Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

Van Abbemuseum Vitrine

Annelies Hermsen @ Van Abbemuseum

https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/files/alexandria/publiciteit/zaaloverzichten/2024/vanabbemuseumvitrine/20240529%2005.jpg
Broodthaers, Marcel
Jafri, Maryam
Lohmann, Julia
Van 22-09-23 tot 31-03-24

Opmerkingen: Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven. - Gastcurator: Annelies Hermsen. - Productie: Marjolein Ossewaarde (curator in training) - Extra Muros : Van Abbe buiten de muren - Collectiepresentatie

Food designer Annelies Hermsen presenteert een selectie collectiewerken van het Van Abbemuseum in de vitrine in het Van der Valk Hotel Eindhoven. Met werk van o.a. Marcel Broodthaers, Julia Lohmann en Maryam Jafri. Al deze werken bevragen de relatie tussen mens en de vleesindustrie