar twee (portret)foto’s bewaard gebleven, van Mondriaan beschikken we over vele tientallen portret- en atelierfoto’s. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren steeds meer in opdracht van Mondriaan vervaardigde fotografische reproducties opgedoken van zijn werk. Deze vinden mondjesmaat hun weg naar publicaties over de kunstenaar, maar er bestaan nauwelijks studies naar (delen van) deze fotocollectie.

En dat terwijl de foto’s zo’n belangrijke bron zijn voor de studie naar zijn leven en oeuvre. Ook over de verhouding van Mondriaan tot de fotografie is nog maar weinig bekend.

Deze aspecten staan centraal in de lezing van Wietse Coppes, conservator Mondriaan & De Stijl van het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.  

Het programma is als volgt:  

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing Wietse Coppes

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 4 oktober. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

21 september Presentatie tweede kunstwerk Kunst map

Donderdag 21 september in de Bibliotheek van het Van Abbemuseum wordt de tweede bijdrage aan onze Kunst map van Rogier Arents gepresenteerd.

Rogier Arents is designer en grafisch ontwerper. Zijn passie is beelden te creëren en daarmee grafisch werk en installaties te ontwerpen.  In zijn jeugd toonde hij interesse in sport, spel en creativiteit. Na zijn afstuderen aan de middelbare school in 2004 met het profiel Natuur en Gezondheid, gaat hij studeren aan de technische universiteit in Delft, waar zijn interesse voor natuur en gezondheid zich verder kon ontwikkelen.  Toch voelde hij een behoefte voor een meer artistieke aanpak en ging verder met zijn opleiding aan de Design Academy in Eindhoven, waar hij in 2012 afstudeerde en daarna zijn eigen designstudio opzette.

Arents is gefascineerd door de overdracht van kennis en de betekenis van de afbeelding binnen de wetenschappelijke disciplines. Werkend in een breed scala van media met inbegrip van grafische kunst, ontwerp en de interactieve installatie, streeft Arents naar het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en het publiek. Hij heeft een aantal projecten ontwikkeld waar wetenschappelijke kennis wordt vertaald naar een beeldtaal die meer toegankelijk is voor het publiek. Bijvoorbeeld, het project geheim signalen: een korte film die door de machine vervaardigde tekeningen gebruikt ter illustratie van de ontdekking van een verdedigingssysteem van de plant. Momenteel ontwikkelt Arents innovatieve methoden van visualisatie door grafische en interactieve onderzoeksmethoden toepast met analoge en digitale technieken. Hij verrijkt zijn onderzoek door samen te werken met natuur- en computer wetenschappers. Het resultaat van deze samenwerking in projecten zoals hart kalligrafie, waarin nieuwe biometrische technologieën worden samengevoegd met traditionele Chinese kalligrafie, zijn abstracte portretten van onbewuste processen van het menselijk lichaam.

Rogier Arents woont en werkt in Rotterdam. Hij werkt samen met de Universiteit van Maastricht, de TU/e in Eindhoven, Wageningen University en research, Contempory Wild, New Window, De Nederlandse Hartstichting en Firmhouse SDtM.

Rogier Arents exposeerde onder andere in het Rijksmuseum te Amsterdam, bij Printlab Daglicht, het Museum of Modern Art in Ljubljana, The Dutch design Week Eindhoven.

Programma:

18.45u                  ontvangst Bibliotheek Van Abbemuseum

19.00u                  welkom

19.05u                  presentatie Rogier Arents

19.30u                  borrel

20.00u                  einde

Aanmelden voor 15 september naar info@vriendenvanabbe.nl o.v.v. naam en aantal personen.

10 september Bezoek Kazerne

In de Kazerne Paradijslaan 2 /8 Eindhoven is van 2 september tot 1 oktober weer een editie van APPÈL te zien, APPÈL SOLO.  Ditmaal met 19 solopresentaties van kunstenaars. Getoond wordt een grote variëteit aan hedendaagse kunstenaars(o.a. Jeroen Allart, Hans Boer, Eelco Brand, Joop van Deventer, Les Deux Garçons, Frans Franssen, Bo de Jong, Matijs van de Kerkhof, Sanne Nies, Nikkie le Nobel, Ernest Potters, Marieke van der Schaar, Sjef Voets en Albert Zwaan). Initiatiefnemer Peter Koopmans verzorgt met enkele kunstenaars speciaal voor de vrienden van het Van Abbemuseum op zondag 10 september om 15.00u een rondleiding langs de “highlights” van APPÈL .

Ontvangst door Annemoon Geurts van de KAZERNE  en Peter Koopmans, initiatiefnemer, in het Café van de Kazerne om 15.00u, duur ca een/anderhalf uur. Aanmelden kan tot 7 september info@vriendenvanabbe.nl.

7 september Vriendensalon

                             

Donderdag 7 september start het nieuwe seizoen van de Salon van de Vrienden van het Van Abbemuseum. We doen dat met een bijzondere gast: het Nederlands Steendrukmuseum.

Het Nederlands Steendrukmuseum is gevestigd in Valkenswaard. Het museum bezit een prachtige collectie lithografische kunstwerken. Vanaf het moment dat Alois Senefelder het procedé in 1798 ontwikkelde hebben kunstenaars prachtig werk met deze techniek kunnen maken. In het museum kunt u, naast speciale tentoonstellingen, daarmee kennis maken. De hedendaagse offsetdruk en zelfs de microchip was er zonder deze uitvinding niet gekomen. Het Nederlands Steendrukmuseum initieert en ondersteunt onderzoek naar de Nederlandse geschiedenis van de lithografie en steendruk. Ook het opsporen, inventariseren, ontsluiten, conserveren en toegankelijk maken van aan de steendruk en lithografie gerelateerd erfgoed in Nederland en daarbuiten, behoort tot het aandachtsveld van het Nederlands Steendrukmuseum. Behalve de techniek kunt u in het museum de artistieke ontwikkeling van de lithografie volgen. Men bezit werken van onder andere belangrijke Franse prentkunstenaars zoals Toulouse Lautrec, maar ook van Nederlandse kunstenaars, waarvan Jan Toorop met zijn prent van de 'Delftse Slaolie' erg bekend is. Tevens organiseert het museum workshops in het museumatelier. Deze goed geoutilleerde werkplaats wordt ook door verschillende kunstenaars gebruikt.

Tijdens de Salonavond houdt de conservator en oprichter van het museum Peter-Louis Vrijdag een korte inleiding over de technische aspecten van de steendruk. Daarna wordt op een kleine handpers gedemonstreerd hoe een litho gedrukt wordt. Afsluitend houdt Lisette Almering een beschouwing over de artistieke ontwikkeling van de lithografische prentkunst.

Wij hopen een bijzondere avond met een bijzondere ontmoeting te mogen aanbieden.


Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing Peter-Louis Vrijdag en Lisette Almering

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Voor vrienden gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 6 september. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

september/oktober ART CLASS 2017 Bring a new friend

ART CLASS 2.0

Voor de kunst zijn meningen niet interessant, vragen des te meer. In een wereld die op zoek is naar een nieuw houvast heeft het grote verhaal plaatsgemaakt voor een veelheid aan opvattingen en stijlen naast elkaar. De vragen die hieraan ten grondslag liggen zijn echter nog altijd dezelfde. Wie zijn we en waar zijn we? Maar ook: waar vinden we het cement waarmee we aan een samenleving kunnen bouwen?

De kunst van nu toont een wereld op drift. Nooit eerder was er zoveel welvaart en vrijheid, toch ervaren we een steeds sterker gevoel van beklemming en onzekerheid. In een geglobaliseerde wereld staat de open, vrije samenleving onder druk en nemen nieuwe spelers het voortouw. Meningen genoeg maar niemand die weet waar het heen gaat.

Thomas Hirschhorn, Outgrowth, 2005

BRING A NEW FRIEND: SHARE + ENJOY + LEARN In een nieuwe reeks Art Class-lezingen presenteert Ko van Dun exclusief voor de vrienden van het Van Abbemuseum de kunst van de eenentwintigste eeuw in de volle breedte van haar ontwikkeling: van de spektakelwerken van Cai Guo Xiang en Olafur Eliasson tot persoonlijke uitingen van relatief onbekende kunstenaars, van gevestigde namen als Damien Hirst en Ai Weiwei tot troonpretendenten als Danh Võ en Ragnar Kjartansson. Geniet en leer van deze nieuwe ART CLASS 2017. Als je een nieuwe VRIEND of VRIENDIN voor het Van Abbemuseum meeneemt betaal je samen voor de prijs van 1 persoon.


WAT- WAAR -HOE• Data: zaterdag 9 september, zaterdag 30 september en zaterdag 7 oktober van 14.00u tot 16.00u locatie Auditorium Van Abbemuseum.


• Kosten 75,- per persoon.
• Kosten 75,- mét een nieuwe Van Abbemuseum-vriend, dus € 37,50 per persoon.
De nieuwe vriend is al direct vriend van het Van Abbemuseum en kan ook direct van alle voordelen genieten:
o Art Class 2.0
o Vrije entree Van Abbemuseum
o Uitnodigingen openingen en nieuwe exposities Van Abbemuseum
o Salonavonden met top sprekers
o Meet&greet met kunstenaars
o Rondleidingen
o Gratis lid tot en met 31 december 2017
o Betaling lidmaatschap na 1 januari 2018
• Aanmelden kan tot 15 augustus via info@vriendenvanabbe.nl (o.v.v. naam, adres, telefoonnummer, email).

