Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Deviant Practice 2016-2017

Publicatie

Bij het onderzoeksprogramma Deviant Practice 2016-2017 is een publicatie verschenen.

Bekijk de publicatie

Onderzoeksbeurzen 2016-2017: Deviant Practice

'Deviance’ is op te vatten als buiten de gebaande paden treden. In het geval van het museum voor moderne kunst zijn deze paden bepaald door het beeld dat het Westen van zichzelf heeft, en daarmee ook door zijn relatie met anderen. Een verkenning van zulke afwijkende praktijken behelst noodzakelijkerwijs het loslaten van lang gekoesterde institutionele, raciale en geo- en biopolitieke structuren. We vatten het voorvoegsel ‘de-’ van ‘deviant’ dan ook op in samenhang met noties als demodernisering, dekolonisatie, deprivilegering en deneoliberalisering – sleutelstrategieën die we hopen te onderzoeken.

Bij de eerste onderzoeksbeurzen ligt de focus op twee onderzoeksinstrumenten: het archief en publieksgroepen.

Het archief: binnen het Van Abbemuseum omvat het archief de collectie kunstwerken, de bibliotheek en het papieren archief. Het archief is wat een museum definieert. Het is, ten goede of ten slechte, het erfgoed dat we beheren. Als ‘deviant practice’ met zich meebrengt om gebaande paden ter discussie te stellen, te heronderzoeken en los te laten, dan lijkt het archief de middelen te bieden die dat mogelijk maken.

Publieksgroepen: het museum is minder dan ooit tevoren in het staat te bepalen op wie het zich moet richten. Toch moet het zijn doelgroepen kennen en daarin stelling durven nemen. Bij het denken over de ontwikkeling van ‘deviant practices’ is het dan ook van cruciaal belang te weten hoe je met en via die verschillende publieksgroepen zou kunnen werken. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop het museum met zijn archief en zijn gebouw omgaat.

Van de onderzoekers wordt verwacht dat ze hun onderzoeksresultaten en een openbaar essay presenteren die in de zomer/herfst van 2017. Deze worden vervolgens gepubliceerd via de digitale platforms van het Van Abbemuseum en/of L’Internationale.

In het kader van het Deviant Practice onderzoeksprogramma van het Van Abbemuseum is een aantal onderzoeksbeurzen toegekend aan kunstenaars, archivarissen, schrijvers en curatoren:

Charl Landvreugd
Charl Landvreugd onderzoekt de visuele strategieën die gebruikt worden door Nederlandse Afro kunstenaars. Hij argumenteert dat het vertoog gedomineerd door postkoloniale theorie niet altijd afdoende is om de specificiteit van de Nederlandse en continentaal Europese Afro kunstproductie te omschrijven.

Sara Giannini
Sara Giannini is semioticus en werkzaam als curator, schrijfster en redacteur. Haar onderzoek richt zich op de begrensdheid van taal en representatie en mondt uit in samenwerkingsprojecten met kunstenaars, curatoren en praktisanten van andere disciplines.

Petra Ponte
Petra Ponte is een freelance curator, cultureel producent en onderzoekt de invloed van politiek beleid op de museale educatie- en tentoonstellingspraktijk.

Michael Karabinos
Michael Karabinos is een archieftheoreticus met als standplaats Amsterdam. Hij bestudeert de aard van archieven en de rol die ze hebben gespeeld in de dekolonisatie van Zuidoost-Azië.

Winnie Sze
Winnie Sze stelt een onderzoek voor naar de belangrijke maar onderbelichte rol die Ernest Macoba, een zwarte Afrikaanse kunstenaar, heeft gespeeld bij de oprichting van CoBRA.

Eimear Walshe
Eimear Walshe (1992) is een kunstenaar en schrijfster uit Longford in Ierland. In haar werk streeft Walshe ernaar homoseksuele geschiedenis door middel van fictie, biografieën en academische geschriften te verbinden met persoonlijke of lokale verhalen.

Susan Pui San Lok
Susan Pui San Lok is kunstenaar, schrijfster en onderzoeker, met Londen als thuisbasis. Haar werk loopt uiteen van installaties tot bewegende beelden, geluid, performances en tekst, voortvloeiend uit haar belangstelling voor begrippen als nostalgie en aspiraties, plaats en migratie, vertaling en diaspora.

Sebastian Cichocki, Kuba Szreder en Meg Down
Het onderzoeksproject Gelijkgestemden-Kunst Verbinding (Constituencies-Art Nexus) richt zich op een voortgaand internationaal debat over een nieuw museaal bestel waarbij het smeden van nieuwe verbindingen tussen diverse groepen gelijkgestemden (constituencies) centraal staat.

Brook Andrew
Brook Andrew is een interdisciplinaire kunstenaar die onderzoek doet naar de belangrijkste archieven van het Van Abbemuseum. Hij geeft ze opnieuw vorm en maakt er nieuwe samenstellingen van, gecombineerd met zijn eigen archief dat zich uitstrijkt van de koloniale tijden tot nu.