Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Disclaimer & colofon

Colofon

Design: Fabrique
Technische realisatie, hosting, onderhoud: INTK
Eindredactie: Van Abbemuseum Eindhoven
Fotografie: Marcel de Buck, Peter Cox, Tom Doms, Almicheal Fraay, Joep Jacobs, Max Kneefel, Jannes Linders, Bram Saeys, Perry van Duijnhoven, Boudewijn Bollmann, Diewke van den Heuvel, Niek Tijsse Klasen en archief Van Abbemuseum
Tekst: Van Abbemuseum Eindhoven
Vertalingen: Tony Langham, Bookmakers, Vic Joseph en Andrew May en Anna van den Berg.

Voor vragen of opmerkingen: pressoffice@vanabbemuseum.nl of webmaster@vanabbe.nl

Disclaimer

© 2023 Van Abbemuseum

De informatie op deze site valt onder auteursrecht van het Van Abbemuseum Eindhoven. Van werken van beeldende kunstenaars, aangesloten bij een CISAC-organisatie, zijn de rechten geregeld met Pictoright.

Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Het Van Abbemuseum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Van Abbemuseum alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

Tijdens uw bezoek kunt u gebruik maken van het open draadloze netwerk (WIFI), op basis van Fair Use Policy en geheel op eigen risico. Het Van Abbemuseum is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruikers.

Algemene voorwaarden webshop
Algemene voorwaarden e-tickets
Algemene voorwaarden en handleiding giftcard

Bruikleenprocedure

Het Van Abbemuseum leent regelmatig werken uit aan collega-musea en – instellingen voor een tijdelijke tentoonstelling. In het kort: De bruikleennemer moet voldoen aan de normen die de ICOM aan museale instellingen stelt. Desgevraagd dient een facility report te worden verstrekt.

De bruikleenaanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

- Naam en adres van bruikleenaanvrager
- Data contactpersoon van bruikleenaanvrager 
- Tentoonstellingstitel en periode 
- Tentoonstellingsplaats 
- Kunstenaarsnaam 
- Titel van het kunstwerk 
- Omschrijving van het tentoonstellingsconcept
- Belang van de aangevraagde bruikleen binnen de tentoonstelling 
- Bij een tentoonstellingsvenue: data per instelling

De aan de directeur van het Van Abbemuseum gerichte bruikleenaanvraag dient schriftelijk, uiterlijk 6 maanden voor aanvang van de bruikleen, te worden ingediend. Deze 6 maanden zijn nodig om een goede afweging te maken, de bruikleen zorgvuldig voor te bereiden en de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn in te passen in de overige werkzaamheden van de afdeling collectie.

Bij de uitleen van complexe of fragiele objecten kan het Van Abbemuseum ervoor kiezen het werk te laten begeleiden door een koerier. Omdat de afdeling collectie van het Van Abbemuseum niet berekend is op deze werkzaamheden, moet extra capaciteit worden ingehuurd. De salariskosten voor de koerier moeten daarom helaas in rekening worden gebracht bij de bruikleennemer.

Klik hier voor de algemene bruikleenvoorwaarden.

Het Van Abbemuseum begrijpt dat een bruikleen om gegronde reden kan worden geannuleerd door de bruikleennemer, maar behoud zich het recht voor om de reeds gemaakte kosten door te belasten aan de bruikleennemer.
Annuleringen dienen schriftelijk gemeld te worden aan de registrar.