Van 5 t/m 8 juli 2017 brengen we met de vrienden een vierdaags bezoek aan de dOCUMENTA (14) in Kassel en Skulptur Projekte Mϋnster in Duitsland. 

Om de vijf jaar is de Documenta in Kassel een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor hedendaagse kunst uit de hele wereld. De tentoonstelling duurt precies honderd dagen en strekt zich uit over de hele stad. De Documenta wordt in 2017 voor de veertiende maal gehouden van 10 juni tot 17 september 2017. En voor de eerste maal zal er ook in Athene een documenta expositie te zien zijn.

De Poolse kunstcriticus en curator Adam Szymczyk is aangesteld als artistiek leider van dOCUMENTA (14). Szymczyk is directeur van de Kunsthalle Basel en was onder meer curator van de vijfde Berlijn Biënnale (2010). Hij koos voor Athene  vanwege de geografische identiteit en immigratieproblematiek van Griekenland. Het thema is dan ook ‘Documenta 14: Learning From Athens’. dOCUMENTA (14) richt zich op de politieke en economische wereldproblemen van vandaag,  die gevoelens van ontheemding, onthechting en onteigening veroorzaken. Diverse kleine en grote verhalen illustreren hoe minderheden, vluchtelingen en gewone mensen zich nergens nog thuis voelen. 

De laatste dag van onze reis bezoeken we  de tienjaarlijkse manifestatie Skulptur Projekte in Mϋnster. Voor de vijfde de maal worden kunstenaars uitgenodigd om werk te creëren in openbare ruimten met name 3-dimensionale kunst voor Skulptur Projekte. Artistiek leider van de expositie is Kaspar König, directeur van Museum Ludwig in Keulen. Deelnemers zijn dit jaar o.a. Maria Pask en Suchan Kinoshita, Gustav Metzger, Bruce Nauman, Rosemarie Trockel, Thomas Schütte, Mark Wallinger, Mike Kelley en Guillaume Bijl. Net als in 1977, 1987 en 1997, doet Skulptur Projekte onderzoek naar de wisselwerking tussen de kunsten, de stad en het publiek.

De organisatie van onze reis is in handen van De Gouden Engel te Nijmegen (tel. 024 3788872). De reissom bedraagt  €490,- per persoon. Toeslag 1-persoons kamer:  € 130,-. Voor niet vrienden geldt een toeslag van € 40,-. De reis is:

Inclusief:

·      drie overnachtingen (+ ontbijt) in 4-sterren-hotel Golden Tulip Hotel Reiss

op basis van verblijf in een 2-persoonskamer; het hotel  ligt in het centrum van Kassel. Documenta locaties en restaurants liggen op loopafstand.

·      vervoer per luxe touringcar Eindhoven – Kassel v.v.

·      Inhoudelijke begeleiding door Fien Diepstraten, kunsthistorica en Frank Malcorps, museumdocent en gids Van Abbemuseum met gebruik van rondleidingsysteem(oortjes)

·      tweedaagse toegangskaart Documenta

Exclusief:

·         overige maaltijden

·         reis- en/of annuleringsverzekering

Indien u belangstelling heeft voor deze reis kunt u contact opnemen met  het vriendenbureau( 040-2381032 of info@vriendenvanabbe.nl) en sturen wij het inschrijfformulier en het reisprogramma toe.

23 juni Rondleiding Journeys without Arrivals

Op dit moment is in het Van Abbemuseum de tentoonstelling ‘ Journeys without Arrivals’ van de Chinese kunstenaar Qiu Zhijie te zien. Het is een indrukwekkend overzicht van zijn kalligrafische werken, tekeningen, video’s, installaties en foto’s  vanaf 1985 tot nu.

Qiu Zhijie is filosoof, kunstenaar en sociaal historicus. Al op jonge leeftijd had hij interesse in  westerse filosofie en de Chinese geschiedenis.  De versmelting van deze twee aandachtsgebieden vormt de basis voor zijn conceptuele kunst waarbij hij gebruik maakt van traditionele Chinese beelden en ambachten, zoals kalligrafie en papierrollen. In zijn reis door een snel veranderende wereld onderzoekt hij de impact die de westerse wereld de afgelopen vijftien jaar heeft gehad op de Chinese cultuur. Als bruggenbouwer vraagt hij begrip voor culturele verschillen en toont dit door westerse en oosterse tradities te combineren.

In tegenstelling tot veel andere kunstenaars woont Qiu Zhijie nog steeds in China. Zijn subtiele kritiek op het politieke systeem verbindt hij met de ambachtelijke tradities die China rijk is. De kleuren en materialen die hij gebruikt in combinatie met oude ambachten zijn een feest voor het oog. In deze tentoonstelling laat het Van Abbemuseum het beste van twee culturen zien.

Als vriend kun je deelnemen aan een rondleiding door de tentoonstelling op vrijdag 23 juni om 15.00u(duur ca.1 uur). Deelname voor vrienden is gratis. Aanmelden kan tot 15 juni per mail info@vriendenvanabbe.nl.

Na aanmelding ontvang je bericht.

16 juni 2017 Excursie naar Kroller Muller Museum

Vrijdag 16 juni bezoeken we met de vrienden het Kröller-Müller Museum in Het Nationale Park De Hoge Veluwe in Otterlo.

Jean (Hans) Arp (1886-1966) is een van de meest innovatieve en invloedrijke kunstenaars van de Europese avant-garde. Hij was mede oprichter van de dada-beweging.

Het Kröller-Müller organiseert een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk.  Arp begon zijn carrière als dichter. Later werkt hij als schilder, beeldhouwer en graficus. In de tentoonstelling is de wisselwerking te zien  tussen beeldende kunst en poëzie en de humor en speelsheid in zijn werken. Te zien zijn 80 objecten; sculpturen, reliëfs en werken op papier, poëzie, geschriften en publicaties. Tot Arps omvangrijke netwerk behoorden onder andere Theo van Doesburg, oprichter van De Stijl. Samen met Van Doesburg en zijn echtgenote Sophie Taeuber-Arp werkte Arp aan een groot project: herontwerp van het interieur van amusementspaleis de Aubette in Straatsburg. In een aparte sectie wordt aandacht besteed aan deze ontwerpen.                                            

Ook te zien in het Kröller-Müller Museum is werk van Ger van Elk (1941-2014). Van Elk wordt gezien als een van de pioniers van de conceptuele kunst in Nederland, samen met zijn generatiegenoten Jan Dibbets, Marinus Boezem en Stanley Brouwn.  Anders dan bij de ‘strenge’ conceptuele kunst speelt voor Van Elk, naast het idee, de uitvoering van een kunstwerk een belangrijke rol.                                                     

Tot de vaste collectie van het museum behoort  de op één na grootste Van Goghverzameling ter wereld: bijna 90 schilderijen en ruim 180 tekeningen, die in wisselende opstelling te zien is. Daarnaast omvat de collectie topstukken van moderne meesters als Claude Monet, Georges Seurat, Pablo Picasso en Piet Mondriaan. De beeldentuinen toont ruim 160 sculpturen van kunstenaars als Aristide Maillol, Jean Dubuffet, Oldenburg, Marta Pan en Pierre Huyghe.                                                                                         

Een gezamenlijke lunch gebruiken we in museumrestaurant Monsieur Jacques. Wij vertrekken per bus vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 9.00u ’s morgens. We verwachten om ca. 18.00u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen € 70,- inclusief busreis, entree(inclusief entree voor het park), lunch en rondleiding door museum en beeldentuin(1½ u). Voor MK houders  €60,-.                                                                                          

Aanmelden kan tot 1 juni per e-mail(info@vriendenvanabbe.nl) met vermelding wel/niet van een museumkaart en telefoonnummer. Na ontvangst van de aanmelding sturen wij een bevestiging en rekening of bij incassobetaling, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

1 juni Vriendensalon

Donderdag 1 juni is weer een vriendensalon-avond. Onze gast die avond is Reinoud van Vught. Hij zal een lezing verzorgen over zijn kunstenaarschap. 

Reinoud is al jaren professioneel kunstschilder. In juni wordt een editie van 25 werken verkocht via Museum De Pont met allen unieke werken. Voor de vrienden maakt Reinoud een editie die in 2018 zal worden toegevoegd aan de kunstmap van de vrienden.

In de schilderijen van Reinoud van Vught krijgen de verf en het toeval alle kans. Momenten waarop hij de verf uitgiet en slechts een vrije intuïtieve regie over de uitstomende materie voert, worden afgewisseld door meer nadrukkelijke ingrepen. Van Vught vindt zijn inspiratie in de natuur en in de traditie van de schilderkunst.

Als één van de kunstenaars van de Tilburgse School (waaronder ook Marc Mulders) grijpt de kunstschilder terug op elementen uit de natuur. De organische en florale motieven die hij creëert, soms letterlijk en soms heel abstract, worden gevormd door grillige verfsporen en uitgegoten verf in warme kleuren.

Reinoud heeft al veel exposities in het hele land gehad en zijn werk is onder meer te vinden in het Rijksmuseum in Amsterdam, het Frans Hals Museum te Haarlem, het Noordbrabants Museum in Den Bosch en De Pont in Tilburg. Tegenwoordig woont en werkt Van Vught in zijn geboorteplaats Goirle. 

