Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

Recuperated Art : A selection of Dutch art treasures returned from Germany part 1

Keuze-tentoonstelling van uit Duitsland teruggekeerde Nederlandse kunstschatten 1e deel

Recuperated Art : A selection of Dutch art treasures returned from Germany part 1

Antwerpse MeesterAst, Balthasar van derAvercamp, HendrickBarbari, Jacopo deBenson, AmbrosiusBerckheyde, Gerrit Adriaensz.Beyeren, Abraham vanBol, FerdinandTer Borch, GerardBoucher, FrançoisBourgondische meesterBrekelenkam, Quiryn Gerritsz.Breughel de oudere, JanClaesz., PieterCodde, PieterConegliano, Cima daCapagnola, DomenicoCranach, LucasHondecoeter, Melchior d'Daddi, BernardoDijck, Antonie vanDrouais, Francois HubertJardin, Karel duEeckhout, Gerband van denEngelbrechtsz., CornelisFlinck, GovertFragonard, HonoréGelder, Aert vanGoyen, Jan vanGiorgioneGiusto Manzini, Andrea diHals, FransHeda, Gerrit Willemsz.Heemskerck, Maarten vanHelst, Bartholomeus van derHeyden, Jan van derHuysum, Jan vanIsenbrant, AdriaenJordaens, JacobLancret, NicolasLépicié, NicolasKulmbach, Hans VonLeyden, Lucas vanLochner, StephanMaes, NicolaesMancadam, JacobusClaeuw, Adriaan deMander, Karel vanMeester van het Leven van MariaMeester der Anghiari-veldslagenMeester van St. GuduleMieris, Frans vanMierveldt, Michiel vanMemling, HansMoreau, Louis GabrielMonaco, LorenzoPonte, Giovanni daTintorettoVivarini, BartolomeoLonghi, PietroRubens, Peter PaulBeuckelaerProvoost, JanMostaert, JanNeer, Aert van derNeer, Eglon van derOostsaenen, Jacob Cornelisz. vanPater, Jean BaptistPatinier, JoachimPietersz., PieterRiemenschneider, TilmannRembrandt, Harmensz. van RijnRuysdael, Solomon vanRuysdael, Jacob vanScorel, Jan vanSteen, Jan Havicksz.Schoten, Floris vanUlft, Jacob van derUtrechtse MeesterNoordt, Jan vanValckert, Werner van deVelde II, Willem van derWatteau, AntoineVerkolje, JanVerspronck, Johannes Cornelisz.Weenix, Jan BaptistWillaerts, AdamWitte, Emanuel de

Antwerpse Meester
Ast, Balthasar van der
Avercamp, Hendrick
Barbari, Jacopo de
Benson, Ambrosius
Berckheyde, Gerrit Adriaensz.
Beyeren, Abraham van
Bol, Ferdinand
Ter Borch, Gerard
Boucher, François
Bourgondische meester
Brekelenkam, Quiryn Gerritsz.
Breughel de oudere, Jan
Claesz., Pieter
Codde, Pieter
Conegliano, Cima da
Capagnola, Domenico
Cranach, Lucas
Hondecoeter, Melchior d'
Daddi, Bernardo
Dijck, Antonie van
Drouais, Francois Hubert
Jardin, Karel du
Eeckhout, Gerband van den
Engelbrechtsz., Cornelis
Flinck, Govert
Fragonard, Honoré
Gelder, Aert van
Goyen, Jan van
Giorgione
Giusto Manzini, Andrea di
Hals, Frans
Heda, Gerrit Willemsz.
Heemskerck, Maarten van
Helst, Bartholomeus van der
Heyden, Jan van der
Huysum, Jan van
Isenbrant, Adriaen
Jordaens, Jacob
Lancret, Nicolas
Lépicié, Nicolas
Kulmbach, Hans Von
Leyden, Lucas van
Lochner, Stephan
Maes, Nicolaes
Mancadam, Jacobus
Claeuw, Adriaan de
Mander, Karel van
Meester van het Leven van Maria
Meester der Anghiari-veldslagen
Meester van St. Gudule
Mieris, Frans van
Mierveldt, Michiel van
Memling, Hans
Moreau, Louis Gabriel
Monaco, Lorenzo
Ponte, Giovanni da
Tintoretto
Vivarini, Bartolomeo
Longhi, Pietro
Rubens, Peter Paul
Beuckelaer
Provoost, Jan
Mostaert, Jan
Neer, Aert van der
Neer, Eglon van der
Oostsaenen, Jacob Cornelisz. van
Pater, Jean Baptist
Patinier, Joachim
Pietersz., Pieter
Riemenschneider, Tilmann
Rembrandt, Harmensz. van Rijn
Ruysdael, Solomon van
Ruysdael, Jacob van
Scorel, Jan van
Steen, Jan Havicksz.
Schoten, Floris van
Ulft, Jacob van der
Utrechtse Meester
Noordt, Jan van
Valckert, Werner van de
Velde II, Willem van der
Watteau, Antoine
Verkolje, Jan
Verspronck, Johannes Cornelisz.
Weenix, Jan Baptist
Willaerts, Adam
Witte, Emanuel de
Van 01-10-46 tot 30-10-46

Groepstentoonstelling - Opening : H.A.M.T. Kolfschoten (burgemeester) ; J.J. Gielen (minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap). - Inleiding : dr. A.B. de Vries (directeur Stichting Nederlands Kunstbezit) ; E.L.L. de Wilde - Opmerkingen: Eerste tentoonstelling van de per 1 juli 1946 aangestelde directeur E.L.L. de Wilde. - Reizende tentoonstelling : Mauritshuis, Den Haag ; Centraal Museum, Utrecht ; Stedelijk Van Abbemuseum (in gewijzigde samenstelling) ; s.n., New York - Met documentatie

Herwonnen Kunstbezit is een groepstentoonstelling die is samengesteld uit een deel van het uit Duitsland gerecupereerde kunstbezit door de Stichting Nederlands Kunstbezit. De tentoonstelling tracht geen overzicht te geven van de verschillende kunstperioden, maar inzicht te geven in de artistieke waarde van ieder schilderij of voorwerp afzonderlijk en de betekenis ervan voor het Nederlandse erfgoed. Een deel van het getoonde werk was reeds geëxposeerd in het Centraal Museum te Utrecht en werd aangevuld met nieuwe teruggekeerde stukken. Na de tentoonstelling in Eindhoven reizen de werken naar de Verenigde Staten als eerbetoon aan luitenant-kolonel prof. dr. A.P.A. Vorenkamp (directeur Monuments Fine Arts and Archive Offers, München)