Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

Art and the Industrial Revolution

Art and the Industrial Revolution

Klingender, F
Elton, A

Klingender, F
Elton, A

en
1972
Boek; (XV, 195 p.) ill
Met lijst werken. - Met bio- en bibliografie - Oorsponkelijke uitgave: 1947
Located in: KUNSTTEORIE-SOCIOLOGIE
VUBIS: 2:11964

Description

Welke impact had de Industriële Revolutie op de ontwikkeling van de Kunsten ? Aan de hand van vele documenten analyseert de auteur de sociologische en culturele veranderingen die zich met name voordeden in het 19e eeuwse Groot-Brittannië