exhibitions

Double Infinity

  • Van: 30-04-10 tot: 23-05-10

Collectiepresentatie - Extra Muros : Van Abbe buiten de muren - Curatoren: Charles Esche (directeur Van Abbemuseum), Davide Quadrio, Defne Ayas, Remco de Blaaij. - Locatie: Wereldtentoonstelling 2010, Dutch Culture Centre, Shanghai. - Opening: 30-04-10. - Samenwerking met Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven en Arthub Asia in samenwerking met de Netherlands China Arts Foundation

'Double Infinity' bestaat uit een tentoonstelling, een publicatie en een reeks van performances en lezingen. Het wil een verbinding leggen tussen een Europees museum voor hedendaagse kunst en een Aziatisch kunstinitiatief. Werk uit de collectie van het Van Abbemuseum wordt in verband gebracht met zowel nieuwe als bestaande werken van Chinese kunstenaars geselecteerd door Arthub Asia. De selectie uit de collectie van het Van Abbemuseum bestaat onder meer uit maquettes en een installatie van John Körmeling, video's van Johanna Billing en David Maljkovic en installaties van Job Koelewijn en Stanley Brouwn. Aan de basis van de ontwikkeling van Double Infinity staat de praktijk van John Körmeling, architect van het Nederlandse paviljoen Happy Street op de Wereldtentoonstelling 2010. Zijn brede, disciplineoverschrijdende en onconventionele kijk op architectuur, stedenbouw, kunst en design is een belangrijke inspiratiebron geweest voor de selectie van werken uit de collectie van het Van Abbemuseum en een reeks van Chinese kunstenaars die aan het project deelnemen. Het multidisciplinaire en gezamenlijke kunstproject van het Van Abbemuseum en Arthub Asia werpt vragen op over het ontstaan van hedendaagse kunstcollecties, het functioneren van globale artistieke netwerken en over het doel en de gevolgen van verregaande culturele uitwisseling. Daarbij vormen de twee steden, Eindhoven en Shanghai, de lokale kaders van waaruit een interculturele dialoog wordt gestimuleerd en geïnitieerd. Zo leveren beide steden vanuit hun eigen identiteit en culturele omgeving een bijdrage aan Double Infinity. Die bijdragen worden verbeeld door het bijeenbrengen van de westerse verzameling kunstwerken met het werk van Chinese kunstenaars, waarbij alle werken reageren op de metafoor van de stad en haar inwoners. De verbinding tussen de beide grootstedelijke gebieden biedt de mogelijkheid zich een stad voor te stellen die zichzelf in het oneindige regenereert en haar verschillende identiteiten deelt zonder rekening te houden met haar sociaalhistorische geografie. Parallel aan de Wereldtentoonstelling, een evenement dat gericht is op het nationale karakter van de deelnemende landen, laat Double Infinity op een fantasierijke manier zien hoe Eindhoven en Nederland gekoppeld kunnen worden aan Shanghai en China. Het dwingt ons de steden te zien als voortdurend in ontwikkeling zijnde eenheden waarbij nationale identiteiten juist een ondergeschikte rol lijken te spelen. Het zijn plekken waarop het globalisatieproces zijn stempel heeft gedrukt en de westerse hegemonie, in culturele uitingsvormen, geen rol meer speelt. Van belang zijn het netwerk en de dialoog die, naar aanleiding van de gepresenteerde kunstwerken, ontstaan door commentaren op de werken te stimuleren, door nieuw werk te vervaardigen, een performance uit te voeren of een lezing te geven. De werken functioneren daarbij als dragers van posities, visies en meningen, maar vooral als denkmodellen voor iedereen. Dit oneindig onderzoek naar onze eigen bewegingen, mogelijkheden en verschillen is iets dat we niet alleen terugzien bij het werk van John Körmeling, maar ook bij de andere kunstenaars uit de collectie van het Van Abbemuseum en de kunstenaars uit China zelf. Double Infinity verbindt de twee werelden in een actieve en geëngageerde dialoog waarin kennisuitwisseling, ontmoeting en reflectie op de werkelijkheid worden verwezenlijkt in de context van beeldende kunst, performances en geschreven tekst. De titel Double Infinity verwijst ook naar het element van geluk en naar de universele betekenis van het symbool voor de oneindigheid (¥), elementen die diep ingebed zijn in de Chinese cultuur. Verdubbeling ervan betekent niet alleen meer kans op geluk, maar verwijst ook naar de verbinding van twee continenten, de dialoog tussen verschillende kunstenaarspraktijken en de vruchtbare samenwerking met de partners. Foto's : Peter Cox

Homepage