Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Bruikleen­proce­dure

Het Van Abbemuseum leent regelmatig werken uit aan collegamusea en –instellingen voor een tijdelijke tentoonstelling. De bruikleennemer moet voldoen aan de normen die de ICOM aan museale instellingen stelt. Desgevraagd dient een facility report te worden verstrekt.

Foto: Boudewijn Bollmann

De bruikleenaanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

  • Naam en adres van bruikleenaanvrager
  • Data contactpersoon van bruikleenaanvrager 
  • Tentoonstellingstitel en periode 
  • Tentoonstellingsplaats
  • Kunstenaarsnaam 
  • Titel van het kunstwerk 
  • Omschrijving van het tentoonstellingsconcept
  • Belang van de aangevraagde bruikleen binnen de tentoonstelling 
  • Bij een tentoonstellingsvenue: data per instelling

De aan de directeur van het Van Abbemuseum gerichte bruikleenaanvraag dient schriftelijk, uiterlijk 6 maanden voor aanvang van de bruikleen, te worden ingediend. Deze 6 maanden zijn nodig om een goede afweging te maken, de bruikleen zorgvuldig voor te bereiden en de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn in te passen in de overige werkzaamheden van de afdeling collectie.

Bij de uitleen van complexe of fragiele objecten kan het Van Abbemuseum ervoor kiezen het werk te laten begeleiden door een koerier. Omdat de afdeling collectie van het Van Abbemuseum niet berekend is op deze werkzaamheden, moet extra capaciteit worden ingehuurd. De salariskosten voor de koerier moeten daarom helaas in rekening worden gebracht bij de bruikleennemer.

Klik hier voor de algemene bruikleenvoorwaarden.

Het Van Abbemuseum begrijpt dat een bruikleen om gegronde reden kan worden geannuleerd door de bruikleennemer, maar behoud zich het recht voor om de reeds gemaakte kosten door te belasten aan de bruikleennemer. Annuleringen dienen schriftelijk gemeld te worden aan de registrar.

Contact bruiklenen

Kim Sluijter
Registrar Collectie
T: +31 (0)40 238 10 29
E: k.sluijter@vanabbemuseum.nl
Algemene bruikleenvoorwaarden