collectie

Index 002 (Bxal)

  • 1973
  • Art & Language
  • offset op papier
  • (geïnstalleerd kunstwerk) 144 x 625,5 cm
  • Locatie momenteel niet op zaal.
  • Verworven in 1982
  • Inventarisnr 944

De collectie van het Van Abbemuseum bestaat uit meer dan 2800 kunstwerken, die met enige regelmaat voorzien zullen worden van een begeleidende tekst.

Wil je specifieke informatie over dit kunstwerk of de kunstenaar, dan staat de bibliotheek van het Van Abbemuseum tot je beschikking. Daarnaast kun je contact opnemen met de bibliotheek.

Beschrijving

'Index 002 (Bxal)' van de kunstenaarsgroep Art & Language bestaat uit 27 vellen papier die elk een aantal notenbalken bevatten en fragmenten van een tekst. Het werk wordt gepresenteerd in drie lagen van negen vellen naast elkaar. De bovenste laag is gedrukt met zwarte inkt, de middelste met rode, de onderste weer met zwarte inkt. De tekst, die doorloopt over de verschillende vellen en regel voor regel gelezen moet worden, dient als discussiestuk. Er worden stellingen in geponeerd en vragen gesteld die uitnodigen tot nadenken over zaken als de noodzaak van taal en de functie en werking van gedachtewisselingen.

Art & Language is de verzamelnaam van een groep kunstenaars die in wisselende samenstelling werken produceert. Deze werken bestaan voornamelijk uit tekst. De teksten zijn kritisch en polemisch. Ze werpen vraagstukken op over de voorwaarden vòòr en het functioneren van kunst. Door de werken te presenteren als kunst, heft Art & Language het onderscheid tussen kunst en kunstkritiek, tussen taal en beeldende kunst op. Dit werk is voor het eerst tentoongesteld in 1973 in New York. Buiten het boven beschreven gedeelte, bevatte het toen ook formulieren die door het publiek ingevuld konden worden, volgens een door Art & Language geschreven instructie. Deze instructie bevatte diverse keuzemogelijkheden. De zo verkregen aanvullingen van het publiek werden beschouwd als onderdeel van het werk.

Art & Language trekt ten strijde tegen kunst die zich onttrekt aan taal; die intuïtief tot stand komt en geen intellectuele uitleg vraagt of geeft. De kunst van Art & Language is gebaseerd op de ideeën van de filosoof Wittgenstein, die zich bezig houdt met de waarheidswaarde van vooronderstellingen. Daarnaast zijn de denkbeelden van Karl Marx van invloed, met name die, waarin aandacht besteed wordt aan de mechanismen in de samenleving die vormen van foutief geloof veroorzaken en in stand houden.

Tussen 1972 en 1976 maakt Art & Language een aantal werken onder het motto index. Deze werken ontstaan vanuit de behoefte het eigen werk kritisch onder de loep te nemen. De toeschouwer krijgt een actieve rol toebedeeld en wordt expliciet uitgenodigd tot meedenken over datgene wat in het betreffende werk ter sprake komt. Index 002 (Bxal) ontstaat in een tijd dat binnen de groep Art & Language verdeeldheid heerst. Hiernaar wordt verwezen via het tekstfragment "Various groups are fighting bitterly amongst themselves". Zo stelt Art & Language ook zichzelf ter discussie. Omdat het idee en het denken over kunst centraal staan in het werk van deze groep, wordt hun werk gerekend tot de conceptuele kunst.

Bevat deze pagina onjuiste informatie of foutief taalgebruik? We horen het graag.


Context

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage