collectie

Stilleven met vogels

  • 1934
  • Wim Schuhmacher
  • olieverf op doek
  • 74,7 x 90,9 x 5,8 cm (incl. lijst)
  • Locatie momenteel niet op zaal.
  • Verworven in 1936
  • Inventarisnr 437
  • schenking / donation H.J. van Abbe

De collectie van het Van Abbemuseum bestaat uit meer dan 2800 kunstwerken, die met enige regelmaat voorzien zullen worden van een begeleidende tekst.

Wil je specifieke informatie over dit kunstwerk of de kunstenaar, dan staat de bibliotheek van het Van Abbemuseum tot je beschikking. Daarnaast kun je contact opnemen met de bibliotheek.

Beschrijving

Op het schilderij 'Stilleven met vogels' beeldt de Nederlandse kunstenaar Wim Schuhmacher vijf verschillende dode vogels, van boven met de klok mee: rode patrijs, zanglijster, vrouwelijke & mannelijke huismus en een mannelijke groenling. Ze zijn zorgvuldig uitgestald met twee eieren en een takje op een rotan tafeltje dat is bedekt met een kleedje, een stuk papier en een gedrapeerde doek. Het geheel is met grote precisie natuurgetrouw weergegeven. Het schilderij is bleek van kleur. Het matte rood van de patrijspootjes, het geelgroen van het kleinste vogeltje en het bleke groen van het takje vormen kleuraccenten in het overwegend grijze stilleven. Ook de achtergrond is grijs. De verschillende tinten grijs en de wollige manier waarop ze geschilderd zijn geven de achtergrond een onbepaald karakter.

Na een periode waarin zijn werk beïnvloed wordt door vroeg twintigste-eeuwse stromingen als het kubisme en het expressionisme hanteert Schuhmacher vanaf 1925 een realistischer stijl. Het gaat hem echter niet om een onbekommerde registratie van de natuur. Hij gebruikt de natuur als uitgangspunt voor iets 'hogers'. Hij zoekt naar verhevenheid. In een aantal van zijn werken, vooral landschappen, ligt het accent sterk op verticaliteit en rijzige vormen, waardoor Schuhmacher zijn composities letterlijk de hoogte in laat gaan. Sinds de tweede helft van de jaren twintig speelt het grijs een doorslaggevende rol in zijn werk. Grijs is voor Schuhmacher de kleur van verheven, onaardse stilte. Hij gebruikt het in allerlei tinten, om er natuurgetrouwe, zij het wat bleke voorstellingen mee neer te zetten. Deze werken hebben een merkwaardig, diffuus licht. Het licht lijkt niet op, maar uit de afgebeelde dingen te schijnen.

Door de onwerkelijke sfeer die wordt opgeroepen, wordt Schuhmachers werk in verband gebracht met het magisch realisme. Deze stroming kenmerkt zich door het onheilspellende of op vergankelijkheid gerichte karakter van de geschilderde voorstellingen. Ook Schuhmachers werk bevat herhaaldelijk verwijzingen naar broosheid en dood, in de vorm van vlinders, dode dieren en schedels, maar daarnaast schildert hij ook voorwerpen die duiden op hoop en leven, zoals de eieren en het takje in 'Stilleven met vogels'. De zorgvuldige rangschikking van de objecten en de precisie waarmee Schuhmacher die afbeeldt, in combinatie met het merkwaardige grijze licht, kunnen bij de kijker zowel een gevoel van betrokkenheid als afstand, dromerigheid als kilte veroorzaken. Schuhmacher zegt hierover: "En wat die dromerigheid en die koude betreft... Het hangt er maar van af, waar men als beschouwer in zichzelf de klemtoon legt."

Bevat deze pagina onjuiste informatie of foutief taalgebruik? We horen het graag.


Context

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage