Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

In the vitrines: Richard Long 60

In the vitrines: Richard Long 60

Long, Richard

Long, Richard
Van 30-08-05 tot 23-09-05

Geen documentatie - Collectiepresentatie - Opmerkingen: Locatie: Bibliotheek. - Curator: D. Franssen

Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van Richard Long (Bristol 02-06-1945) toont In de vitrines een keuze uit zijn kunstenaarsboeken, pamfletten en uitnodigingskaarten. Sinds de jaren zestig maakt Richard Long sculpturen in de natuur, die ontstaan door herordening van natuurlijke materialen of door heen en weer te lopen zodat in het landschap een spoor ontstaat. De wandelingen, als kunstvorm, zijn voor hem een ideaal middel om de relatie tussen tijd, afstand, geografie en maatvoering te onderzoeken. Met de ter plekke aanwezige stenen of takken maakt hij elementaire vormen als rechte lijnen, cirkels of spiralen. Deze werken in het landschap verdwijnen geleidelijk door de weersinvloeden. Ook maakt Long sculpturen van natuurlijke materialen in tentoonstellingsruimtes. Daarnaast documenteert hij zijn wandelingen en zijn "onzichtbare sculpturen" zoals hij zijn ingrepen noemt, door middel van foto's, tekstwerken en boeken. Deze boeken representeren niet alleen de werken, maar Long beschouwt ze ook als kunstwerken op zich, als Livre d'Artiste in plaats van als normale solocatalogus. De nauwgezetheid waarmee hij de boeken componeert, de keuze voor lettertypes en kleur en de balans van de pagina's duiden hierop. Ook de sequentie die zijn boeken bevat is weloverwogen. Wandelen, bladzijden omslaan, woorden lezen, en afbeeldingen bekijken zijn gebaseerd op het menselijk ritme. Zijn publicaties bieden ons de mogelijkheid om iets te proeven van de atmosfeer en de inspanningen die Richard Long's wandelingen tot kunstwerken maken en prikkelen daardoor onze fantasie