Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

ID : An international survey of the notion of identity in contemporary art

https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/pcache/10010/8d/1997_id_performance006_ded12.jpg
https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/pcache/10010/ab/1997_id_ahtila001_b7d17.jpg
https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/pcache/10010/bd/1997_id_ahtila004_dc51c.jpg
Ahtila, Eija-Liisa
Beecroft, Vanessa
Doherty, Willie
Gordon, Douglas
Mik, Aernout
Oursler, Tony
Samore, Sam
Starr, Georgina
Wearing, Gillian
Van 08-12-96 tot 09-02-97

Groepstentoonstelling - Opening : performance van Vanessa Beecroft - Opmerkingen: Conservator: Jaap Guldemond (conservator collectie), Marente Bloemheuvel (assistent-conservator). - Locatie : Vonderweg. - Reizende tentoonstelling : Stedelijk Van Abbemuseum ; Le Nouveau Musée, Villeurbanne (in gewijzigde samenstelling) - Met documentatie - Fotografie Peter Cox

Deze groepstentoonstelling is een verkenning naar het begrip identiteit in de hedendaagse kunst door middel van ruim vijfendertig werken van negen internationale kunstenaars. Al deze kunstenaars timmeren in de hedendaagse kunst al behoorlijk aan de weg - een van hen won onlangs de prestigieuze Turner Prize - maar hun werk is bij het grote publiek nog niet bekend. Op een enkele uitzondering na is werk van hen niet eerder in het Van Abbemuseum te zien geweest. Thematisch Deze tentoonstelling wijkt enigszins af van het normale tentoonstellingsprogramma van het Van Abbemuseum. Het is namelijk een thematische tentoonstelling en de laatste twintig jaar heeft een dergelijke tentoonstelling niet meer plaatsgevonden in het museum. De achterliggende gedachte daarbij was dat wanneer de beeldende kunst een thema opgelegd krijgt, het individuele kunstwerk vaak te kort wordt gedaan. Dat nu toch voor een dergelijke opzet is gekozen, komt doordat het thema identiteit zich opwerpt in de beeldende kunst. Het onderwerp wordt hier dus niet opgelegd, maar is al aanwezig in de kunst van nu. De tentoonstelling 'ID' wil de bezoeker laten zien dat identiteit in al haar aspecten en mogelijke connotaties een terugkerend onderwerp is in de ideeën van kunstenaars. Vele vormen van identiteit Op de expositie worden onderling zeer verschillende werken getoond, die een interessante context vormen voor elkaar. Ook is te zien dat het werk van een kunstenaar een eigen ontwikkeling doormaakt. De manier waarop het thema wordt uitgewerkt, kan variëren van de fundamentele vraag naar de eigen identiteit tot het probleem van de culturele identiteit, de meervoudige identiteit en de vraag of er wel zoiets als identiteit bestaat. Een ander element van deze tentoonstelling is dat deze kunstenaars gebruik maken van teksten, fotografie, video of film, media die nog niet zo ingeburgerd zijn als bijvoorbeeld een schilderij