exhibitions

Sanja Ivekovic

  • Urgent matters
  • Van: 18-04-09 tot: 02-08-09

Solotentoonstelling - Opmerkingen: Locatie: Utrecht, BAK, basis voor actuele kunst, 18-04-2009, 02-08-2009 ; Eindhoven, Stedelijk Van Abbemuseum, 18-04-2009, 02-08-2009. - NB (Toren, B3 verlengd: 02-08-10). - Curatoren: Charles Esche (directeur), Maria Hlavajová (directeur BAK) i.s.m. BAK te Utrecht. - Toespraken: Charles Esche, Maria Hlavajová. - Symposium: When is feminism in art? : the case of Sanja Ivekovic, 28-05-2009

Sanja Ivekovic (1949, woont en werkt in Zagreb, Kroatië) is een van de belangrijkste kunstenaars van haar generatie en van dit moment. Sinds de jaren '70 werkt zij met diverse media zoals fotografie, performance, video, installaties, en acties. Ze behoort tot de artistieke generatie die opkwam na 1968, de 'post-object', conceptuele kunststroming die bekend staat als 'New Art Practice'. Ivekovic's werk kan worden gekarakteriseerd als een kritische artistieke praktijk, doordrongen van de politiek van het beeld en het lichaam en als een analyse van geconstrueerde identiteiten in de media, waarbij ze de strategieën van politieke betrokkenheid, solidariteit en activisme toepast. In de (toenmalige) Joegoslavische (en daarmee Kroatische) kunstwereld was ze de eerste kunstenares die een feministisch perspectief toepaste in haar werk en haar praktijk als activist. Sinds de politieke omslag van 1989 houdt Ivekovic zich voornamelijk bezig met de ineenstorting van socialistische regimes en met de gevolgen van de triomf van het kapitalisme en de markteconomie op de leefomstandigheden van met name vrouwen. Alle foto's: Peter Cox

Homepage