Het programma is als volgt:  

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Reinoud van Vught

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Vrienden hebben gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 31 mei. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven.  

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

 

11 mei Vriendensalon

 

In verband met Nationale Dodenherdenking op donderdag 4 mei wordt onze vriendensalon verzet naar 11 mei.                                                         

                                             VORM + VERVORM’ een lezing over haar kunstenaarschap

 Donderdag 11 mei is een vriendensalon-avond. Onze gast die avond is Helmie Brugman, beeldend kunstenaar; zij woont en werkt in Eindhoven. Helmie Brugman (Venlo, 1957) maakte aanvankelijk monumentale abstracte keramische beelden, die vaak bestonden uit verschillende elementen. Herhaling en ritmiek speelden daarbij een belangrijke rol. Sinds 2004 heeft haar werk zowel uiterlijk als inhoudelijk een verandering ondergaan. Haar jeugd in Limburg en vooral het aan beelden zo rijke katholicisme en bezoeken aan Rome op jonge leeftijd, zijn van grote invloed geweest op dit thema: de kwetsbaarheid van het bestaan. Helmie reduceert het leven tot een bijna wiskundige formule: liefde + lijden = leven. Haar Piëta’s (2004-2008), zijn gebaseerd op een simpel souvenir van de beroemde Piëta van Michelangelo. In 2014 exposeerde Brugman tijdens de solotentoonstelling ‘Who Cares’ in de Cacaofabriek in Helmond haar installatie: The Terracotta David’s. De Davids roepen associaties op met Plato’s ideeënwereld. Al het aardse is slechts een afgietsel. Juist in zijn materiële concreetheid weet het beeld te ontroeren en roept het existentiële vragen op, maar stelt tevens de idealisering en maakbaarheid van ons bestaan ter discussie. Helmie Brugman werkt veel met klei in combinatie met andere materialen, in 2 en 3 dimensionale technieken, zoals zeefdruk, fotografie, videobeelden en performances. Brugmans installaties en beelden worden zowel nationaal als internationaal geëxposeerd. Tijdens deze lezing vertelt ze ook over haar bezoek aan Zuid Korea waar ze deelneemt aan Gyeonggi International Ceramic Biennale 2017.

 Het programma is als volgt: 

 19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Helmie Brugman

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl tot en met woensdag 10 mei. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 

 

Donderdag 6 april is weer een vriendensalon-avond. Onze gast die avond is Hans Robertus

                           'Als Kalff zou hebben geweten waar hij aan was begonnen ....'

Hans Robertus was na zijn studie aan de Academie Industriële Vormgeving Eindhoven werkzaam als ontwerper. Tijdens de periode dat hij bij Océ van der Grinten werkte, ontving hij samen met Louis Lücker en John Lippinkhof (ontwerpteam Océ van der Grinten) de prestigieuze Kho Liang Ie Prijs. In 1991 trad hij in dienst van Philips Design waar hij leidinggevende functies vervulde. In 2010 werd hij directeur van de Dutch Design Week en creatief directeur van Design Coöperatie Brainport. In 2013 trad hij toe als partner van Holland Branding Group en World Design Forum in Eindhoven en strategisch partner bij Design Link in Amsterdam. Onder de titel 'Als Kalff zou hebben geweten waar hij aan was begonnen ....', gaat het verhaal van Hans Robertus over de ontwikkeling van het vakgebied Design en de strategische impact van de rol van designers bij innovatie processen. De rol van designers evolueerde in de loop van de tijd van ontwerper van mooie en functionele objecten tot een motiverende en stimulerende rol in het nadenken over de functie van ontwerpen en de invloed daarvan op het denken over maatschappelijke processen. In zoverre sluiten zijn ideeën aan bij de beleidsmatige opvattingen die het Van Abbemuseum heden ten dage uitdraagt. Vanuit zijn lange ervaring bij Philips Design maakt Hans een wandeling vanuit de tijd van Louis Kalff als grondlegger van vormgeving bij Philips, naar design research programma’s [probes] zoals die vandaag de dag worden opgezet vanuit 'zijn' World Design Forum.  

Het programma is als volgt:   

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Hans Robertus

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst 
Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 5 april. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven. 


Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

 

 

24 maart Excursie Gemeentemuseum Den Haag

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de  kunstbeweging De Stijl in Leiden is opgericht. Nederland viert dit met het feestjaar Mondrian to Dutch Design 100 jaar De Stijl en tal van tentoonstellingen. 

Op vrijdag 24 maart 2017 brengen we met de vrienden een bezoek aan Gemeentemuseum Den Haag over de ontstaansgeschiedenis van een nieuwe kunst die de wereld voorgoed heeft veranderd. De tentoonstelling Piet Mondriaan en Bart van der Leck De uitvinding van een nieuwe kunst vertelt het verhaal van de vriendschap en wederzijdse beïnvloeding tussen twee schilders die heeft geleid tot het inhoudelijk fundament van De Stijl. 

Van der Leck en Mondriaan zijn er allebei van overtuigd dat er een nieuwe kunst voor een moderne wereld moet komen. Van der Leck bouwt voort op zijn ervaringen als glasschilder en zijn bewondering van de simpele vormgeving van Egyptische kunst. Mondriaan is direct geboeid door het kleurgebruik van Van der Leck. Van der Leck op zijn beurt is onder de indruk van Mondriaans zoektocht naar abstractie. In navolging van Mondriaan begint hij zijn doeken ook ‘composities’ te noemen en durft hij de figuratie los te laten. Niet eerder waren de onderlinge relatie en blijvende invloed van Mondriaan en Van der Leck onderwerp van een tentoonstelling. De presentatie ontrafelt het verhaal van de vriendschap aan de hand van schilderijen, historische foto’s en ander archiefmateriaal met prachtige bruiklenen uit het Museum of Modern Art (MoMa) en het Solomon R. Guggenheim Museum.

U kunt deelnemen aan een rondleiding door deze Stijl presentatie. Een gezamenlijke lunch gebruiken we in Restaurant Gember naast het Gemeentemuseum. Wij vertrekken per bus vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 8.45u ’s morgens. We verwachten om ca. 18.00u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen € 62,50 inclusief busreis, entree, lunch en rondleiding. Voor MK houders  € 48,-.

Tot 1 maart kunt u zich aanmelden per e- mail(info@vriendenvanabbe.nl), ovv naam, telefoonnummer, MK ja/nee. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en rekening of indien u per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

 

 

23 maart Presentatie eerste prent Kunstmap

Donderdag 23 maart is de eerste bijeenkomst van onze Kunst map in de Bibliotheek van het Van Abbemuseum. Alle 66 kopers van de map worden die avond uitgenodigd om het eerste werk en de foedraal in ontvangst te nemen. Ook geïnteresseerde vrienden zijn van harte welkom.
De eerste prent  is gemaakt door kunstenaar Bram Hermens. Hij zal een toelichting geven op zijn werk. Bram Hermens is in het Van Abbemuseum vooral bekend door zijn monumentale werk 'Bactrius' dat hij maakte in Het OOG. Wij vinden het dan ook verheugend dat hij de eerste kunstenaar is die met zijn werk in de Kunst map vertegenwoordigd is en ook omdat hij als kunstenaar zo direct met het museum en met Eindhoven verbonden is.
Programma:
18.45u                  ontvangst Bibliotheek Van Abbemuseum
19.00u                  welkom
19.15u                  toelichting Bram Hermens
19.30u                  borrel
20.00u                  einde
Aanmelden voor deze avond kan tot 15 maart info@vriendenvanabbe.nl.

2 maart Vriendensalon

Donderdag 2 maart is weer een vriendensalon-avond. Onze gast die avond is Willem Jan Renders, conservator van het Van Abbemuseum.

Malevitsj en de De Kunstschool van het volk in Vitebsk, 1918-1922

Willem Jan Renders is verbonden als conservator Russische kunst aan het Van Abbemuseum. In de afgelopen jaren is hij van groot belang geweest voor het onderzoek en de organisatie van tentoonstellingen rond El Lissitzky. Momenteel leidt hij onder andere projecten die resulteren in de bibliotheektentoonstellingen. Zijn kennis van de Russische cultuur en taal stellen hem in staat om het historisch cultuurgoed van Rusland een eigen plaats te geven in het Van Abbemuseum.

In 2016 verscheen een belangrijke uitgave van de brieven en documenten die toebehoorden aan Malevitsj. Niet alleen inhoudelijk, maar ook wat betreft vormgeving is dit een belangrijke en interessante bibliofiele uitgave. In zijn lezing voor de Vrienden gaat Willem Jan in op deze recent gepubliceerde uitgebreide uitgave van brieven en documenten van kunstenaar Kazimir Malevitsj, in 2016 aangekocht voor de bibliotheek van het Van Abbemuseum met steun van de Vrienden. Vervolgens bespreekt hij waarom een dergelijk bronnenboek van nut is bij de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Chagall, Lissitzky, Malevitsj – De Kunstschool van het Volk in Vitebsk, 1918 – 1922’. Deze tentoonstelling opent op 28 maart 2018 in Centre Pompidou in Parijs. Samen met zijn Franse collega Angela Lampe is Willem Jan Renders de curator van deze tentoonstelling.
Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Willem Jan Renders

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 1 maart. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn van harte welkom. Graag bij aanmelding opgeven.  

