Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

Begin, call for art education

Begin, call for art education

Van 16-03-57 tot 15-04-57

Groepstentoonstelling - Opening : Th.B.M. van Eupen (wethouder Onderwijs en Culturele Zaken). - Inleiding : L. Hoefnagels (secretaris S.O.M.V.), drs. Th. v.d. Donk (voorzitter Comité Musische Vorming Eindhoven). - Demonstraties samenzang, dans, poppenspel, tekenen en schilderen en handvaardigheid - Opmerkingen: Educatieve tentoonstelling georganiseerd door Stichting Overleg Musische Vorming, Amsterdam en het Comité Musische Vorming Eindhoven. - Reizende tentoonstelling : Stedelijk Museum, Amsterdam ; Stedelijk Van Abbemuseum. - Catalogus : tentoonstellingsnummer van 'Vernieuwing en onderwijs', dec 1956. Uitgave: J. Muusses, Purmerend. - Bron afbeelding: RA/004366 (affiche), ReclameArsenaal - Met documentatie