Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

El Lissitzky - Ilya & Emilia Kabakov

El Lissitzky - Ilya & Emilia Kabakov

Esche, C
Kabakov, I
Kabakov, E
Renders, W
Aikens, N
Eliëns, A
Milner, J
Groys, B
Vidokle, A

Esche, C
Kabakov, I
Kabakov, E
Renders, W
Aikens, N
Eliëns, A
Milner, J
Groys, B
Vidokle, A

Lissitzky, El
Kabakov, Ilya & Emilia
Kabakov, Ilya
Kabakov, Emilia
nl
2012
Kluis; 3 dl. (292 p.) ill
Met biografie - Catalogi VAM - 1e ex. gesigneerd door Ilya & Emila Kabakov
Located in: KABAKOV, ILYA & EMILIA
VUBIS: 2:88476

Description

Tent. Lissitzky - Kabakov. Utopie en werkelijkheid, Eindhoven, Stedelijk Van Abbemuseum, 01-12-2012, 28-04-2013. - Dl. 1: Tekstboek (essay, interview, biografie ; Dl. II en III : Werken in expositie. - Driedelige catalogus in cassette bij de tentoonstelling plaatst het werk van de Russische kunstenaar El Lissitzky tegenover het werk van het Russische kunstenaarspaar Ilya & Emilia Kabakov. Voor de tentoonstelling maakten de Kabakovs een uitgebreide selectie uit eigen werk en dat van Lissitzky. - Coll. VAM: Lissitzky, El, Proun P23, nr. 6, 1919, p. 58 ill. kleur ; Proun, ca. 1922-1923, p. 59 ill. kleur ; Proun 1C, 1919-1921, p. 62 ill. kleur ; Eerste Kestnermap 'Proun', ontwerp voor de omslag, 1923, p. 63 ill. kleur ; Proun, schets, 1923, p. 64 ill. kleur ; Proun, proefdruk, 1923, p. 64 ill. kleur ; Proun, ca. 1919-1923, p. 65 ill. kleur ; Proun 23N, schets, 1920-1923, p. 66 ill. kleur ; Proun, schetsen, ca. 1920-1923, p. 69 ill. kleur ; De Wolkenbügel (1925), reconstructie 2009, p. 72 ill. kleur ; De Wolkenbügel, 1925, p. 73 ill. kleur ; De Wolkenbügel, 1925, p. 74 ill. kleur ; De Wolkenbügel, 1925, p. 75 ill. kleur ; Proun in Vitebsk, 1921, p. 79 ill. kleur ; Podium voor een spreker, schets, ca. 1920, p. 92 ill. kleur ; Podium voor een spreker, schets, ca. 1920, p. 93 ill. kleur ; Prounruimte (1923), reconstructie 1971, p. 96 ill. kleur ; Figurinen map, omslag voorkant, 1923, p. 104 ill. kleur ; Figurinen map, titelpagina, 1923, p. 105 ill. kleur ; Schaumaschinerie, 1923, p. 106 ill. kleur ; Schaumaschinerie, studie, z.j., p. 107 ill. kleur ; Schaumaschinerie, studie, z.j., p. 108 ill. kleur ; Schaumachinerie (1923), reconstructie 2009, p. 109 ill. kleur ; De nieuwe mens, 1923, p. 110 ill. kleur ; Die niewe mens, studie, z.j., p. 110 ill. kleur ; De nieuwe mens (1923), reconstructie 2009, p. 111 ill. kleur ; Aankondiger, 1923, p. 112 ill. kleur ; Aankondiger, studie, z.j., ill. kleur ; Aankondiger (1923), reconstructie 2009, p. 113 ill. kleur ; Doodgravers, 1923, p. 114 ill. kleur ; Doodgravers, studie, z.j., 114 ill. kleur ; Doodgravers (1923), reconstructrie 2009, p. 115 ; Tijdreiziger, 1923, p. 116 ill. kleur ; Tijdreiziger, studie, z.j., ill. kleur ; Tijdreiziger (1923), reconstructie 2009, p. 117 ill. kleur ; Sportlieden, 1923, p. 118 ill. kleur ; Sportlieden, studie, z.j., p. 118 ill. kleur ; Schildwacht, proefdruk, 1923, p. 119 ill. kleur ; Schildwacht, studie, z.j., p. 119 ill. kleur ; De ouden, proefdruk, 1923, p. 120 ill. kleur ; De ouden, studie, z.j., ill. kleur ; De angstigen, 1923, p. 121 ill. kleur ; De angstigen, studie, z.j., p. 121 ill. kleur ; Ruziezoeker, 1923, p. 122 ill. kleur ; Ruziezoeker, studie, z.j., 122 ill. kleur ; Figurinen map, omslag achterkant, 1923, p. 123 ill. kleur ; Proun 1E De stad, 1919-1921, p. 124 ill. kleur ; Proun 1E De stad (1920-1921), reconstructie 2009, p. 125 ill. kleur ; De constructeur, 1927, p. 134 ill. kleur ; Tijdschrift Vetsj-Gegenstand-Objet, omslag ontwerp, 1922, p. 135 ill. kleur ; Tijdschrift Vetsj-Gegenstand-Objet, omslag, 1922, p. 135 ill. kleur ; Tijdschrift Broom, omslag ontwerp, 1922, p. 136 ill. kleur ; Tijdschrift Broom, omslag ontwerp, 1923, p. 137 ill. kleur ; Briefkaart voor Galerie von Garvens, Hannover, 1923, p. 138 ; Aankondiging voor Merz nr. 8/9, Nasci uitgave, 1924, p. 139 ill. kleur ; Merz vol. 2, nr. 8/9 April/July, Nasci uitgave, Hannover, 1924 p. 140 ill. kleur ; ABC, Beiträge zum Bauen, nr. 2, p. 141 ; USSR im Bau, nr. 9, 1933, p. 142 ill. kleur ; USSR im Bau, nr. 2, 1933, p. 142 ill. kleur ; USSR im Bau, nr. 3, 1937, p. 143 ill. kleur ; USSR im Bau, nr. 9-10-11-12, 1937, p. 143 ill. kleur ; ASNOVA, 1926, p. 144 ill. kleur ; Tijdschrift Wendingen IV (1921), omslag, 1922, p. 145 ill. kleur ; Vladimir Majakovski, Voor de stem, 1923, p. 150 ill. kleur ; Vladimir Majakovski, Voor de stem, proefdrukken, 1923, p. 151 ill. kleur ; Eerste Russische Kunsttentoonstelling, Amsterdam (Stedelijk Museum), omslag, 1923, p. 152 ill. kleur ; Verhaal over twee vierkanten, omslag, 1922, p. 153 ill. kleur ; Japanse Filmkunst, omslag, Moskou, 1929, p. 154 ill. kleur ; Ravvi (De Rabbi), proefdruk voor omslag, 1922, p. 155 ill. kleur ; Ukraynische folk mayses, proefdruk voor omslag, 1922, p. 155 ill. kleur ; El Lissitzky and Hans Arp, Die Kunstismen / Les Ismen de l'Art / The Isms of Art, omslag, 1924, p. 156 ill. kleur ; Alexander Tairoff, Das entfesselte Theater, omslag, 1923 p. 158 ill. kleur ; Russland. Die Rekonstruktion der Architektur in der Sowjetunion, 1930, p. 160 ill. kleur ; V.B. Schlovskii, ZOO, of brieven niet over liefde, omslag, 1924, p. 161 ill. kleur ; Affiche voor een lezing van Lissitzky in de Kestner Vereniging Hannover, 1923, p. 163 ill. kleur ; De rode wig tegen de Witten (1919-1920), reprint 1966, p. 164 ill. kleur ; Brief aan J.J.P. Oud, Moskou, 27-01-1926, p. 167 ill. kleur ; Briefkaart aan J.J.P. Oud, Hannover, 14-09-1926, p. 168 ill. kleur ; Briefkaart aan J.J.P. Oud, Orselina presso Locarno, 13-03-1924 p. 168 ill. kleur ; Brief aan Sophie Küppers, ca. 1923, p. 170 ill. kleur, Karikatuur, z.j., p. 171 ill. kleur ; Zelfportret, brief aan Sophie Küppers, ca. 1923, 171 ill. kleur ; Zelfportret, brief aan Sophie Küppers, ca. 1923, p. 172 ill. kleur