Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Never Better

https://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/files/alexandria/publicaties/2021/Onomatopee-Z0021-Never-Better-ISBN-978-94-93148-29-1_no.-15.jpg

Lomme, F
Peeters, G
Peters, J

Lomme, Freek
nl
[202
Grammofoonplaten; ... p. ; + 1 bijl ill
Losbladig. - Serie: Onomatopee ; Z0021
Located in: LOMME, FREEK
VUBIS: 2:105099

Beschrijving

LP met een tekst van Freek Lomme. De toekomst is kapot terwijl de dominante meerderheid van de voorbije generaties het cultureel comfort bewaakt. Dit project is geïnspireerd op Millenials (generatie Y) en Zoomers (Generatie Z). Hun gevoeligheid, onder de radar maar zeer uitgesproken, zorgwekkend en tegelijkertijd vol van bescheidenheid in het lijdzame respect naar de machtige generatie die hen nog voor hun geboorte kapot heeft gemaakt, lijkt een geheel eigen tragiek te kennen die vooral onder henzelf een eigen leven lijkt te leiden. Mensen zijn kinderen van hun tijd. Ze ontspringen in de tijdgeest die hun aangeboren is, en brengen bleu hun kleur en klank in, de toekomst kleurend. De naïviteit van de jeugd kan pas emanciperen als ze zich gaat bekennen in de kracht van hun sentiment. In dit project zoeken we naar mentaal rentmeesterschap vanuit een representant van generatie X naar generatie Y en Z. Het is een poging erkentelijk te zijn aan de sluimerende geest van de jongste generaties: aan hun hoop en vrees, aan het vloeien van hun levensenergie. Hoe kunnen we kracht overdragen, waar de toekomst zo kapot lijkt ? . - The future has been broken, while the dominant majority of past generations is guarding our cultural well-being. This project was inspired by Millennials (Generation Y) and Zoomers (Generation Z). Their sensitivity, while remaining under the radar, is very outspoken and worrying, while at the same time it is thoroughly modest, in its passive respect for the powerful generation that annihilated them even before they were born. It seems to possess a tragedy all of its own, that plays a unique role, particularly among themselves. Every person is a child of its time. People spring from the spirit of the times they are born in, and then tentatively introduce their own sound and colours, thereby shaping the future. Youthful naiveté can only emancipate if it recognizes the power of its sentiment. In this project we are searching for mental stewardship exercised by a representative of Generation X towards Generations Y and Z. It is an attempt to acknowledge the slumbering spirit of the youngest generations: their hopes and fears, the flow of their vital energy. How can we transmit this power, when the future has been broken so badly ?