Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

Boekman #133 : Onderzoek en data

Boekman #133 : Onderzoek en data

Nuchelmans, A

Nuchelmans, A

nl
2022
Tijdschriften; 64 p ill
In: Boekmancahier : Vol. 34, No. 133 (Winter), 2022-2023, 64. - Met literatuurlijst. - Met noten
Located in: TIJDSCHRIFTEN; BOEKMAN
VUBIS: 2:106093

Description

Boekman is het Nederlands forum voor kunst, cultuur en beleid. Het tijdschrift brengt wetenschap, openbaar bestuur, diverse culturele sectoren, kunstenaars en kunstliefhebbers met elkaar in contact. - Er worden veel gegevens verzameld over en onderzoeken gedaan naar de culturele en creatieve sector. Maar wat zeggen die data en onderzoeken? Rogier Brom laat in het openingsartikel zien dat indicatoren als publieksbereik of eigen inkomsten kunnen zorgen voor een eenzijdig perspectief op kwantitatief resultaat zonder oog voor de gevolgen ervan voor het beleid van een instelling. Hij benadrukt de noodzaak van langlopende monitoring om trends en ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren beter in kaart te kunnen brengen.