Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Uit de collectie : Recente aanwinsten

https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/files/alexandria/publiciteit/zaaloverzichten/1996/recente_aanwinsten/schutte.jpg
https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/files/alexandria/publiciteit/zaaloverzichten/1996/recente_aanwinsten/akkerman01.jpg
https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/files/alexandria/publiciteit/zaaloverzichten/1996/recente_aanwinsten/ank01.jpg
https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/files/alexandria/publiciteit/zaaloverzichten/1996/recente_aanwinsten/elk.jpg
+2
Akkerman, Ben
Ang, Tiong
Elk, Ger van
Manders, Mark
Mullican, Matt
Peeters, Henk
Schütte, Thomas
Van15-09-96 tot 24-11-96

Collectiepresentatie - Locatie: Vonderweg. - Opmerkingen: Entr'acte 7

Het betreft aanvullingen op ensembles van kunstenaars die al in de collectie vertegenwoordigd waren. Vorig jaar verwierf het Van Abbemuseum van de Amerikaanse kunstenaar Matt Mullican (Santa Monica, 1951) de installatie Untitled, 1992. Dit jaar werden hieraan twee recente werken van Mullican toegevoegd. Mullican houdt zich sinds het midden van de jaren zeventig bezig met het ontwikkelen van een model van een kosmologie. Daarbij maakt hij gebruik van al dan niet bestaande pictogrammen, logo's en tekens. Gecombineerd met kleuren krijgen de tekens een symbolische meerwaarde, zoals te zien is in deze nieuwe aanwinsten. Het ensemble werken van Thomas Schütte werd aangevuld met een relatief vroeg werk, Blauer Bunker uit 1984. Schütte stelt in zijn werk de vraag aan de orde naar de taak en de plaats van de kunst. Het thema van de bunker vervult in zijn werk de positie van een archetype, dat we onder meer zien terugkeren in de serie aquarellen, Athener Tagebuch, 1984, die het Van Abbemuseum in 1990 verwierf. In de collectie bevindt zich bovendien een aantal werken van kunstenaars uit de Nul-groep (Armando, Henk Peeters en Jan Schoonhoven), die begin jaren zestig aktief was in Nederland. Deze groep zette zich af tegen het expressionisme en de subjectieve gevoelsontlading in de kunst. In plaats daarvan stelden zij het kunstwerk als objectieve afspiegeling van de alledaagse werkelijkheid. Door materialen en produkten uit de westerse welvaartsmaatschappij te isoleren, wilden zij de ervaring van de moderne tijd intensiveren. Drie werken van Henk Peeters konden dit jaar aan de collectie toegevoegd worden. Andere belangrijke aanwinsten voor de collectie Nederlandse kunst zijn de twee schilderijen van Ben Akkerman en het werk Kinselmeer Stompe Toren, 1996, van Ger van Elk. Met de verwerving van dit laatste werk komt een nieuw aspect van Van Elk's veelzijdige oeuvre in de collectie tot uitdrukking. Jaarlijks wordt ook de collectie werken van jonge Nederlandse kunstenaars als Tiong Ang en Mark Manders, uitgebreid en aangevuld. Uit dit ensemble toont het museum eveneens een keuze