Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

De ontphilipste stad

De ontphilipste stad

Doevendans, K
Onna, N van
Beekman, S
Gijsbers, F

Doevendans, K
Onna, N van
Beekman, S
Gijsbers, F

nl
2009
Boek; 60 p ill
Met lijst werken. - Met bio- en bibliografie
Located in: ARCHITECTUUR; NEDERLAND; EINDHOVEN
VUBIS: 2:92609

Beschrijving

Tijdens de omslag van het Tweede naar het Derde Machinetijdperk, van de periode waarin de technisch-industriële productie van machines erop gericht was het alledaagse leven te vergemakkelen, groeit geleidelijk een samenleving waarin de relatie tussen mens en machine complexer is. De economie verandert deels in een zgn. kenniseconomie, waarin binnen het conglomeraat Eindhoven een High Tech Campus is ontstaan, samen met complexen als Strijp S symbool staan voor een sterk op creativiteit en innovatie gerichte stad. Positiebepaling van het ambitieuze nieuwe Eindhoven, als vijfde stad van het land, wordt vaak uitgedrukt met de term Brainport en Design Capital. Dominerende instrumenten en uitgangspunten van gemeentelijk architectuurbeleid worden door een forum van 45 professionals beklemtoond en geplaatst binnen het landelijk architectuurbeleid