Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

De roem van onze primitieven

De roem van onze primitieven

Gerrits, M

Gerrits, M

nl
1941
Boek; VI, 104 p ill
Met lijst werken. - Met bio- en bibliografie - Proefschrift Nijmegen
Located in: NEDERLAND-ALGEMEEN
VUBIS: 2:12586

Beschrijving

Achtereenvolgens worden belangrijke kenmerken van de stijlperioden Gothiek, Renaissance, Barok, Classicisme, Romantiek en de Moderne tijd behandeld, waarbij de auteur aangeeft dat deze niet strak afgebakend zijn, maar steeds elementen bevatten of terugblikken op voorafgaande perioden.