Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

The Art of Civil Action

The Art of Civil Action

Dietachmair, P
Gielen, P
Barnett, A
Lijster, Th
Bonet, L
Perjovschi, D

Dietachmair, P
Gielen, P
Barnett, A
Lijster, Th
Bonet, L
Perjovschi, D

Perjovschi, Dan
en
2017
Boek; 351 p ill
Serie: Antennae Series ; 24. - Met lijst werken. - Met bio- en bibliografie
Located in: GEENGAGEERDE KUNST
VUBIS: 2:101561

Description

De afgelopen jaren hebben politieke verschuivingen, de financiële crisis en klimaatverandering niet alleen voor veel onrust gezorgd; zij zijn ook de aanleiding voor een herdefiniëring van het civiele domein. Het civiele domein is de maatschappelijke ruimte waar individuen en gemeenschappen elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan, en zich inzetten voor sociale en politieke kwesties. Het is een domein dat nog niet beheerst wordt door wetgeving of marktwerking. Een domein waar het collectief zijn invloed kan laten gelden en waar kritische geluiden en politieke alternatieven uitgewisseld worden. Dit boek kijkt naar verschillende artistieke praktijken, activistische platforms en nieuwe burgerinitiatieven en stelt daarbij de vraag hoe kunst en cultuur de bouwstenen kunnen bieden voor een sterk civiel domein. Hoe brengen kunstenaars en andere betrokkenen ‘de kunst van “civil action”’ in de praktijk? Welke strategieën kunnen zij toepassen om hun lokale invloed te vergroten? En wat kunnen zij betekenen op transnationaal niveau? Cultuurtheoretici, activisten en kunstenaars onderzoeken hoe de kunsten materiaal en denkbeelden kunnen aanreiken voor een lokaal geworteld civiel domein in een wereld die op globaal niveau steeds meer verbonden is. - Civil society around the world increasingly deals with global questions and starts to assume transnational forms of organization. The arts can play a key role in addressing public and political problems, with their ability to project alternative realities and communicate ideas. Looking at different artistic platforms, activist groups and new forms of citizen initiatives, this book asks how cultural and art initiatives can question and strengthen the civil domain; how their approaches put the ‘art’ of civil action into practice? Which strategies and forms of organization can such initiatives use in order to sustain their activities and increase their local influence and global significance? Social scientists, cultural theorists, activists and artists explore how arts and culture can offer the building blocks for a locally rooted civil society in a globally connected context.