Klik op de volgende link voor verslagen van eerdere salonavonden:

https://vanabbemuseum.nl/vrienden/vrienden-vereniging/vriendenblog/

 

Donderdag 2 februari is weer een vriendensalon-avond. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Onze gast die avond is Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum. 

In 2015 is Charles mentor geweest van een aantal jonge Indonesische curatoren voor de Biënnale van Jakarta met als titel ‘Neither forward nor Back’(http://jakartabiennale.net/en/curatorial/).

Deze biënnale heeft Charles’ interesse in Indonesië en de Nederlands koloniale geschiedenis verder aangewakkerd. Dit uit zich onder andere in het nieuwe project van Lidwien van de Ven dat aanstaande zaterdag geopend wordt in het museum als onderdeel van De Collectie Nu (https://vanabbemuseum.nl/programma/programma/lidwien-van-de-ven/). Momenteel is Charles bezig met de voorbereidingen voor een tentoonstelling over Indonesië die eind 2017 te zien zal zijn in BOZAR Brussel.

In zijn lezing zal Charles de ontwikkeling van de nieuwe kernwaarden van het museum onder andere verbinden met zijn ervaringen in Indonesië.  

Het programma is als volgt:   

19.15 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.30 uur: lezing door Charles Esche

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst 

Graag nodigen wij u voorafgaand aan de salon uit om 18.30u in het leslokaal van het Van Abbemuseum voor een korte informatieve bijeenkomst, waarin het  bestuur van de Vriendenvereniging u wil informeren over de financiële bijdrage van de vrienden aan het Van Abbemuseum voor 2017 en komende jaren.  

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 1 februari. Wilt u vermelden of u ook de informatiebijeenkomst bijwoont?

Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding opgeven.  

 

5 januari 2017 Vriendensalon

Donderdag 5 januari 2017 is de eerste vriendensalon in het nieuwe jaar. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.  

                   Nieuwe collectiepresentatie in 2017 

In 2017 maakt de huidige collectiepresentatie in het Van Abbemuseum  ‘De collectie nu’ plaats voor een nieuwe opstelling met de collectie. Hoe gaat deze presentatie eruit zien? Welke uitgangspunten liggen eraan ten grondslag? Welke uitdagingen kent het nieuwe plan? Achter de schermen zijn medewerkers van het museum al geruime tijd druk bezig met de voorbereidingen. Samen met de vormgevers Can en Asli Altay wordt een groot deel van de Nieuwbouw veranderd in een dynamische tentoonstelling waar plaats is voor een wisselend programma dat samen met groepen bezoekers zal worden ingevuld. Op 5 januari licht Christiane Berndes, conservator en hoofd collecties Van Abbemuseum , een tipje van de sluier op en gaat met u hierover in gesprek. 

Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Christiane Berndes

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag  4 januari. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden. 

Klik op de volgende link voor verslagen  van eerdere salonavonden: http://libraryblog.vanabbe.nl/category/vrienden-van-abbemuseum/

9 december 2016 Rondleiding Positions #3

Zaterdag 3 december aanstaande opent de tentoonstelling Positions #3 . In 2014 is het Van Abbemuseum begonnen met de meerjarige tentoonstellingsreeks Positions, waarbij de stem van de kunstenaar centraal staat. Het is een jaarlijks ontmoetingspunt voor verschillende artistieke en intellectuele statements. Positions #3 presenteert het werk van vier kunstenaars; Rossella Biscotti, Duncan Campbell, Maryam Jafri en Natasja Kensmil. Zij maken gebruik van zeer verschillende beeldende disciplines, variërend van schilderijen en prenten, film, objets trouvés tot ruimte-gebonden installaties. Hun werkwijze is verwant aan methodes uit geschiedschrijving en het sociaalwetenschappelijk onderzoek. De kunstenaars zoeken naar sporen uit het verleden om deze te testen op hun waarde voor het heden. Rossella Biscotti (Molfetta, Italië, 1978) richt zich in haar werk, installaties, op vergeten sociale en politieke gebeurtenissen. Via zorgvuldig vooronderzoek brengt zij met haar reconstructies deze verhalen opnieuw in circulatie. Ze toont de relevantie ervan voor het heden. De films van Duncan Campbell (Dublin, Ierland, 1972) nemen een specifieke historische gebeurtenis en de mensen en objecten die ermee te maken hadden tot onderwerp. Zijn films bestaan uit een collage van archiefopnames, nieuw documentair materiaal en gefingeerde filmdelen. Maryam Jafri (Karachi, Pakistan, 1972) speelt in haar fotoanalyse met feit en fictie. Nauwkeurig worden onderwerpen ingekaderd, opnieuw gecomponeerd, herbenoemd of tegenover elkaar geplaatst. Natasja Kensmil (Amsterdam, Nederland, 1973) gebruikt in haar schilderijen en zeefdrukken op zijde citaten uit de (kunst)geschiedenis om de relatie tussen het heden en het verleden scherp te stellen. Als vriend kunt u deelnemen aan een rondleiding door de tentoonstelling op vrijdag 9 december  om 15.00 uur door conservator Diana Franssen(duur ca.1 uur). Deelname is gratis.

Aanmelden kan tot 2 december per mail aan info@vriendenvanabbe.nl.

1 december 2016 Vriendensalon

Donderdag 1 december 2016 zal weer een 'vriendensalon' avond zijn. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

 

                                                     Archief JCJ VANDERHEYDEN

 

Onze gast is Louis Baltussen, senior medewerker Beheer & Behoud van het Van Abbemuseum.

Momenteel werkt Louis aan het  archief van JCJ VANDERHEYDEN, een van de meest toonaangevende Nederlandse kunstenaars van de tweede helft van de vorige eeuw en een van de eerste kunstenaars die met video en film werkte. Alle belangrijke Nederlandse musea hebben werk van hem in de collectie, zo ook het Van Abbemuseum. Na diens overlijden verzocht de familie van JCJ VANDERHEYDEN aan Louis de inhoud van het atelier te inventariseren. Sinds juli 2012 werkt hij hieraan. Door de erven werd tevens besloten het omvangrijke archief te schenken aan het RKD (Rijks Kunsthistorisch Documentatiecentrum) hetgeen nu wordt voorbereid. Eind dit jaar wordt het archief  naar het RKD overgebracht, waarna Louis aan de beschrijving er van kan beginnen. Louis wil deze avond laten zien hoe zo’n omvangrijk proces in z’n werk gaat.
Het programma is als volgt:   

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Louis Baltussen

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag  30 november. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden. 

 

 

 

 

Schilderij en lijst in perfecte harmonie

Donderdag 3 november  2016 zal weer een 'vriendensalon' avond zijn. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Onze gast is Edwin Becker, hoofd tentoonstellingen van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Na zijn studie kunstgeschiedenis is hij de initiator van grote tentoonstellingen in het Van Gogh Museum. Interessant is onder andere zijn 'ontdekking' van Alma Tadema, waarvan momenteel een overzichtstentoonstelling te zien is in Leeuwarden. Reeds in 1996 maakte hij in het Van Gogh Museum en in The Walker Art Gallery in Liverpool van Alma Tadema een overzichtstentoonstelling. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de periode rond 1900 waarvan hij in de wereld een van de belangrijke kenners is. Belangrijke tentoonstellingen maakte hij onder andere rond Picasso, Van Gogh, Munch, Monet, Lautrec, Klimt en Egon Schiele. De tentoonstelling In perfect Harmony over Schilderij en Lijst in de periode 1850 en 1920 is het uitgangspunt voor zijn lezing in de Salon. Deze tentoonstelling was te zien in het Van Gogh Museum en in het Kunstforum in Wenen.

Vincent van Gogh vond een doek pas af als het was ingelijst: zonder lijst was het voor hem nog in 'ruwe staat'. Hij en veel van zijn tijdgenoten zagen schilderij en lijst als een onlosmakelijk geheel en kozen of ontwierpen hun eigen lijsten. Aan de hand van stromingen als het historisme, Secession (Jugendstil, symbolisme) en het impressionisme wordt de relatie tussen schilderij en lijst uit de doeken gedaan, met een focus op de periode 1880-1920. Juist in die tijd veranderde de functie en betekenis van de lijst radicaal. 

De omlijsting wordt als een basisprincipe van de westerse kunst beschouwd. Vanaf de Renaissance wordt met de ontdekking van het centraal perspectief het schilderij tot een venster op een andere wereld. De lijst isoleert die wereld en de materialiteit van het schilderij wordt daarmee ontkend. Maar uiteindelijk verdwijnt in de vorige eeuw de lijst, waardoor het kunstwerk geïntegreerd wordt in de werkelijkheid of de lijst zelf tot kunstwerk verheven wordt.

Het programma is als volgt:   

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Edwin Becker

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 2 november. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden. 

Klik op de volgende link voor verslagen  van eerdere salonavonden: http://libraryblog.vanabbe.nl/category/vrienden-van-abbemuseum/

25 en 28 oktober Rondleidingen DDW

Van 22 tot en met 30 oktober 2016 vormt Eindhoven weer het podium voor de Dutch Design Week, het grootste designevenement van Nederland!

Ook dit jaar organiseren wij speciaal voor de vrienden rondleidingen bij twee presentaties DDW op locatie in Eindhoven en één in het Van Abbemuseum.

