exhibitions

Vanuit hier - Out of here

  • The Collectors Show
  • Van: 03-09-11 tot: 08-01-12 verlengd: 29-01-2012

Opmerkingen: Locatie: NB (Toren, B2 zaal 7). - Opening: 03-09-2011, Openingstoespraak: Frank Lammers (acteur). - Conservatoren: Charles Esche (directeur) en Christiane Berndes (conservator collectie) i.s.m. verzamelaars. - Ontwerp: Piet Hein Eek - Met documentatie - Groepstentoonstelling

In het kader van het jubileumjaar heeft het museum tien verzamelaars die nauw bij het Van Abbemuseum betrokken zijn uitgenodigd hun persoonlijke passie voor kunst te delen met het publiek. De verzamelaars, allen lid van de Stichting Promotors Van Abbemuseum, kozen een bijzonder werk uit hun collectie en lichten hun keuze toe in een video-interview dat onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling. Ook het museum zelf maakt een selectie uit deze verzamelingen en belicht zo een aantal verhaallijnen binnen elke individuele collectie. De werken worden getoond in de vijf verdiepingen tellende toren van het Van Abbemuseum, een bijzondere setting voor deze tentoonstelling. De internationaal bekende ontwerper Piet Hein Eek is verantwoordelijk voor de tentoonstellingsinrichting. Met The Collectors Show krijgen bezoekers de unieke kans om diverse werken uit privécollecties te zien, die slechts zelden in het publieke domein worden getoond. Zo wordt een belangrijke en doorgaans onzichtbare schakel in de geschiedenis van het Van Abbemuseum zichtbaar. Het Van Abbemuseum heeft zijn positie als internationaal gerenommeerd museum voor hedendaagse kunst kunnen handhaven en uitbreiden mede dankzij de betrokkenheid van de Stichting Promotors Van Abbemuseum. Opgericht in 1989 heeft deze groep van bedrijven en ondernemers uit de regio van Eindhoven zich ontwikkeld tot een onmisbare steun voor de kunst in het algemeen en het Van Abbemuseum in het bijzonder. Hun enthousiasme voor de kunst is een inspirerend voorbeeld. Het mecenaat is geenszins nieuw en speelt een rol van cruciale betekenis in de ontstaansgeschiedenis van de kunsten, kunstcollecties en presentatieplaatsen. Het was sigarenfabrikant Henri van Abbe, zelf enthousiast verzamelaar van eigentijdse kunst, die in 1936 de gemeente Eindhoven een museumgebouw, inclusief een exploitatie- en aankoopbudget schonk. Hiermee werd het Van Abbemuseum een van de instellingen in Nederland die tot stand kwamen dankzij een privé-initiatief. Zesentwintig werken uit Van Abbe's privéverzameling kregen een plaats in de collectie van het museum, waarvan een aantal als proloog in The Collectors Show wordt opgenomen. Met The Collectors Show waardeert en verdiept het museum de bijzondere relatie tussen de stad en zijn regionale mecenassen. Met name diegenen die hun betrokkenheid bij de kunsten tonen door zelf te verzamelen worden in deze tentoonstelling voor het voetlicht gebracht. In The Collectors Show delen tien verzamelaars, vaak voor het eerst, dierbare werken uit hun privécollecties met de buitenwereld. In hun verzamelingen bevinden zich werken van belangrijke 'klassieke' internationale kunstenaars als Francis Picabia, Lee Lozano, Lynda Benglis en Paul McCarthy, maar ook van jongere talenten als Yael Bartana, Ryan Gander, Moyna Flannigan en Marc Bijl. In speciaal voor de tentoonstelling opgenomen interviews lichten ze toe wat kunst in het algemeen en deze aankopen in het bijzonder voor hen betekenen. Hun getuigenissen verhalen over de veelzijdige wijze waarop kunstwerken kunnen beroeren, hoe zij het persoonlijke contact met de kunstenaars beleven en waarom zij een bijzondere en langdurige verbintenis met de kunst en het Van Abbemuseum zijn aangegaan. Museumdirecteur Charles Esche en conservator Christiane Berndes reageren in de toren van het museum met een eigen selectie van kunstwerken uit de privécollecties op de zeer persoonlijke keuzes van deze verzamelaars. Met deze werken leggen zij dwarsverbanden tussen kunstobjecten, eigenaars en kunststromingen. Sommige verzamelaars blijken gegrepen door een specifieke stroming, anderen vinden in de kunst een uniek inzicht of onverwachte verbeelding van thema's die zij in hun dagelijkse beroepspraktijk tegenkomen. Verzamelaar Gerard Meulensteen is een zeer actief ondersteuner van de kunst in Eindhoven, onder meer door de realisatie van het Meulensteen Art Centre. Bovendien opende hij een eigen museum, het Danubiana, Meulensteen Art Museum, in Bratislava en bouwde daar onder andere een verzameling Slowaakse kunst op. Andrea Davina is een van de jongste verzamelaars en een van de weinige verzamelende vrouwen binnen de Stichting Promotors Van Abbemuseum. Haar collectie is klein maar bijzonder. Ze is geïnteresseerd in kunst die haar aan het denken zet en die haar nieuwe inzichten geeft. Ze ondersteunt graag jongere kunstenaars. Harm en Floor Haak zijn beiden werkzaam als medisch specialist. Hun betrokkenheid bij het welzijn van mensen van welke cultuur dan ook brengen ze dagelijks in hun werk tot uitdrukking. Die betrokkenheid zien we terug in de keuzes voor hun collectie. De internationaal bekende en in Eindhoven werkende ontwerper Piet Hein Eek is verantwoordelijk voor het ruimtelijk ontwerp van de tentoonstelling. Hij nam de uitdaging aan een passende entourage voor de kunstwerken in de toren van het museum te ontwerpen. Het Van Abbemuseum heeft hem uitgenodigd vanwege zijn betrokkenheid bij en vernieuwende bijdrage aan het culturele klimaat in de stad en zijn unieke kijk op kunst. Eek streeft ernaar om middels de door hem ontworpen inrichting de werken maximaal tot hun recht te laten komen waarbij de presentatie dienende is zonder zijn eigenheid te verliezen. Ontwerpen van Eek zijn eerlijk in zowel termen van materiaal als techniek; je ziet bij hem hoe de dingen in elkaar zitten. Alle foto's: Peter Cox

Homepage