Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

Prodori avangarde u hrvatskoj umjetnosti prve polovice 20. stoljeca = Flashes of avant-garde in the croatian art of the first half of the 20th century

Prodori avangarde u hrvatskoj umjetnosti prve polovice 20. stoljeca = Flashes of avant-garde in the croatian art of the first half of the 20th century

Vinterhalter, J
Glavocic, D
Kancir, I
Jaksic, J

Vinterhalter, J
Glavocic, D
Kancir, I
Jaksic, J

Aleksic, Dragan
Berger, Otti
Biller, Vjera
Detoni, Marijan
Vis, Vinko Foretic
en
2007
Boek; 206 p ill
Met lijst werken. - Met bio- en bibliografie
Located in: KROATIE; 1900-1950
VUBIS: 2:75942

Description

Tent. Zagreb, Museum of Contemporary Art, 17-05-2007, 14-06-2007. - Groepstentoonstelling onderzoekt invloed en betekenis van de avant-garde op de Kroatische kunst in de eerste helft van de 20e eeuw