1. ’Modebelofte’ de Bijenkorf Piazza 1 toont de jaarlijkse selectie modetalent met ontwerpen van 30 recent afgestudeerden van de beste internationale modeopleidingen. Modebelofte is te zien in diverse etalages in de Bijenkorf en vanuit de bovenste verdieping op het dak van de Bijenkorf.  Het thema - ‘Adaptive Travelers’ - vat het werk van de internationaal geselecteerde toptalenten samen en kan gezien worden als een ontluikende ‘global trend’. ”Nu er letterlijk geen hoekje van de wereld meer te ontdekken valt en mobiliteit en migratie steeds vaker een noodzaak zijn in plaats van een luxe, wordt onze autonomie weer een belangrijk thema. Deze ‘up & go’ mindset maakt weer echte uitvinders van ontwerpers, zij ontwerpen hoe wij morgen leven.”, aldus Niek Pulles (Heyniek) en Harm Rensink, voor het derde jaar op rij de curatoren en designers van de Modebelofte expositie. De rondleiding door projectdirecteur Ellen Albers start buiten voor de Bijenkorf bij de ingang 18 Septemberplein en is op dinsdag 25 oktober om 10.00u, duur ca. 45 minuten. Houdt u rekening met €2,- (gepast)entreekosten voor de presentatie op het dak. 

2. ‘POPCORE’, conceptstore You Are Here, Kleine Berg 32A, is een levende expositie met werk van 14 pas afgestudeerde talenten die een nieuwe, flexibele manier van leven ervaren. Met een achtergrond in de ontwerpwereld, gebruikt deze groep het designmedium om een alternatieve werkhouding te ontwikkelen en hierdoor de grenzen van de norm op te zoeken. POPCORE streeft er uiteindelijk naar de stem van onze generatie te vertegenwoordigen door design te versmelten met disciplines als mode, concerten, talks en eten en op deze manier een 360° ervaring te creëren. Curator Tijs Gilde zal ons samen met andere designers op dinsdag 25 oktober om 11.30u rondleiden, duur ca. 30 minuten.

3. In het Van Abbemuseum is de tentoonstelling ‘Pracht und Prinzip Bas van Beek’ te zien. Ontwerper Bas van Beek combineert de ontwerpprincipes van het Bauhaus (1919-1932) en de Wiener Werkstätte (1903-1932)met de collectie van het Van Abbemuseum. Van Beek ziet de Bauhaus school, met zijn heilige geloof in het industrieel vervaardigde product, en de Wiener Werkstätte met zijn frivolere, meer ambachtelijke en kleinschaligere inslag, als de kraamkamers van het hedendaagse design. Hij heeft een reeks ontwerpen en patronen van beide scholen - die soms nooit eerder waren uitgevoerd -  opnieuw ontworpen en waar nodig aangepast. Hij voegt deze samen met werken uit de collectie van het museum, zoals die van Donald Judd en François Morellet. De resultaten past hij toe op verschillende producten, zoals behang, een tapijt, een meubel, kleding en een houten legpuzzel. Hoewel de ontwerpen dateren van meer dan honderd jaar geleden - rond 1910 - zijn ze nog verrassend actueel. Zeker nu ze geplaatst worden in de context van een hedendaagse museum. 

Bas van Beek bekritiseert met zijn werk marktmechanismen, ‘branding’, armzalig conceptualisme en de kritiekloze designer-cults. Hij grijpt vaak terug op productontwerpen uit het verleden, boeken en archiefstukken zijn voor hem belangrijke inspiratiebronnen. Bas van Beek zal u op vrijdag 28 oktober om 11.30uur rondleiden door verschillende plekken in de nieuwbouw van het Van Abbemuseum, duur ca. 1 uur, start entree museum. 

Voor vrienden is deelname aan deze drie rondleidingen gratis, m.u.v. entreekosten van €2,- bij Modebelofte. Aanmelden kan tot 15 oktober per mail(info@vriendenvanabbe.nl) o.v.v. naam, telefoonnummer. Graag duidelijk aangeven aan welke rondleiding(en) u wilt deelnemen (1.Modebelofte, 2. Popcore, 3.Pracht und Prinzip). Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Na aanmelding ontvangt u bericht.

 

http://www.ddw.nl/evenement/552

http://www.ddw.nl/evenement/824

https://vanabbemuseum.nl/programma/programma/pracht-und-prinzip/

 

 

 

6 oktober 2016 Vriendensalon

Beste vrienden,

Donderdag 6 oktober  2016 zal weer een 'vriendensalon' avond zijn. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.  

Onze gast is dan Karin van Pinxteren (‘s-Hertogenbosch, 1967). 

Karin maakt installaties, performances, video, tweedimensionaal werk, schrijft beschouwingen op haar blog Nachtportier en maakt korte poëzie. Ze heeft de ambitie om de stem en de fysieke aanwezigheid van het menszijn an sich zichtbaar te maken buiten alle machtsverhoudingen om. Zelfreflectie en reflectie tussen mensen vormen de belangrijkste thema’s in haar werk. Naast beeld speelt daarin ook taal een belangrijke rol. Werk van haar was te zien in o.a. Het Van Abbemuseum en Museum De Pont, Stockholm, Praag en New York. 

Over haar werk zegt Karin: ‘Je ziet de ander, je bent jezelf, daarentegen kun je jezelf alleen in de spiegel helemaal zien. Concluderend is het eigen bestaan redelijk onzichtbaar terwijl het bestaan van anderen geheel in beeld is. Hieruit ontstaat de wil tot reflectie en communiceren, manieren om het eigen bestaan concreet te maken. Op pogingen tot samenvallen volgen pogingen tot samenvallen. Door de onmogelijkheid hiervan, want we zitten nooit op een lijn, niet met de ander en niet met het zelf, blijken het oneindige bewegingen te zijn. Ik zet het bewust om in beeld zonder hiërarchische verhoudingen, maak het tastbaar, om het treffen, het toucheren van de existentie zichtbaar te maken. Mijn onderzoek speelt zich af in de 2e en 3e dimensie en is filosofisch van aard. Ruimte is veelal van invloed op het werk omdat het de plaats is waar het zich bevindt daarentegen is verbinding tussen ruimte en tijd niet aanwezig omdat onderzochte begrippen in essentie beeld worden.’

Tijdens de Vriendensalon zal zij werk tonen waarin taal en beeld samenkomen en bondige poëzie voordragen uit de bundels Sofa Journal en Traagschuim die zij afgelopen jaar heeft uitgebracht.

https://karinvanpinxteren.wordpress.com

https://nachtportierblog.wordpress.com 

Het programma is als volgt:   

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Karin van Pinxteren

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 5 oktober. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden. 

Klik op de volgende link voor verslagen  van eerdere salonavonden: http://libraryblog.vanabbe.nl/category/vrienden-van-abbemuseum/

 

KUNSTMAP VOOR VRIENDEN

Kunstmap? Net iets voor U!!

Exclusief voor Vrienden van het Van Abbemuseum      

Misschien wilt u als vriend van de kunst en met een voorliefde voor het Van Abbemuseum ook thuis genieten van wat een museum u te bieden heeft? De Vrienden zijn met een initiatief gekomen om u bij uw voorliefde te helpen. De Kunstmap!

Wat betekent dat? Dat betekent dat u een prachtige foedraal krijg met daarin een beukenhouten lijst. De komende drie jaar ontvangt u elk jaar drie kunstwerken. Deze werken zijn gemaakt door kunstenaars die een sterke band met het Van Abbemuseum hebben of prominent zijn in de regio. Het eerste jaar ontvangt u een kunstwerk van Bram Hermens, Esther Tielemans en Rogier Arents. Bram Hermens is bekend van zijn imposante muurtekening in het Oog, zijn visie op de geschiedenis van Afghanistan. Esther Tielemans exposeerde ook in het Oog met een labyrint van geometrische vormen met kleur. Rogier Arents studeerde in Eindhoven en was te zien bij de Dutch Design Week en bij Yksie. Een begin met drie gerenommeerde jonge kunstenaars. En de volgende twee jaar zult u steeds opnieuw verblijd worden met werken van drie andere veelbelovende kunstenaars.

U komt in het bezit van

 • een foedraal met gestanste teksten: VRIEND, en aan de andere zijde VRIENDIN, ontworpen door Rogier Walrecht,
 • een beukenhouten lijst waarin u de kunstwerken kunt bewaren en exposeren,
 • het formaat van de kunstwerken is 25 x 32 cm,
 • de oplage is maximaal 80,
 • bij intekening krijgt u een vast oplagenummer,
 • u kunt intekenen tot 1 januari 2017 via info@vriendenvanabbe.nl
  Nog geen Vriend? Registreer hier uw lidmaatschap
 • een abonnement is per jaar €155,-. U mag ook ineens €450,-voor drie jaar betalen.

U begrijpt dat wij een uniek aanbod doen waar al veel belangstelling voor is.

30 september 2016 Excursie Voorlinden

Op vrijdag 30 september 2016 brengen we met de vrienden een bezoek aan Museum Voorlinden te Wassenaar.

