collectie

this way brouwn

  • 1964
  • stanley brouwn
  • inkt op papier
  • 32,9 x 25,5 cm (incl. lijst / frame)
  • Locatie momenteel niet op zaal.
  • Verworven in 1975
  • Inventarisnr 711

De collectie van het Van Abbemuseum bestaat uit meer dan 2800 kunstwerken, die met enige regelmaat voorzien zullen worden van een begeleidende tekst.

Wil je specifieke informatie over dit kunstwerk of de kunstenaar, dan staat de bibliotheek van het Van Abbemuseum tot je beschikking. Daarnaast kun je contact opnemen met de bibliotheek.

Beschrijving

Dit werk van de uit Suriname afkomstige kunstenaar Stanley Brouwn bestaat uit een wit velletje papier, niet groter dan 25 x 33 cm, met daarop enkele zwarte lijnen. Er zijn twee horizontale, twee verticale lijnen en een cirkel geschetst. Aan de bovenzijde van het papier staat een woord geschreven; hoogstraal, maar meer waarschijnlijk hoogstraat. Het is niet duidelijk te ontcijferen. Onder aan het papier zijn de woorden THIS WAY BROUWN met behulp van een stempel op het papier gedrukt.

Het centrale thema in Brouwns werk is het overbruggen en opmeten van afstanden. In zijn vroege werk is hij sterk gericht op de interactie met het publiek. Hij laat passanten een route uitleggen of voetafdrukken achterlaten op vellen papier. Deze werken visualiseren voor Brouwn de begrippen afstand en richting. Sinds het begin van de jaren zeventig maakt hij werken die ontstaan door het tellen van voetstappen die hij binnen een bepaald tijdsbestek op een bepaalde plaats of in een bepaalde richting zet. Hij legt de verhoudingen tussen tijd, ruimte, afstand en richting met precisie vast. De alledaagsheid van het lopen wordt door hem benadrukt. "Het is niet uitgesloten", schrijft hij in 1971, "het is zelfs zeer waarschijnlijk, dat ik alle projecten, welke ik gedurende mijn leven zal realiseren, zal kunnen samenvatten onder één titel, namelijk de volgende: Man loopt op de planeet aarde."

Voor 'this way brouwn' spreekt hij willekeurige voorbijgangers aan op straat en vraagt hen een bepaalde route te beschrijven en te schetsen. Er zijn verschillende versies van 'this way brouwn'. Ze verschillen sterk van elkaar omdat ze door verschillende mensen zijn getekend. Er is door Brouwn geen selectie gemaakt, elke tekening is even goed. Hij heeft het uitgangspunt bedacht en iemand anders heeft het uitgevoerd. Het idee dat aan het kunstwerk ten grondslag ligt, is dus belangrijker dan de uitvoering ervan. Door deze werkwijze wordt Brouwns werk gerekend tot de conceptuele kunst.

Bevat deze pagina onjuiste informatie of foutief taalgebruik? We horen het graag.


Context

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage