Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

The Magic of Projection

The Magic of Projection

Ernst, S

Ernst, S

en
2016
Boek; 192 p ill
Proefschrift Universiteit Leiden. - Met bio- en bibliografie
Located in: MEDIAKUNST
VUBIS: 2:99731

Description

Proefschrift onderzoekt hoe projecties als beeldend materiaal worden ingezet, waarbij zij een onderscheid maakt tussen ‘onderdompelende’ (immersive) en ‘toevoegende’ (augmentatieve) projecties. Onderdompelende projecties vragen de kijker haar scepsis opzij te zetten en zich tijdelijk over te geven aan de verbeelding. Augmentatieve projecties vinden in de ruimte plaats: een bewegend beeld wordt op een driedimensionaal object geprojecteerd. In haar proefschrift betoogt Sophie Ernst dat augmentatieve projecties overtuigen, niet omdat ze een materiële werkelijkheid tonen, maar omdat ze nieuwe mogelijkheden in de werkelijkheid laten zien. Dit betoog vindt zijn weerklank in haar artistieke werk waarin ze persoonlijke en ideële noties van ‘thuis’ in relatie tot migratie verbeeldt