Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

Eindhoven und Elektroakustische Musik

Eindhoven und Elektroakustische Musik

de
1995
Boek; 60 p ill
Met lijst werken. - Met bio- en bibliografie
Located in: ELEKTRONISCHE MUZIEK
VUBIS: 2:92018

Description

Uitgave beschrijft het begrip elekro-akoestische muziek en de hiermee verwante begrippen. De actuele situatie in Europa wordt onder de loep genomen, festivals en specifieke voor dit doel werkende organisaties. In het bijzonder komen de recente ontwikkelingen op dit gebied in Nederland aan bod, o.m. de plaats, die Eindhoven binnen dit kader inneemt, in het bijzonder het Philips Natuurkundig Laboratorium (NatLab). Voorstellen worden tenslotte ontwikkeld om te komen tot een festival in de St. Catharinakerk ter plaatse, alsmede een globale financiële begroting wordt opgemaakt.