Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Franz Erhard Walther : Objekten voor gebruik

https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/files/alexandria/publiciteit/zaaloverzichten/1972/walther/1972_walther003.jpg
https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/files/alexandria/publiciteit/zaaloverzichten/1972/walther/1972_walther004.jpg
https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/files/alexandria/publiciteit/zaaloverzichten/1972/walther/1972_walther007.jpg
Walther, Franz Erhard
Van 13-10-72 tot 29-10-72

Solotentoonstelling - Opening : videodemonstratie van objecten van Franz Erhard Walther (productie i.s.m. Het Lijnbaancentrum, Rotterdam) - Opmerkingen: Dossier bevat correspondentie met Walther (o.a. aankoop '1er Werksatz' ) - Met documentatie

Bij de presentatie van Franz Erhard Walther, in 1972, stond de gebruiker centraal. Zijn textielobjecten dienden gebruikt te worden bij verschillende handelingen waardoor een directe relatie zou ontstaan tussen kunstenaar en publiek. Van het (groeps)gebruik van de 56-delige I. Werksatz werd een bewustwording van de eigen situatie verwacht. Er werden een 27-tal bijeenkomsten belegd waarbij geïnteresseerden zich onder leiding van Walther en de museumstaf met de objecten de daarvoor bedoelde 'handelingen' uitvoerden. Tijdens deze sessies werd uitvoerig over de opgedane ervaringen gediscussieerd. Voorafgaand aan de tentoonstelling werden informatiebijeenkomsten belegd met die groepen, waarvan verwacht werd dat zij voor dit thema belangstelling zouden hebben. Op deze bijeenkomsten werd een met Walther vervaardigde video vertoond over het werken met zijn objecten. Ter voorbereiding van deze bijeenkomsten werd door J. Ober (voorlichtingsdienst) 3 lessen op de Sociale Academie 'De Dommel' over Walther gegeven en in het museum 2 inleidende bijeenkomsten voor docenten. De tentoonstelling zelf bestond uit vroeger werk, het genoemde video-programma, een uitvoerige foto-reportage van een aantal objecten in gebruik, zowel binnen als buiten, en de objecten zelf