Het nieuwe Museum Voorlinden van kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh opende afgelopen weekend. Het prachtige gebouw is een ontwerp van Kraaijvanger Architects. Het tentoonstellingsgebouw biedt ruimte aan wisselende exposities, de vaste collectie en ruimtes voor permanente werken. Caldenborgh verzamelde in de loop der jaren zo’n 8000 werken. Zijn collectie is breed. Figuratief, abstract, minimalistisch, conceptueel, van Pyke Koch tot Andy Warhol, van Mondriaan tot Ai Wei Wei. Het museum ligt op landgoed Voorlinden met 40 hectare duin, bos, weide, tuin en vijver. Landschapsarchitect Piet Oudolf, ook ontwerper van de tuin van het Van Abbemuseum, ontwierp de bloementuinen rondom het museumgebouw. 

De openingstentoonstellingen ‘Ellsworth Kelly Bloemlezing’ is een ode aan de onlangs overleden kunstenaar Ellsworth Kelly (1923-2015). Het is de eerste solotentoonstelling van deze Amerikaanse kunstenaar in Nederland sinds 1979. Rudi Fuchs, curator, heeft een afgewogen selectie gemaakt van ruim 80 werken, waaronder schilderijen, tekeningen en collages. De tentoonstelling is in nauw contact met de kunstenaar en de Ellsworth Kelly Studio in Spencertown (USA) tot stand gekomen. De voorbereidingen waren in volle gang toen de kunstenaar eind 2015 overleed.

Ook te zien in Voorlinden is ‘Full Moon’ een ahistorische dwarsdoorsnede en eerste kennismaking met de collectie van Museum Voorlinden, waarbij de bezoeker wordt uitgenodigd zelf verbanden en vergelijkingen te maken en ‘Highlights’, de kunstwerken die permanent te zien zijn in het museum.   

Een gezamenlijke lunch gebruiken we in het oude landhuis op landgoed Voorlinden, waarna u deel kunt nemen aan een rondleiding door de collectiepresentatie en de permanente installaties in het museumgebouw.
Wij vertrekken per bus vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 8.45u ’s morgens. We verwachten om ca. 18.30u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen € 70,00 inclusief busreis, entree(MK niet geldig), lunch en rondleiding. Tot 20 september kunt u zich aanmelden per e- mail(info@vriendenvanabbe.nl) ovv naam, telefoonnummer. Museum Voorlinden kan maximaal 45 personen ontvangen! Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en rekening of indien u per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

1 september 2016 Vriendensalon

Donderdag 1 september  2016 zal weer een 'vriendensalon' avond zijn. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

 De Kunstmap’                                    

Het nieuwe seizoen van de Salon opent met een bijzondere presentatie. Omdat het Van Abbemuseum 80 jaar bestaat is dat voor de Vriendenvereniging een goede gelegenheid om een bijzondere productie het licht te laten zien. De Kunstmap! Bij de algemene ledenvergadering van 30 juni werd  de eerste opzet van de Kunstmap reeds gepresenteerd. De Vriendenvereniging wil jaarlijks drie kunstwerken, prenten of foto's van kunstenaars die een band met het Van Abbemuseum en/of Eindhoven hebben, uitbrengen. De kunstwerken worden uitgegeven in een kunstmap: een bijzonder mooi uitgevoerde map, een foedraal,  waarin zich een beukenhouten verzamellijst bevindt, een ontwerp van Rogier Walrecht. In deze lijst kunnen de kunstwerken bewaard, maar ook getoond worden. Het is de bedoeling dat drie jaar achtereen elk jaar drie kunstwerken uitgegeven worden. Natuurlijk moet men daar als vriend wel een abonnement op nemen.                                                                

De eerste vier kunstenaars, die hun medewerking hebben toegezegd om voor de kunstmap  een gesigneerd en genummerd kunstwerk te maken zijn Bram Hermens , Esther Tielemans, Rogier Arents en Kiki van Eijk. Kiki is onder andere bekend van haar werk voor het Rijksmuseum, waar zij voor de tentoonstelling Amsterdam Azië de wanddecoraties maakte. Bram Hermens en Esther Tielemans kennen we van hun werk in het Oog in het museum. Rogier Arents, designer en graficus, studeerde in Eindhoven en was o.a. te zien bij de DDW. De Kunstmap wordt uitgebracht in een oplage van 80 stuks.

Bij de presentatie in de salon zullen de ontwerper van de Kunstmap, Rogier Walrecht en Bram Hermens aanwezig zijn en een toelichting op hun werk geven.

Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: uitleg over de Kunstmap door Piet van Bragt

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan via info@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 31 augustus. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden. 

 

Klik op de volgende link voor verslagen  van eerdere salonavonden: http://libraryblog.vanabbe.nl/category/vrienden-van-abbemuseum/

 

 

30 juni 2016 Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vrienden Van Abbemuseum. De vergadering zal gehouden worden op donderdag 30 juni om 19.30 uur in het Auditorium Van Abbemuseum. Vanaf 19.15 uur ontvangst in het museumcafé. 

Na het formele gedeelte zal Bennie Mols (wetenschapsjournalist en auteur) spreken over:

Hoe werkt creativiteit (en kunnen computers het ook)?

“Logica brengt je van A naar B, maar verbeelding brengt je overal” - Albert Einstein

 Bennie Mols is gepromoveerd natuurkundige en afgestudeerd filosoof. Hij schrijft onder meer voor NRC Handelsblad, KIJK, NWT Magazine, De Ingenieur en publiceerde populairwetenschappelijke boeken over natuurkunde, wiskunde, informatica en hersenonderzoek. Eenmaal per week praat hij over wetenschap bij het Radio 1-programma De Ochtend. Verder geeft hij lezingen over het menselijk brein en over kunstmatige intelligentie in computers en robots (http://benniemols.blogspot.com).

Aanmelden voor de ledenvergadering en lezing kan tot 17 juni info@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvangt u de vergaderstukken.

24 juni 2016 Excursie voor vrienden More en Sonsbeek

Op vrijdag 24 juni 2016 brengen we een bezoek aan SONSBEEK '16: transACTION en Museum MORE te Gorssel.

MORE is het grootste museum voor Nederlands Modern Realisme. Hier is de collectie van Hans Melchers ondergebracht met werken van modern-realistische kunstenaars van de afgelopen 100 jaar zoals Carel Willink, Jan Mankes, Pyke Koch, Dick Ket, Charley Toorop, Jan Beutener, Erwin Olaf en Annemarie Busschers. Ook te zien in MORE zijn de presentaties IN ESSENTIE – Rein Draijer en ENTER THE VOID van Arnout Killian. De virtuoze kunstenaar Killian(1969) creëert een wereld waarin niets is wat het lijkt. Hij zoomt in en uit, wisselt van perspectief, vertraagt en verstilt. Een schilderij van Killian is een leegte die vol staat van betekenis, interpretatie en dubbelzinnigheid. Opvallend is zijn fascinatie voor het vervreemdende en het unheimliche, iets wat hem verbindt met neorealisten uit het interbellum als Pyke Koch en Carel Willink. Met Killians aandacht voor het kunstmatige en de hedendaagse beeldcultuur roept hij een illusionistische spanning op. Zijn sublieme oeuvre bewijst dat de schilderkunst bij uitstek in staat is op deze manier beelden stil te zetten. De schilder-beeldhouwer Rein Draijer (1899-1986) ontving in de jaren ‘60 de prestigieuze Jacob Marisprijs en vertegenwoordigde Nederland op de Biënnale van Venetië, maar bij het brede publiek werd Draijer vooral bekend als ontwerper van postzegels. De tentoonstelling brengt een ode aan een kunstenaar die de werkelijkheid wilde terugbrengen tot haar pure essentie. 

Op de heenweg maken we een tussenstop in Arnhem voor de hedendaagse kunsttentoonstelling Sonsbeek'16 transACTIONin het Sonsbeekpark, de elfde editie van de kunsttentoonstelling Sonsbeek die na acht jaar weer plaats vindt. Curator is het Indonesische collectief ruangrupa, dat kunst en maatschappelijke thema’s vanuit een ruimtelijke en persoonlijke invalshoek benadert. 

De tentoonstelling gaat over de dynamiek van de stad. Ruangrupa zet met het thema transACTION de uitwisseling tussen mensen onderling en hun omgeving centraal. Ruangrupa werd in 2000 in Jakarta opgericht door een groep kunstenaars die zich bezighoudt met het vraagstuk van het gemeenschappelijk recht op de stad. In het park verrijzen tijdens SONSBEEK ’16: transACTION zo’n twaalf kunstwerken. Alle deelnemende kunstenaars zijn op pad geweest met de parkbeheerder als onderdeel van het artistieke onderzoek om verhalen te verzamelen over de geschiedenis en de verschillende functies van het park. De installaties zijn nieuwe verblijfs- en ontmoetingsplekken waar iedereen gebruik van kan maken en worden speciaal voor het park vervaardigd door Richard Bell (Brisbane, Australië), Maze de Boer (Amsterdam, Nederland),  Rossella Biscotti (Molfetta, Italië), Kevin van Braak(Arnhem, Nederland), Cinema Caravan (Nagoya, Japan) Louie Cordero (Manila, Filippijnen), Shilpa Gupta (Mumbai, India), Folkert de Jong (Amsterdam, Nederland), KUNSTrePUBLIK(Berlijn, Duitsland), Eko Prawoto (Yogjakarta, Indonesië), Slavs and Tatars (Berlijn, Duitsland) en Rob Voerman (Arnhem, Nederland).

