Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

Verschilzicht

Verschilzicht

Huisjes, M

Huisjes, M

nl
2013
Boek; 135 p ill
Located in: KUNSTGESCHIEDENIS
VUBIS: 2:89509

Description

Een KNAW verkenningscommissie onderzocht bedreigingen en kansen voor het Nederlandse kunsthistorisch onderzoek, dat zowel wordt uitgevoerd binnen universiteiten als bij musea en rijksinstellingen. De bevindingen zijn samengebracht in het rapport. De KNAW verkenningscommissie concludeert dat de Nederlandse kunst internationaal een 'sterk merk' is, maar dat het kunsthistorisch onderzoek in Nederland onvoldoende gebruik maakt van die grote kwaliteit en reputatie van de Nederlandse kunst. Het ontbreken van een gezamenlijke stem en visie maakt de sector kwetsbaar voor bezuinigingen en ongunstige politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. De versterkende wisselwerking tussen kunsthistorisch onderzoek binnen universiteiten en musea wordt nog onvoldoende benut. Om de positie van het Nederlandse kunsthistorisch onderzoek te versterken, is meer samenwerking nodig tussen nu geïsoleerd werkende onderzoekers aan universiteiten, musea en rijksdiensten. De gewenste samenwerking dient te worden ondersteund door beleid bij de universiteiten (meer ruimte voor interuniversitaire samenwerking), bij NWO (ook mogelijkheden voor musea om onderzoeksgeld te krijgen) en het ministerie van OCW (meer ruimte voor niet-economische kennisbenutting)