Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

Wilhelm Sasnal

https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/files/alexandria/publicaties/sasnal_voorzijde.jpg
https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/files/alexandria/publicaties/sasnal_achterzijde.jpg

Esche, C
Cichocki, S
Mytkowska, J

Sasnal, Wilhelm
en
2006
Boek; 55 p ill
Located in: SASNAL, WILHELM
VUBIS: 2:69826

Description

Tent. Eindhoven, Stedelijk Van Abbemuseum, 18-02-2006, 30-04-2006. - Publicatie bij een tentoonstelling van Wilhelm Sasnal (Tarnow 1972). Sasnal behoort tot de meest productieve en veelbelovende kunstenaars die het begin van de 21e eeuw heeft voortgebracht en zijn ster is sinds 2006 alleen maar rijzende. De Poolse kunstenaar werd in 1972 in Tarnów geboren, een kleine industriestad in de buurt van Kraków. Nadat hij in Kraków architectuur en schilderen heeft gestudeerd, keert hij er terug om de utopisch-socialistische bouwstijl en de plaatselijke historie als uitgangspunt te nemen voor zijn werk. Daarnaast vormen zijn naasten en zijn reizen over de hele wereld een voortdurende bron voor nieuwe werken. Sasnals schilderijen en films zijn stilistisch gezien zeer verschillend, waarbij onder meer popart, minimalisme, lyrische abstractie, en surrealisme herkenbaar aanwezig zijn. Wat zijn verschillende kunstwerken met elkaar delen is het alomtegenwoordige bewustzijn van de onontkoombare mediale bemiddeling in de hedendaagse samenleving, of we ons nu in Polen bevinden of in de Verenigde Staten. Sasnals werk abstraheert deze nadrukkelijke mediale factor. Zo gebuikt hij regelmatig persfoto’s, afbeeldingen van internet of videoclips als uitgangspunt voor zijn werk. Hij neemt uitsneden van clichés, hij zoomt in of uit, totdat deze nog een slag verder van de oorspronkelijke realiteit verwijderd zijn. Echter, deze ingreep in de – uiteindelijk slechts vermeende oorspronkelijke - authenticiteit brengt bij Sasnal, paradoxaal genoeg, een zeer persoonlijke en intieme kwaliteit teweeg.In de uitgave Wilhelm Sasnal, Schilderijen en Films, die het Van Abbemuseum bij de tentoonstelling uitgaf, beschrijft museumdirecteur Charles Esche waarom Sasnal tot de allerbeste schilders van het nieuwe millennium behoort. Hij vertelt hoe deze kunstenaar de schilderkunst bevrijdt van een aantal knellende tradities en ons confronteert met onze ambivalente houding ten opzicht van de emotie. Het oeuvre van Sasnal raakt aan een van de grootste bedreigingen in onze tijd: die van de onverschilligheid. Sebastian Cichocki reist puntsgewijs langs een aantal sleutelwerken uit Sasnals oeuvre, waarbij zijn diepe verbondenheid met de recente communistische geschiedenis van Polen, maar ook de wijze waarop hij elke lineaire geschiedschrijving ondergraaft, geschetst worden. Hierbij keert de beeldend kunstenaar graag gangbare, interpretatieve gewoontes om. Door zijn bewuste manipulaties en modificaties worden gemeenschappelijk opgeslagen beelden verbonden aan geheel nieuwe connotaties. Even gemakkelijk ontdoet Sasnal geografische plekken van hun eens belangwekkende geschiedenis als dat hij portretten een impact meegeeft die het persoonlijke ver overstijgt. In een vraaggesprek met Joanna Mytkowska, ten slotte, vertelt Wilhelm Sasnal over zijn inspiratiebronnen en de beweegredenen om naast schilderijen tevens films te maken