Na een wandeling door Park Sonsbeek reizen we door naar Gorssel. Een gezamenlijke lunch gebruiken we bij Café More(Loetje). In Museum More wordt een inleidende lezing verzorgd over het museum, de collectie en de lopende tentoonstellingen waarna u het museum zelf kunt bezoeken.

Wij vertrekken per bus vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 8.30u ’s morgens. We verwachten om ca. 18.30u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen € 67,50 inclusief busreis, entree, lunch en lezing.

Tot 1 juni kunt u zich aanmelden per mail(info@vriendenvanabbe.nl). Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en rekening of indien u per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

2 juni 2016 Vriendensalon

Donderdag 2 juni 2016 zal weer een 'vriendensalon' avond zijn. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

                                                                              ‘Blauw’

De kleur ´blauw´ heeft een krachtige en bijzondere betekenis zoals te zien is de laatste duizenden jaren in verschillende culturen. Denk bij voorbeeld aan de kleur lapis lazuli, die verwerkt werd in het beroemde dodenmasker van farao Toetanchamon (14e eeuw v. Chr.) in combinatie met goud.

Blauw is het hemelse, rust; blauw  schept afstand, suggereert zuiverheid en adel (blauw bloed), maar staat ook voor dood, verdriet, eenzaamheid en kilte( the blues, een blauwtje lopen, blauwbekken). Tegenwoordig wordt blauw in reclame en door fabrikanten vooral gebruikt om verkoelende en zuiverende producten aan te prijzen zoals schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers.

Ultramarijn blauw, Ceruleum blauw, Kobalt blauw, Egyptisch blauw, Phthalo blauw, Mangaanblauw, Indigo blauw, Pruisisch blauw, Hemels blauw, Azuurblauw, om maar een paar ´ blauwen´  te noemen zijn enkele voorbeelden uit de blauwfamilie, maar er zijn natuurlijk nog veel meer ´blauwen´.

Hoe gingen en gaan kunstschilders, beeldhouwers en vormgevers om met het rijke palet aan ´blauwen´? Hoe passen zij de diversiteit aan blauw in hun palet toe, wat voor meerwaarde krijgen de kunstwerken door blauw toe te passen? Allemaal vragen die aan de orde komen in de lezing van Florence Husen, docent/kunstenaar. De lezing geeft een rijk inzicht in het fenomeen BLAUW,  toegepast door de eeuwen heen in prachtige schilderijen, beeldhouwwerken en objecten.

Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing door Florence Husen

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan viainfo@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 1 juni. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden. 

Klik op de volgende link voor verslagen  van eerdere salonavonden:http://libraryblog.vanabbe.nl/category/vrienden-van-abbemuseum/

14 april 2016 Preview JAREN 80 het begin van nu?

In 2016 bestaat het van Abbemuseum 80 jaar. Om dit te vieren is het museum 80 uur lang non-stop geopend van donderdag 14 april 11.00 uur tot en met zondag 17 april 19.00 uur.

Zaterdag 16 april is ook de opening van de tentoonstellingJAREN 80 het begin van nu?, een alternatieve blik op de jaren 80.

Jaren 80 – Het begin van nu? presenteert een alternatieve blik op de roerige jaren 80 vanuit verschillende Europese perspectieven: Slovenië, Turkije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De tentoonstelling bestaat uit kunstwerken, muziek, televisiefragmenten, grafisch en archiefmateriaal waarin sociaalpolitieke thema’s worden verkend door een culturele lens. De tentoonstelling en het begeleidende bemiddelingsprogramma analyseren de recente geschiedenis van de jaren 80 vanuit het oogpunt van tegenculturen en veranderingen in staatsvormen. Ook wordt het belang van de ontwikkelingen in de jaren 80 voor onze hedendaagse samenleving duidelijk.

Een deel van het materiaal komt voort uit projecten van onze partners van de museumconfederatie L’Internationale. Met aanvullend nieuw onderzoek leggen de curatoren van het Van Abbe dwarsverbanden tussen de verschillende culturele contexten en strategieën.

De tentoonstelling laat meerdere verhalen en stemmen vanuit verschillende Europese perspectieven aan bod komen, beginnend met die van Nederland, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 9 juli verandert de samenstelling van de tentoonstelling en worden de Turkse en Spaanse invalshoeken toegevoegd. Binnen de tentoonstelling wordt een zaal ingericht als een aparte ruimte voor bemiddeling met een bijbehorend activiteitenprogramma. Hier wordt een link gelegd tussen de thema’s in de tentoonstelling en de stad Eindhoven.

Als vriend krijgt u de unieke gelegenheid om voorafgaand aan de opening op zaterdag 16 april om 13.00u de tentoonstelling te bezoeken. Conservatoren zullen u rondleiden door de presentatie(duur ca.1 uur). Deelname voor vrienden is gratis.

Aanmelden voor deze preview kan tot 10 aprilinfo@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

7 april 2016 Vriendensalon

Op donderdag  7 april 2016 is er weer een salon avond. Onze gast is dan Domeniek Ruyters. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

                                  ’Media, kunstkritiek en de toekomst’

Kunstkritiek is onmisbaar voor een gezond kunstklimaat. Daar is iedereen het wel over eens. Toch zie je hoe na een periode van grote bloei kunstkritiek toenemend onder druk is komen te staan. Een subsidiestop voor kunsttijdschriften, voortschrijdende digitalisering en krimpende advertentie-inkomsten maken dat traditionele organen voor de kunstkritiek, met name het specialistische kunstblad, op zoek moet naar nieuwe wegen om te overleven. Vooral digitaal groeit het aantal nieuwe titels en platforms met de dag. Er worden vormen van kritiek geboden die soms sterk afwijken van de kunst kritische stem uit de traditionele kunstpers. Domeniek Ruyters, hoofdredacteur van Metropolis M, zal inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en diverse kunst kritische media tegen het licht houden.

Metropolis M neemt een belangrijke positie in binnen de hedendaagse kunstkritiek in Nederland, en is al ruim dertig jaar een toonaangevend kunsttijdschrift. Iedere twee maanden presenteert Metropolis M de nieuwste ontwikkelingen in de kunst uit Nederland en daarbuiten en plaatst deze in een kritisch perspectief. In thematisch georiënteerde nummers wordt bijvoorbeeld gekeken naar het museum van de toekomst, schilderkunst in digitale tijden of fotografie zonder camera. Metropolis M heeft ook een signalerende rol, en publiceert artikelen over actualiteit, zoals kunstenaarsportretten, columns, voorbeschouwingen en recensies. Metropolis M geeft een stem aan de kunstenaar, en laat graag direct betrokkenen aan het woord. Naast veel kunstenaars, zijn dat ook curatoren, filosofen of cultuurbeschouwers.

Wij nodigen u hiervoor graag uit.

Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst 

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan viainfo@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 6 april. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden. 

Let op: In verband met Hemelvaartsdag op donderdag  5 mei vervalt onze salon in mei! 

Klik op de volgende link voor verslagen  van eerdere salonavonden:http://libraryblog.vanabbe.nl/category/vrienden-van-abbemuseum/

25 februari 2016 Rondleiding Kunst-Inhaleren

Als vriend kunt u op donderdag 25 februari om 15.00udeelnemen aan een bijzondere rondleiding. 

Caro Verbeek, kunsthistorica met specialisaties op het gebied van zintuigen(geur en tast) in relatie tot cultuur, ontwikkelde bij diverse kunstwerken in de tentoonstelling De collectie nuspeciale geurinterventies. Bij de kunstwerken wordt het mogelijk een intieme relatie aan te gaan met de collectie: letterlijk kunst inhaleren.

 

Een museum is normaal gesproken de plek bij uitstek waar we alleen het zicht gebruiken om kunstwerken waar te nemen; reuk blijft hierbij compleet onderbelicht. Een geur kun je niet via e-mail versturen. Dat maakt geur niet waardeloos, maar juist speciaal, meent kunsthistorica Caro Verbeek. "In onze gedigitaliseerde cultuur worden we overspoeld met beelden en geluiden die met één druk op de knop te kopiëren zijn. We kunnen Picasso's 'Guernica' thuis op de computer bekijken, en op Facebook bladeren we vluchtig door elkaars fotoalbums. Dat doet afbreuk aan de unieke ervaring van het authentieke. Een geur kun je alleen ter plekke ruiken. Geur biedt een unieke en intieme ervaring die de huidige technologie vooralsnog niet kan vervangen."

Hoewel de reuk het minst onderzochte en meest genegeerde zintuig is, heeft geur een enorme invloed op ons gedrag, onze emoties en gemoedstoestand en staat de reuk bekend om de levendige herinneringen die het kan oproepen. Ook kunnen zintuigen die tegelijk geprikkeld worden elkaar beïnvloeden. 

 

Caro Verbeek zal u zelf rondleiden en vertellen(duur ca. 1 uur) over haar project en u vooral laten ervaren hoe kunst en geur samen komen.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan! Deelname is gratis.

Dit kan tot 20 februari per mail aaninfo@vriendenvanabbe.nl. Na aanmelding ontvangt u bericht.

