Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Investeren in cultuur

Investeren in cultuur

nl
1992
Boek; 241 p ill
Met lijst werken. - Met bio- en bibliografie
Located in: MUSEUMBELEID
VUBIS: 2:34195

Beschrijving

Het besef dat cultuur van belang is voor de persoonlijke ontplooiing en voor de bindende werking die ervan uitgaat, vindt allerwegen ingang. De overheid ziet het als haar plicht om zich in te spannen voor een cultuurbeleid, dat waar mogelijk een bijdrage levert aan de processen van cultuurvorming in de samenleving. Rekening dient te worden gehouden met de steeds grotere rol die de audiovisuele media innemen bij de informatie- en cultuuroverdracht, alsmede met een geleidelijk veranderende bevolkingssamenstelling