Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

Stanley Brouwn

Werken 1960-2005

Stanley Brouwn

brouwn, stanley

brouwn, stanley
Van 22-01-05 tot 17-04-05

Solotentoonstelling - Met documentatie - Opmerkingen: Locatie: OB. - Curator: Christiane Berndes (conservator collectie). - In de vitrines: De publicaties van Stanley Brouwn. Datum: 25-01-05, 15-04-05. Locatie: Bibliotheek. - Curator: Diana Franssen (hoofd bibliotheek & archief) - Auditoriumprogramma: Dreams That Money Can Buy (1946), een film van Hans Richter. Datum: 31-03-05

Het afleggen van afstanden, het bewegen van a naar b, is een van de meest wezenlijke alledaagse menselijke bezigheden. Vanaf 1960 concentreert het werk van Stanley Brouwn zich op deze activiteit. Het Stedelijk Van Abbemuseum toont een overzicht van zijn werk vanaf 1960 tot heden. Brouwn gebruikt zijn eigen, subjectieve maatsysteem en zet dat af tegen het universeel toegepaste metrieke stelsel of andere - niet meer gebruikte - lokaal gehanteerde maatsystemen. Door afstanden in verschillende maatsystemen te documenteren, ontstaat een spanningsveld tussen het specifieke, unieke en het abstracte, algemene. Aanvankelijk noteert hij deze afstanden in lijnstukken op papier of in teksten en cijfers op archiefkaartjes in kaartenbakken en in boeken, vanaf begin jaren tachtig gebruikt hij aluminium platen en strips, houten en metalen kubussen. Hij beschouwt deze twee- en driedimensionale vormen als meetinstrumenten. met deze maatsystemen 'portretteert' hij o.a. personen, gebouwen, ruimtes, wanden en vloeren. In het Van Abbemuseum dienen wanden en vloeren als materiaal voor werken in de tentoonstelling. Bij het maken van de tafels en de vitrines voor de presentatie van de werken wordt zoals altijd uitgegaan van de brouwn-maten. Bovendien zijn architectuurmodellen te zien voor nog te realiseren bouwwerken. Alle foto's: Peter Cox