3 maart 2016 Vriendensalon

Op donderdag  3 maart 2016 is er weer een salon avond. Onze gast is dan Frans Crutzen. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

                                  ‘Jan Dibbets in Ransdaal en Wijlre: ramen, licht en symboliek’

Als u ooit de Theresiakerk in het idyllische kleine Zuid-Limburgse  dorpje Ransdaal bezoekt,  dan ontmoet u een prachtig gebouw van de architect Frits Peutz en de glas-in-lood ramen van Jan Dibbets. In de jaren daarvoor werkte Jan Dibbets jarenlang aan nieuwe ramen voor de kathedraal van Blois in Frankrijk. De opdracht die hij kreeg van Jack Lang, de voormalige minister van cultuur, was een enorme opgave voor hem. "Tien jaar ben ik met Blois bezig geweest. Ik was bijna vergeten hoe ik kunst moest maken. Schizofreen werd ik er van. Dat heb ik opgelost door in Italië alleen glas in lood te ontwerpen. Van het paard van de kunst spring ik dan op de fiets van het glas-in-lood, en omgekeerd".                                                                                        

Als Frans Crutzen pastoor wordt in Wijlre en later in Ransdaal nodigt hij Jan Dibbets uit om hem te helpen en te adviseren bij de renovatie van het gebouw. Hij weet Dibbets enthousiast te maken voor het project en  Dibbets ontwerpt voor hem prachtige glas-in-lood ramen, waardoor het gebouw gevuld wordt met een nieuw en prachtig licht en symboliek.                                                                                     Frans Crutzen, voormalig archivaris en nu pastoor in Ransdaal, wil u graag in de Salon kennis laten maken met de prachtige kunst van Jan Dibbets en vertellen hoe alles bij hem  tot stand is gekomen. Een verhaal vol weerga. Wij nodigen u hiervoor graag uit.

Het programma is als volgt:  

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst 

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan viainfo@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 2 maart. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden. 

Klik op de volgende link voor verslagen  van eerdere salonavonden:http://libraryblog.vanabbe.nl/category/vrienden-van-abbemuseum/

4 februari 2016 Vriendensalon

Op donderdag  4 februari 2016 is er weer een salon avond. Onze gast is dan Tessa de Swart. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

 ‘Presentatie met beelden en gedichten; een interview’

Tessa de Swart (1984) is beeldend kunstenaar. Zij is geboren in West Brabant en studeerde aan de academie voor beeldende kunst Sint Joost te Breda. Zij studeerde af in 2008, studierichting autonome beeldende kunst. Zij woont en werkt in Leiden. Aanvankelijk maakte zij tekeningen en realiseerde  zij performances. De laatste jaren legt zij zich toe op poëtische teksten (gedichten), die zij tijdens performances voordraagt. Ook vervaardigt zij kunstenaarsboeken. Onlangs verscheen de bundel  'Brieven aan de zee', die ze met behulp van crowdfunding in druk wil laten verschijnen. Regelmatig draagt  zij gedichten voor in radio-uitzendingen van NPO 2. Het werk van Tessa kenmerkt zich door eenvoud en diepgang, grote en zeer expressieve werken. Haar thema's zijn uit het leven gegrepen en gaan over liefde en verlies, wanhoop en vrolijkheid, gevaar en durf. Zelf zegt zij: ‘’Ik loop door de polder en ik loop door de stad. Daaruit ontstaan beeld en tekst. Als beeldend kunstenaar maak ik gebruik van fotografie, videobeeld, tekeningen, performances en acties. De teksten bestaan uit poëzie, korte verhalen en filosofische overdenkingen. Het doel is enkel een aanleiding tot handelen. De nadruk binnen mijn werk ligt op dat wat zich aandient op weg naar het doel’’.

Wij nodigen u graag uit voor deze salonavond.

Het programma is als volgt:

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing, interview

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan viainfo@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 3 februari. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden. 

Klik op de volgende link voor een verslag van de salonavond in januari: http://libraryblog.vanabbe.nl/category/vrienden-van-abbemuseum/

7 januari 2016 Vriendensalon

Op de eerste salon dag van het nieuwe jaar donderdag  7 januari 2016 zijn we bijzonder blij dat onze gast dan Charles Esche is, directeur van het Van Abbemuseum. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

‘Artistieke keuzes Van Abbemuseum’

Charles zal het huidige artistieke beleid van het museum toelichten, de uitgangspunten van het beleid uiteen zetten en ingaan op het gebruik van de collectie nu.

Waarin verschilt de huidige visie van die van zijn voorgangers? In  welk opzicht is het museum veranderd? Wat betekent de huidige globalisering voor het Van Abbemuseum? Welke nieuwe vragen en verwachtingen komen op het museum af?

Welke keuzes , die in het verleden zijn gemaakt, wil het museum behouden en wellicht continueren? Welke nieuwe wegen moet het museum bewandelen?Veel vragen, die Charles aan de hand van enkele voorbeelden uit de collectie, zal beantwoorden.

Wij nodigen u graag uit voor deze salonavond.

Het programma is als volgt: 

19.00 uur: inloop bibliotheek Van Abbemuseum

19.15 uur: lezing  

20.00 uur: debat en wat zoal ter sprake komt

21.00 uur: einde bijeenkomst

Als vriend heeft u gratis toegang. Aanmelden kan viainfo@vriendenvanabbe.nl  tot en met woensdag 6 januari. Introducés, die kennis willen maken met de Vriendenvereniging, zijn welkom. Graag bij aanmelding vermelden.

8 januari 2016 Excursie naar Stedelijk Museum en Van Gogh Museum Amsterdam

Op vrijdag 8 januari 2016 brengen we een bezoek aan het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum in Amsterdam.

In het Stedelijk bezoeken we de tentoonstelling van Mach Dich hübsch! die een overzicht toont van het eigenzinnige werk van Isa Genzken (Duitsland, 1948). Zij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke naoorlogse Europese kunstenaars. De tentoonstelling is het eerste retrospectief van haar werk in Nederland. De vernieuwingsdrift en inventiviteit van haar werk, dat vol zit met autobiografische elementen en subtiele maatschappelijke commentaren, is een referentiepunt en inspiratiebron voor generaties kunstenaars en kunstliefhebbers.

Genzken’s oeuvre vindt zijn basis in de beeldhouwkunst en kenmerkt zich door radicale vernieuwing en het vrije gebruik van media. In de loop van de tijd is zij een steeds breder artistiek terrein gaan bespelen. Zij maakt driedimensionale werken, foto’s, schilderijen, collages, tekeningen, installaties, kunstenaarsboeken, films en sculptuur in de openbare ruimte. Met meer dan 200 objecten is dit een van de grootste tentoonstellingen over haar werk ooit.  

U kunt in het Stedelijk deelnemen aan een rondleiding van een uur en heeft gelegenheid ook de overige presentaties te bezoeken.

Na een gezamenlijk diner bij Brasserie Keyzer zijn wij te gast in het Van Gogh Museum, waar tijdens de avondopeningen nèt een ander sfeertje hangt dan overdag. De avond staat in het teken van het Cultuurprogramma Munch : Van Gogh met o.a. op diverse plekken in het museum korte muzikale performances uitgevoerd door musici van het Koninklijk Concert Gebouworkest.

Edwin Becker, hoofd tentoonstellingen VGM, zal ons ontvangen en een lezing verzorgen in het auditorium over de tentoonstelling Munch : Van Gogh, waarna u de presentatie zelf kunt bezoeken.

In Munch : Van Gogh staan de parallellen tussen twee iconische kunstenaars centraal. Hun visies op leven en kunst zijn nauw aan elkaar verwant, ondanks dat ze elkaar nooit hebben ontmoet. Hun werk is kleurrijk, intens, expressief en radicaal. Hun levens hebben opvallend veel raakvlakken. Vincent van Gogh (1853-1890) en de Noorse kunstenaar Edvard Munch (1863-1944) worden dan ook niet voor niets vaak in één adem genoemd.

Wij vertrekken per bus vanaf het parkeerterrein bij zwembad De Tongelreep Eindhoven om 13.00u ’s middags. We verwachten om ca. 23.00u in Eindhoven terug te zijn. De kosten voor deze excursie bedragen € 90.00 inclusief busreis, entrees, diner, lezing  en rondleiding. Voor museumkaarthouders € 58,-.

Tot 14 december kunt u zich aanmelden met het aanmeldingsformulier of per e-mail(info@vriendenvanabbe.nl) met duidelijke vermelding of u in het bezit bent van een museumkaart. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en rekening of indien u per incasso betaalt, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

Voor een filmverslag:

https://www.dropbox.com/s/wztdi7u0h8w5fzi/2016%20Stedelijk%20%26%20Van%20Gogh%20Museum.mp4?dl=0

Terugkerende activiteiten

Vriendensalon
Iedere tweede zaterdag van de maand 15:00 uur wordt er in het Van Abbemuseum de Vriendensalon georganiseerd. Dit is een middag voor vrienden maar ook zij die graag kennis willen maken met het Van Abbemuseum en de Vriendenvereniging zijn welkom. 

Excursies
De vrienden bezoeken met regelmaat andere musea en presentaties moderne beeldende kunst.

Rondleidingen
Het Van Abbemuseum organiseert zowel grote tentoonstellingen als kleinere presentaties op het gebied van hedendaagse kunst. Kijk hier voor de meest actuele tentoonstellingsinformatie. 

 

Activiteitenarchief

Bekijk hieronder het archief van activiteiten van de Vrienden:

2015
2014
2013
2012

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage